Nyhetsarkiv

SMHI tar viktigt steg att kunna erbjuda gårds- och åkerspecifika prognoser

SMHI ska medverka i ett Vinnovaprojekt som syftar till att undersöka hur digitaliserat jordbruk kan användas för att utveckla nya innovationer. SMHI ska arbeta med sensoranvändning i väderprognoser och prognostisering av vatten i jordbruksmarken.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Klimat

Den 8 oktober 2018 offentliggör FN:s klimatpanel IPCC specialrapporten om 1,5 graders uppvärmning. Här i Sverige kommer SMHI som nationell kontaktpunkt för IPCC att presentera rapporten på ett webbsänt event kl 08.30-10.30 tillsammans med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Miljö- och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges representanter på beslutsmöte om IPCC:s 1,5 graders-rapport

Klimat

Den 1-5 oktober 2018 samlar FN:s klimatpanel IPCC rapportförfattare och representanter från medlemsländerna i Incheon, Sydkorea. Under mötesdagarna läggs sista handen vid IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. SMHI som är den svenska kontaktpunkten för IPCC representeras på plats …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett hydrologiskt år med stora förändringar i vattentillgången

Hydrologi

Det hydrologiska året sträcker sig från oktober till september och har 2017/2018 visat många olika sidor. Hösten var blöt, vintern bjöd på ovanligt mycket snö och under sommaren 2018 har återigen rekordlåga vattennivåer uppmätts över hela landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Större temperaturökning i Sverige än i världen i genomsnitt

Klimat

Temperaturen i Sverige stiger mer än genomsnittet i världen. De senaste årtiondena har Sverige blivit varmare under alla fyra årstiderna, men mest under vintern i norra Sverige. Det här visar SMHIs sammanställning av temperaturdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2018 - Sommarens sista suck

MeteorologiKlimat

September 2018 blev i sin helhet något varmare än normalt och inleddes också varmt främst i landets norra del. Där har det på sina håll inte varit så varmt i september sedan 1999.  Lågtrycken dominerade väderläget och under slutet av månaden blev det riktigt blåsigt vid ett flertal …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets sommar – en glimt av framtiden?

Klimat

Årets extremt varma sommar ger en bild av hur framtidens sommartemperaturer kan komma att bli. En ny analys vid SMHI pekar på att den gångna sommaren mycket väl liknar klimatscenarier för nästa sekelskifte. Här visas flera grader högre medeltemperaturer jämfört med normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bakom kulisserna på SMHI

Hur är det att jobba på SMHI? Nu har vi startat ett nytt konto på Instagram där du får träffa våra medarbetare och titta in bakom kulisserna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bygger varningssystem för översvämningar i Västafrika

HydrologiForskning

Varje år rapporteras många dödsfall i Västafrika till följd av oväntade översvämningar. Just nu är Nigeria speciellt drabbat med flera större översvämningar i stora delar av landet. Intresset är därför stort för det operationella varningssystem för översvämningar som SMHI är med och bygger upp i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Svår sommar med värmestress för mjölkkor

Klimat

Höga temperaturer i kombination med luftfuktighet innebär stora påfrestningar för våra mjölkkor. Värmestress leder bland annat till att djurens välfärd försämras och att korna ger mindre och magrare mjölk. SMHIs nya analys visar att årets sommar var en av de varmaste i statistiken, och kritiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad