Nyhetsarkiv

Slutfanfar för projekt som utvecklat varningssystem för översvämningar i Västafrika

HydrologiKlimatForskning

I det gemensamma forsknings- och utvecklingsprojektet FANFAR har SMHI och partner i 17 västafrikanska och tre europeiska länder skapat ett varningssystem som ger samhällena i Västafrika bättre möjlighet att agera och minska deras sårbarhet mot översvämningar. Systemet används nu och den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Äldre exemplar av Väder och Vatten finns nu i SMHIs digitala arkiv

MeteorologiHydrologi

Varje månad publicerar SMHI en sammanfattning av den senaste månadens väder och förhållandena i sjöar, vattendrag och hav. Det är en snart 150-årig tradition. Numera sker publiceringen digitalt men fram till 2011 fanns även en tryckt version. Delar av den äldre tryckta produktionen har nu scannats …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösmältningen tar fart i fjällen, nu kommer fjällfloden

Hydrologi

SMHI har utfärdat en varning för höga flöden i små vattendrag i Norrbottens och Västerbottens läns fjälltrakter. Nu smälter snön i fjällområdet och vårfloden går in i en fas som kallas fjällfloden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI varnar för höga flöden i små vattendrag i delar av Svealand och Götaland

Hydrologi

Ihållande regn leder till att vattenflödena stiger i små vattendrag i östra delen av Svealand och nordöstra Götaland. Under onsdagen har det regnat intensivt i området och regnet förväntas fortsätta under torsdagen med mindre intensitet. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avtagande flöden i Norrbotten

Hydrologi

Nu avtar vårfloden som de senaste veckorna gett höga vattenflöden i Norrbotten. Flödena är kvar på en hög nivå i de stora vattendragen och SMHI har fortfarande flödesvarningar utfärdade för nedre delen av Kalixälven och nedre Torneälven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden fortsätter och det är höga flöden i Norrbotten

Hydrologi

Vårfloden pågår och SMHI har flera flödesvarningar utfärdade i små och medelstora vattendrag i Norrbottens län. I stora vattendrag är flödena ökande och SMHI varnar nu för höga flöden i nedre delen av Kalixälven, Råneälven och nedre delen av Torneälven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med höga flöden i delar av Norrbottens inland

Hydrologi

I Norrbottens inland tar snösmältningen nu fart i samband med högre temperaturer. Snösmältningen i kombination med nederbörd gör att SMHI varnar för höga flöden i små vattendrag i området.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lugn vårflod hittills i år

Hydrologi

I Götaland, Svealand och sydöstra Norrland smälte snötäcket med start i februari. Snösmältningen har hittills skett på ett lugnt sätt och SMHI har inte behövt utfärda några varningar för höga flöden. I Norrland, där det finns snö kvar, är risken för kraftig vårflod låg.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya skyltar visar vattnets långa väg till havet

HydrologiOceanografi

Med nästan lika långt till Västerhavet som till Östersjön känns havet avlägset. Men, det vi gör här påverkar till slut havet. Nu har SMHI, Länsstyrelsen i Örebro län och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) satt upp nya informationsskyltar vid vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

2020 tufft klimat-år i världen

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatForskning

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO har sammanställt den slutliga versionen av rapporten om klimatet i världen, State of the Global Climate 2020. De konstaterar att 2020 var ett av de tre varmaste åren som uppmätts, trots en avkylande La Niña. Nedstängningar till följd av coronapandemin bromsade …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad