Yttrande över Föreläggande gällande Ansökan om lagligförklaring av Södra Svensbo idriftvarande kraftverk, damm, fisktrappa samt bjälksättsutskov och reglerluckor m.m. Gryckån, Ovanåkers kommun

Diarienummer : 2023/2440/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds tingsrätt
Besvarad: