Årets klimatanpassningsprojekt: Fokus på kunskapsuppbyggnad, informationsspridning och samarbete

Myndighetsnätverket för klimatanpassning avsätter årligen upp till 5 miljoner kronor för klimatanpassningsprojekt. Nu står det klart att 13 projekt beviljats finansiering under 2024.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning utgörs av ett trettiotal myndigheter, inklusive länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som har en gemensam roll i att hantera frågor kring klimatanpassning. Sekretariatet för nätverket finns på SMHI, där högst 5 miljoner avsätts årligen för att stödja olika projekt. I år inkom 17 ansökningar om finansiering av projekt. Efter bedömning av Myndighetsnätverkets medlemmar har nu SMHIs generaldirektör fattat beslut om att bevilja medel till 13 projekt. Totalt kommer 4 944 763 kronor att delas ut.

Foto på Anna Blomqvist, SMHI
Anna Blomqvist, SMHI
Dessa pengar ger oss möjligheter att inom Myndighetsnätverket driva klimatanpassningsarbetet framåt och projekten är en viktig del i vårt arbete. 2023 genomfördes 11 projekt, och i år har vi möjlighet att genomföra ännu fler, säger Anna Blomqvist, sakkunnig inom klimatanpassning och ansvarig för Myndighetsnätverkets sekretariat vid SMHI.

  

Fortsatt stort engagemang

De 13 projekt som har beviljats medel för 2024 inkluderar flera ämnen och områden. Bland de utvalda projekten återfinns bland annat ”Naturum och klimat - att gestalta en klimatframtid”, ”Klimatanpassning av rennäringen - övning och utvärdering av stödutfodring med hjälp av drönare”, och ”Informationsinsats för kommuner inom Regional kustsamverkan Skåne-Halland”.

Genom att stödja samarbete mellan myndigheter och andra aktörer strävar Myndighetsnätverket för klimatanpassning efter att skapa strategier för att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Detta års finansiering av projekt inom Myndighetsnätverket för klimatanpassning visar på ett fortsatt högt engagemang inom denna viktiga fråga, avslutar Anna Blomqvist.