SMHI lanserar förnyad utbildningssida om klimat: En resurs för elever och lärare

Med en ny utbildningssida vill SMHI sprida kunskap om klimat och klimatanpassning. Målet är att nå både elever och lärare med anpassat material, från faktatexter och presentationer till poddar, spel och filmer.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har nyligen omformat och uppdelat sin utbildningssida om klimat och klimatanpassning. Den nya sidan har två separata ingångar, en dedikerad till elever och en till lärare. Grundtanken i materialet är att ge en kort introduktion till frågor elever ofta arbetar med i skolan och sedan visa var på SMHIs webbplats det finns mer utförlig information att ta del av.

Sidan har utvecklats i samarbete med Ola Uhrqvist, pedagogikforskare och lärare vid Linköpings universitet. Dessutom har innehållet granskats av klimatforskare vid SMHI för att säkerställa vetenskaplig korrekthet och kvalitet.

Utbildningssidan innehåller en samling av resurser om klimat och klimatanpassning. Här finns bland annat filmer, klimatanpassningsspel, poddar och en seminarieserie om klimat, berättar Karin Hjerpe, verksamhetsledare för Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

  

Vetenskaplig grund

Allt material på utbildningssidan är förankrat i SMHIs vetenskapliga grund, och sidan strävar efter att ge inspiration till olika fördjupningsarbeten kring hållbarhet, klimat och klimatförändringar. Lärardelen av utbildningssidan erbjuder mer fördjupande material, såsom forskningsrapporter, för att möta lärarnas behov av djupare kunskap.

Karin Hjerpe, verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI
Karin Hjerpe, verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI
Genom materialet på utbildningssidan får både lärare och elever möjlighet att öka sin förståelse för klimatförändringarna, hur de påverkar samhället och vad vi kan göra. Målet är att hjälpa till att sprida kunskap om vikten av att minska klimatpåverkan och samtidigt anpassa samhället till ett klimat i förändring, avslutar Karin Hjerpe.