Kontrollmätning bekräftar tillförlitlighet av vattenflödesdata i Motala Ström

I en tid av fler extrema väderförhållanden och klimatförändringar är korrekt vattenflödesdata avgörande för att skydda samhällen från potentiellt förödande översvämningar. En nyligen genomförd kontrollmätning av vattenflödet i Motala Ström vid Riksbron i Norrköping har bekräftat att den data som levereras från mätstationen är tillförlitlig.

De senaste veckorna har varningar om höga vattenflöden utfärdats av SMHI på flera platser i landet, bland annat i Östergötland. I samband med den höga vattenföringen i Motala Ström passade SMHIs hydrologer på att genomföra en kontrollmätning vid mätstationen ”Holmen”.

Niclas
Niclas Hjerdt, SMHI
Mätstationen Holmen har levererat hydrologiska data till SMHI sedan 1990. Nu när vi har höga flödesnivåer är det ett bra tillfälle att utföra kontrollmätning. Extrema förhållanden kan öka osäkerheten i mätningarna, och därför är det viktigt att genom kontrollmätning säkerställa att flödesdata är korrekta och pålitliga, berättar Niclas Hjerdt, gruppchef inom hydrologi vid SMHI.

  

Kontrollmätning med gott resultat

Resultatet av mätningen visade ett betydande vattenflöde på 267 kubikmeter per sekund (m³/s), vilket ungefär motsvarar ett 50-årsflöde, dvs ett flöde som statistiskt sett uppträder var femtionde år på denna plats.

Genom att jämföra resultaten från kontrollmätningen med mätdata från stationen kunde SMHI  fastställa att flödesuppgifterna från Holmen överensstämmer väl med verkligheten. Om det hade funnits större avvikelser mellan stationens mätvärden och kontrollmätningen skulle SMHI behöva ta hänsyn till detta vid utfärdande av varningar och riskbedömning av översvämningshändelser eftersom dessa utgår från flödesnivåer.

Vi måste kunna lita på den data vi får in från våra mätstationer. Kontrollmätningar är därför viktiga för att säkerställa data och därmed vår förmåga att hantera och anpassa oss till de växande utmaningarna med klimatförändringar och extremväder, avslutar Niclas Hjerdt.