Nyhetsarkiv

Januari 2024 - Rekordvarmt i världshaven

Meteorologi

Januari 2024 hade en rekordhög global medeltemperatur. Till detta bidrog inte minst världshaven där yttemperaturen låg på en rekordhög nivå. I Stilla havet rådde fortfarande El Niño även om den visade en viss tendens att försvagas. Det fanns även områden med kallare väder än normalt. Det gäller …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne

Hydrologi

I slutet av månaden ledde snösmältning och regn till höga flöden i Skåne och Östergötland. Översvämningar förekom framförallt vid Hörbyån, Ringsjöarna och Kävlingeån i Skåne.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI rekryterar professor i oceanografi

OceanografiForskning

För att ytterligare stärka och profilera SMHIs kompetens inom oceanografisk forskning utlyses nu tjänsten som professor i oceanografi. Med inriktning inom klimateffekter och annan antropogen påverkan på havet, operationell oceanografi och dataassimilering eller biogeokemiska och fysiska processer …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Aerosoler påverkar det regionala klimatet

KlimatForskning

Tack vare ett forskningsprojekt som SMHI bidragit till finns nu en kortfattad sammanfattning för beslutsfattare (policy brief) om aerosolers klimatpåverkan. Aerosolpartiklar påverkar strålningsbalansen i atmosfären, vilket historiskt dämpat den globala uppvärmningen. När luftkvaliteten förbättras, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Anmäl dig till kurs i klimatförändringar för skogsägare

Nu öppnar anmälan till vårens grundkurs i Klimatförändringar för dig som äger eller arbetar med skog. Kursen ger dig god kunskap om klimatförändringar i Sverige, vilka kan påverka skogen och skogsbruket. Nytt för i vår är att kursen delvis består av självstudier, vilket ger dig som deltagare en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mindre sannolikt med extrem kyla i Norge, Sverige och Finland i ett förändrat klimat

MeteorologiKlimatForskning

Klimatförändringar orsakade av människan gör att extremt kalla temperaturer blir mycket mindre sannolika i Norge, Sverige och Finland. Detta enligt en studie som 19 forskare från the World Weather Attribution group publicerar idag. Studien visar att mindre frekventa köldknäppar kan vara farligare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt initiativ för att samla in viktiga data från havet med hjälp av dykare

I en satsning för att rädda våra hav från de utmaningar som klimatförändringar medför har German Ocean Foundation tillsammans med European Marine Observation and Data Network (EMODnet) initierat ett av världens största medborgarforskningsprojekt inom oceanografisk datainsamling och havsforskning. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Ovanligt kall början

MeteorologiKlimat

Januari 2024 blev den fjärde månaden i rad som var kallare än normalt för landet som helhet jämfört med normalperioden 1991-2020. Början av januari var ovanligt kall med den lägsta uppmätta temperaturen i Sverige sedan 1999. Skåne drabbades av ett snöoväder som ledde till ett långvarigt trafikstopp …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt projekt ska öka förståelsen för tippningspunkter

KlimatForskning

Förra veckan deltog SMHI på ett uppstartsmöte för ett europeiskt forskningsprojekt om klimattippningspunkter. Projektet samlar forskare från en rad olika discipliner för att förbättra vår förståelse för tippningspunkter, och hur de påverkar både ekosystem och samhällen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI varnar för höga flöden och översvämningar i Skåne och Östergötland

Hydrologi

Vattenflödet är fortfarande högt och det finns risk för översvämningar i delar av Skåne och Östergötlands län. Detta till följd av snabb snösmältning i kombination med regn. I Kävlingeån från Vombsjön till havet är flödena nu långsamt avtagande.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad