Nyhetsarkiv

Viktig information till media inför IPCC:s syntesrapport

Klimat

Nu finns information till media inför FN:s klimatpanel IPCC:s lansering av syntesrapporten som är planerad till den 20 mars. Viktig att notera är att journalister som vill ha tillgång till information på embargo måste registrera sig via IPCC:s webbplats, senast den 14 mars.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2023 - Stormen Otto och avslutningsvis norrsken

MeteorologiKlimat

Februari 2023 blev varmare än normalt i hela landet. Jämfört med normalperioden 1991-2020 avvek norra Norrland som mest där temperaturen låg 3-6 grader över det normala. Nederbördsmängden låg allmänt runt det normala men med några undantag. I mitten av månaden passerade stormen Otto. I slutet av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Anmälan öppen till vårens grundkurs i klimatanpassning

Klimat

I vår genomförs SMHIs grundkurs i klimatanpassning på plats i Norrköping. Den 9 - 10 maj kommer kursdeltagare få möjlighet att lära sig grunderna i klimatanpassning och ta del av konkreta exempel från andra kommuner och länsstyrelser. Anmäl dig nu för att säkra din plats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny webbtjänst visar högvattenhändelser idag och i framtiden

Klimat

Vad kommer att hända med vattenståndet längs Sveriges kust i takt med klimatförändringen? Hur kan det förändras till år 2050, eller 2150? Kan vi räkna med fler översvämningar i framtiden? Det ger SMHIs nya webbtjänst för högvattenhändelser svar på.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2023 - Ganska normal utifrån den nuvarande normalperioden

Meteorologi

Årets vinter blev som helhet ganska normal utifrån den nuvarande normalperioden 1991-2020. Lite mildare längst i norr och längst i söder samt lite kallare i södra Norrland och norra Svealand. Ur ett längre klimatologiskt perspektiv var det däremot ännu en i raden av milda vintrar som dominerat från …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI arbetar för att förbättra regional klimatinformation i Afrika

HydrologiKlimatForskning

Nu har arbetet med förstudien CRD4Afrika (Climate Resilient Development for Africa) startat! Den syftar till att tillsammans med lokala partners kartlägga behoven av regional klimatinformation i Afrika. Förhoppningen är att kunna utveckla ett program för att tillhandahålla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Är du skogsägare?

Den 7 mars erbjuder SMHI dig en gratis grundkurs i hur klimatförändringarna kommer att påverka din skog. Anmäl dig nu och förbättra din kunskap om skogen och få verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny station för havsvattenståndsmätningar i Göteborg

Oceanografi

SMHIs mätstation för havsvattenstånd vid Torshamnen har efter drygt 55 år nått sin tekniska livslängd. För några år sedan beslutade myndigheten att upprätta en ny havsvattenståndstation i Göteborg som ersättare. Nu finns en ny mätstation vid Krossholmen, cirka 1,4 km nordväst om stationen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Med kyla i norr breder isen ut sig

Oceanografi

I början av februari var temperaturen i norr under det normala. Isen växte stadigt i yta och täckte stora delar av Bottenviken och Norra Kvarken.  

Publicerad: Senast uppdaterad:

”Är det kört?” – elever frågar SMHIs professor om klimatet

Klimat

”Hur har Rysslands invasion i Ukraina påverkat klimatet?”, ”Hur ser Sverige ut om 50 år?”, och ”Är det kört?”, det var några av de frågor som elever på Ebersteinska gymnasiet ställde när de fick besök av Erik Kjellström, professor i klimatologi.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad