Yttrande över Underrättelse från Finland enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang gällande planerad havsbaserad vindkraft, "Wellamo"

Diarienummer : 2023/2386/10,1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: