Yttrande över Remiss avseende ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln till utläggning av rörledningar inom Sveriges sjöterritorium och i allmänt vattenområde, Öresund

Diarienummer : 2023/2463/10.1
Departement/Myndighet : Klimat- och näringslivsdepartementet
Besvarad: