Yttrande över Ansökan om lagligförklaring av den befintliga dammen samt tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för miljöanpassande åtgärder samt anläggande av fiskväg vid Oppeby kvarn, Ydre kommun

Diarienummer : 2023/2294/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad: