Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd gällande gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojektet Baltic Pipe, gällande Danmarks del inom Östersjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/364/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 15 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över nationell världsarvsstrategi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1312/10.1
Departement/Myndighet : Riksantikvarieämbetet
Besvarad datum: 15 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande med anledning av avgränsningssamråd inför inlämnande av tillståndsansökan för vattenverksamhet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1469/10.1
Departement/Myndighet : Orbicon AB
Besvarad datum: 13 augusti 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över Översiktsplan för Härjedalens kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1197/10.1
Departement/Myndighet : null
Besvarad datum: 3 juli 2019
Senast uppdaterad:

Remiss av regional oljeskyddsplan i Hallands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1159/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Hallands län
Besvarad datum: 3 juli 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över: Samråd om detaljplan för Björkö 3:35 och 3:6

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1385/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad datum: 2 juli 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över “Annex 3 and consequential amendments to Annex 10, Volume II and PANS-ATM (Doc 4444)”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1257/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 2 juli 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande om nationell plan för omprövning av vattenkraft

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1073/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 28 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande från SMHI angående Kungörelse M 7982-18, aktbilaga 29

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1244/101
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 26 juni 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande angående Kungörelse M 7982-18, aktbilaga 29

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1244/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 26 juni 2019
Senast uppdaterad: