Nyhetsarkiv

Var med och granska IPCC:s specialrapporter

Klimat

FN:s klimatpanel IPCC arbetar just nu med att ta fram två specialrapporter; en om klimatförändringar och marken, samt en om klimatförändringar, havet och kryosfären. Det är nu dags för en andra granskningsomgång och experter som vill delta i granskningen är välkomna att anmäla sitt intresse för att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Europeisk tjänst för luftkvalitet i fokus på kommande användarmöte

Forskning

Luften i atmosfären innehåller en rad ämnen som påverkar både människor och natur. Avgaser och partiklar från trafik, pollen, ozon och brandrök – listan kan göras lång. SMHI medverkar i ett europeiskt samarbete som ger information om luftkvalitet via en webbtjänst och öppna data. Nu bjuds användare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2018 - Kraftiga regn i Medelhavsområdet

Meteorologi

I Europa var det en händelserik månad med stora svängningar i temperatur och ett flertal kraftiga regn och översvämningar i Medelhavsområdet. I stora delar av Kanada var det en ovanligt kall och snörik månad, medan det längre västerut i Alaska var en rekordmild oktober.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Låga vattennivåer i de stora sjöarna

Hydrologi

Sveriges fyra största sjöar har haft låga nivåer en tid och de fortsätter att sjunka. I Vänern är nivåerna nästan 0,6 meter under medelnivån och lika låga som 2003. De låga nivåerna innebär problem för fartygstrafiken i sjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs specialprognoser underlag för säkrare vintervägar

Vinterväglag är utmanande för de flesta av oss, men kanske allra mest för dem som arbetar med och ansvarar för halkbekämpning och snöröjning. När temperaturen ligger kring noll grader och vädret är ostadigt med regn och snö om vartannat, är det svårt att planera vilka åtgärder som behövs. SMHIs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avancerad kartläggning av kustvikar ger grund för åtgärdsprogram

Övergödning är ett stor problem, bland annat i svenska kustvikar där mänskliga aktiviteter på land påverkar den ekologiska och kemiska statusen i vattnet. Med SMHIs beräkningsmodeller får länsstyrelsen i Östergötland nu både en heltäckande bild av statusen i Kattedalsfjärden och Gropviken, och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Issäsongen drar igång så smått

Idag har SMHIs istjänst gjort säsongens första manuella karta över havsis och ytvattentemperaturer. Den första isen i inre skyddade vikar i norra Bottenviken har redan observerats, men det lär dröja ett tag till innan det blir någon is till sjöss, då det ser milt ut de närmaste veckorna. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Enklare att använda SMHIs öppna data

Använder du SMHIs öppna data? Nu släpps betaversionen av SMHIs tjänst Utforskaren öppna data. Tjänstens gränssnitt har uppdaterats med fokus på förenklad åtkomst av SMHIs öppna data. Passa på att lämna dina synpunkter inför den fortsatta utvecklingen!

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lathunden 2.0 – nylansering av verktyg för klimatanpassning

Klimat

Lathunden för klimatanpassning, som har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samarbete med kommuner och länsstyrelser, lanserades för första gången våren 2018. Nu har verktyget förbättrats och utökats – allt för att ytterligare förenkla kommunernas arbete med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2018 - Brittsommar och värmerekord

MeteorologiKlimat

Det som utmärkte årets oktobermånad var framförallt värmen som infann sig i mitten av månaden. Perioden med ”Brittsommardagar” var både relativt långvarig, och innehöll framförallt några dagar med riktigt höga temperaturer och nya rekord den 11-15 oktober. Under början och slutet av månaden rådde …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad