Nyhetsarkiv

Samhällsaktörer i samverkan för hållbar vattenförvaltning

HydrologiForskning

Forskningsprojektet Rättvist vatten syftar till att skapa samsyn i samhället kring en rättvis fördelning av vatten, idag och i framtiden. I ett första lärande innovationslabb samlade projektet drygt 20 aktörer från Motala ströms älvgrupp för att prata hållbar vattenförvaltning, samverkan och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning som lönar sig

HydrologiKlimat

Efter senaste tidens snösmältning och nederbörd, har nivåerna i Glafsfjorden stigit men utan risk för översvämning och skador på staden. Det beror på att Arvika kommun mobiliserat ett översvämningsskydd i tät dialog med SMHI och Fortum. Skyddet tog tid att planera, bygga och få på plats, men har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare utvärderar funktion av grön infrastruktur i utveckling av ny stadsatlas

MeteorologiHydrologiKlimatForskning

Grön infrastruktur är en typ av naturbaserad lösning som används allt oftare i våra städer. I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, SLU och Lunds universitet göra en utvärdering av hur grön infrastruktur kan vara effektivt mot både översvämning och värmestress – samtidigt. Resultatet ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tydlig framtida ökning av högriskperioder för skogsbränder

HydrologiForskning

Högriskperioder för brandrisk i södra Sverige och Norrlands kustland väntas öka från mitten av århundradet. Det visar nya resultat från en klimatstudie som SMHI gjort på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Höga vattenflöden i Östergötland

Hydrologi

Efter en längre tid med riklig nederbörd blev flöden och vattennivåer höga bland annat i Skåne och i Östergötland. I Motala ström var flödena de högsta sedan 1986.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kontrollmätning bekräftar tillförlitlighet av vattenflödesdata i Motala Ström

Hydrologi

I en tid av fler extrema väderförhållanden och klimatförändringar är korrekt vattenflödesdata avgörande för att skydda samhällen från potentiellt förödande översvämningar. En nyligen genomförd kontrollmätning av vattenflödet i Motala Ström vid Riksbron i Norrköping har bekräftat att den data som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne

Hydrologi

I slutet av månaden ledde snösmältning och regn till höga flöden i Skåne och Östergötland. Översvämningar förekom framförallt vid Hörbyån, Ringsjöarna och Kävlingeån i Skåne.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI varnar för höga flöden och översvämningar i Skåne och Östergötland

Hydrologi

Vattenflödet är fortfarande högt och det finns risk för översvämningar i delar av Skåne och Östergötlands län. Detta till följd av snabb snösmältning i kombination med regn. I Kävlingeån från Vombsjön till havet är flödena nu långsamt avtagande.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt verktyg visar anlagda våtmarkers påverkan på vattenflöden

Hydrologi

Ett nytt verktyg gör det nu möjligt att undersöka var en anlagd våtmark bör placeras för att optimera dess utjämnande effekt på vattenflöden – och därigenom minska risken för översvämningar och vattenbrist.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI varnar för höga flöden i Skåne

Hydrologi

Regn i kombination med snabb snösmältning har gett höga flöden i stora delar av Skånes län. I Kävlingeån från Vombsjön till havet är det just nu en röd varning som finns utfärdad, vilket är den allvarligaste varningsnivån. I Hörbyån, från Hörby till utflödet av Ringsjön, finns just nu en orange …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad