Ny satellit för övervakning av hav och atmosfär

Växtplankton i haven står för ungefär hälften av syreproduktionen på jorden och tar upp motsvarande mängd koldioxid. Den 8 februari 2024, sköt NASA upp satelliten PACE från Florida. PACE står för Plankton, Aerosol, Climate, ocean Ecosystem. Satelliten har en ny typ av sensor för att observera bland annat växtplankton i haven från rymden.

Den nya PACE- satelliten gör det möjligt att förbättra underlaget för studier av klimatförändringar och även för att varna för skadliga algblomningar i haven runt Sverige. De flesta algblomningar är dock helt ofarliga och utgör grunden i den marina näringsväven, säger Bengt Karlson, som är växtplanktonforskare vid SMHIs oceanografiska forskningsenhet.
En satellit ute i rymden.
PACE satelliten. PACE står för Plankton, Aerosol, Climate, ocean Ecosystem. Källa NASA.

Instrumentet på satelliten PACE kallas OCI - Optical Color Instrument och mäter bland annat havets färg. Färgen på havet ger information om mängden växtplankton som finns i ytvattnet. Moln omöjliggör satellitobservationer av havets färg och därmed satellitobservationer av växtplankton.

Förbättringen jämfört med tidigare sensorer är att ljuset mäts vid många våglängder (hyperspektralt) tidigare mättes ljuset endast vid några utvalda våglängdsband. Den nya sensorn kan bidra med information om vilka typer av alger som finns i vattnet. Egenskaper som tillväxthastighet, storlek med mera gör att olika växtplanktontyper har olika roller i det marina ekosystemet och i den globala kolcykeln, berättar Bengt Karlson.
Provtagningar från forskningsfartyg och analys med mikroskop och molekylärbiologiska tekniker är nödvändiga för att undersöka vilka planktonarter som finns, biologisk mångfald. Satelliter ”ser” bara ytskiktet av havet, växtplankton finns ofta djupare ned. En kombination av olika tekniker är viktig, lägger han till.
Bild på cyanobakterieblomning i södra Östersjön
Cyanobakterieblomning i södra Östersjön 17 juli 2013. Foto: Bengt Karlson.

SMHI använder satelliter för övervakning av algblomningar sedan år 2002. Idag nyttjas data både från de europeiska satelliterna inom ESA Sentinel-programmet (en del av Copernicus) och från NASA. Data från PACE blir förhoppningsvis en del av SMHI:s operationella verksamhet i framtiden

 

Den nya satelliten PACE har även sensorer för att mäta moln och aerosoler i luften, viktiga parametrar inom meterologi och klimatforskning. Mängden aerosoler i luften påverkar också signalen som når sensorer som befinner sig utanför jordens atmosfär.