Klimatsymposium i Norrköping i maj – registreringen öppen

Den 15–17 maj 2024 är det dags för en ny upplaga av ett svenskt klimatsymposium – Swedish Climate Symposium. Såväl forskare som samhällsaktörer välkomnas för att söka ökad vetenskaplig förståelse av klimatförändringen och dess konsekvenser för miljö och samhälle.

The Swedish Climate Symposium logo

Klimatförändringarna påverkar både den fysiska miljö, det mänskliga samhället och de ekosystem vi är beroende av. I Sverige är effekterna av klimatförändringen tydliga. Här är till exempel temperaturökningen ungefär dubbelt så stor som globalt. Varje grads temperaturhöjning innebär ökad risk för mänskliga samhällen och stor, mestadels negativ påverkan på naturmiljön.

Det är SMHI, de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC samt Bolincentret för klimatforskning som arrangerar det andra svenska klimatsymposiet i Norrköping.

Dela aktuell kunskap

Ralf Döscher, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre
Ralf Döscher

– Klimatforskningen spelar en avgörande roll för förståelsen av klimatprocesserna, den framtida utvecklingen, dess effekter och samhällets agerande. Under symposiet i maj finns möjlighet för forskare att dela kunskap och erfarenheter, och för samhällsaktörer att träffas och samverka med aktuell forskning, säger Ralf Döscher, klimatforskare vid SMHI och medlem av styrgruppen för Swedish Climate Symposium.

Symposiet kommer beröra frågor som: Vilka kunskapsluckor finns? Hur kan vi fördjupa kunskapen om klimatförändringar och dess påverkan? Hur kan vi bäst anpassa oss och hur ser processerna för beslutsfattande ut? Vilka möjligheter till samarbeten finns?

Brett och omfattande vetenskapligt underlag

Programmet för symposiet är brett och drygt 200 vetenskapliga abstrakt finns inlämnade. Allt ifrån den vetenskapliga grunden till samhällskonsekvenser av klimatförändringen och möjliga åtgärder tas upp. SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén hälsar välkommen och Åsa Persson, ordförande i klimatpolitiska rådet och forskningschef och vice VD för Stockholm Environment Institute, inledningstalar den 15 maj. Moderator för symposiets första dag är Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist och föreläsare. Bland övriga medverkande finns en rad namnkunniga experter och forskare.

Programmet för Swedish Climate Symposium finns på webbplatsen för symposiet

Efter symposiet kommer deltagarna fått en överblick av svensk klimatforskning och deltagit i diskussioner både inom och mellan olika discipliner.

Anmäl dig senast den 15 april

Registreringen till symposiet är öppen, sista registreringsdag är den 15 april.

Registrering på webbplats för symposiet