SMHI varnar för höga flöden och översvämningar i Skåne och Östergötland

Vattenflödet är fortfarande högt och det finns risk för översvämningar i delar av Skåne och Östergötlands län. Detta till följd av snabb snösmältning i kombination med regn. I Kävlingeån från Vombsjön till havet är flödena nu långsamt avtagande.

Varningar uppdateras löpande, därför är det viktigt att berörda håller koll på SMHIs varningssida.

Regn i kombination med snabb snösmältning har sedan förra veckan lett till höga flöden och översvämningar i delar av Skånes och Östergötlands län.

Flödet har kulminerat i Kävlingeån

I Kävlingeån från Vombsjön till havet är det fortfarande en röd varning utfärdad, vilket är den allvarligaste varningsnivån. Flödena är dock långsamt avtagande och från tisdag och framåt ligger flödena på orange nivå. Orangea översvämningsvarningar är även utfärdade i Kävlingeån. I Helgeå och biflödet Almaån finns en gul flödesvarning utfärdat, där har flödena nått sin topp och kommer sjunka.

– Vattenflödet från Vombsjön har minskat tydligt nu och läget ser ut att förbättras långsamt längs med Kävlingeån. I Ringsjön däremot förväntas vattennivån att öka med upp till en decimeter under veckan för att sedan sjunka, säger Fredrik Schück, vakthavande hydrolog på SMHI.

Översvämningsvarning i Finspångsån

I Finspångsån i Östergötland finns en orange varning för översvämningar. Den gäller för Skutbosjön och sjö Dovern söder om Finspång. Här finns risk för översvämning av regionalt viktiga vägar och risk för påverkan på tågtrafik på grund av översvämning nära järnvägen från sjön Skutbosjön.

I Stångån mellan Rimforsa till Slattefors kraftverk söder om Linköping är en gul varning för höga flöden utfärdad.

Varningar för höga flöden och översvämningar i karta över södra Sverige
Aktuella hydrologiska varningsområden eftermiddagen den 29 januari 2024. Observera att varningsinformation uppdateras kontinuerlig. Illustration smhi.se Förstora Bild
  • En gul varning för höga flöden innebär flöden som återkommer i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
  • En orange varning för höga flöden innebär flöden som återkommer i genomsnitt vart 25:e till 50:e år.
  • En röd varning för höga flöden innebär flöden som återkommer i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.

Håll dig uppdaterad

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar vid behov. Håll dig uppdaterad på läget på vår varningssida.

Vad innebär varning för höga flöden och översvämningar?

En varning för höga flöden innebär mycket höga strömhastigheter i ett vattendrag. 

SMHI utfärdar varningar för översvämning vid sjöar och vattendrag om känsliga objekt som vägar och byggnader riskerar att översvämmas. Dessa varningar innefattar inte skyfall eller små vattendrag.

Det är möjligt att det sker översvämningar i områden där det finns varning för höga flöden även om det inte är en översvämningsvarning utfärdad.