Nyhetsarkiv

Vattenbrist hotar stora delar av landet - myndigheterna uppmanar till stärkt beredskap

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Svenska myndigheter uppmanar till stärkt beredskap. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel håller författarmöte i Sverige i höst

I oktober kommer ett författarmöte med ett 100-tal internationella klimatforskare och klimatexperter att hållas i Sverige. Mötet i Sverige är ett led i FNs klimatpanels (IPCCs) arbete med att ta fram en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI är med och uppmärksammar den internationella flytvästdagen

Årligen omkommer ett trettiotal människor i samband med fritidsbåtolyckor i Sverige. I genomsnitt saknar hela 90 procent flytväst när de hittas. SMHI som ingår i Sjösäkerhetsrådet, uppmärksammar tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer den Internationella flytvästdagen som äger …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hållbar förvaltning i fokus på SMHIs havsmiljöseminarium i Almedalen 2017

Havet påverkas av både mänsklig aktivitet och klimatförändringar. Vad behöver vi veta för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats? Är vi rätt rustade till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges egna miljömål?

SMHI hade ett seminarium i Almedalen 4 juli om havets miljö och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI arrangerar klimathalvdag i Almedalen

Orange sol, moln

Hur ska vi rusta oss för ett stigande hav? Hur ska vi hantera vattenbrist i vår svenska  livsmedelsproduktion? Det är teman för de två seminarier som SMHI arrangerar under en klimathalvdag den 3 juli i Almedalen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regionala klimatscenarier nyckel för lokalt klimatarbete

Förbättrade regionala klimatmodeller är värdefulla för regional och lokal klimatinformation, för planering av klimatanpassningsåtgärder och klimattjänster de kommande 20 åren. En av utmaningarna ligger i att sålla fram den information som är mest intressant för användarna. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs prognoser värdefulla när ny tunnel byggs under Göta älv

Marieholmstunneln är en viktig del i Trafikverkets utveckling av infrastrukturen i Göteborg. På uppdrag av byggföretaget Züblin Scandinavia har SMHI Affärsverksamhet bidragit med prognoser för väder och vattenstånd runt Göta älv, för att öka tryggheten när tunnelsystemet Tina skulle sjösättas och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2017 - Ovanligt kyligt i Centraleuropa

Vädret i april 2017 innefattade ovanligt kyligt vårväder i Centraleuropa, en ovanligt tidig tropisk storm på Atlanten, mycket kraftig hetta i Pakistan och Indien, kraftiga regn i Nya Zeeland och mycket annat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny kunskap om klimatpåverkan i sjöar tack vare öppna data

EUs satsning på öppna data inom Copernicus, ett europeiskt samarbete för övervakning av jorden, gör en mängd data öppet tillgängliga och användbara. I en fallstudie om klimatförändring i sjöar i Jönköpings län skapar SMHI ny kunskap till nytta för Länsstyrelsen. Fallstudien är en av flera i en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kunskap och inspiration på klimatkurs

Hur ser framtidens klimat ut och hur anpassar vi oss? Dessa och många andra frågor diskuterades nyligen under en klimatkurs på SMHI. Närmare trettio deltagare från myndigheter, kommuner, försäkringsbranschen och länsstyrelser fanns på plats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad