Nyhetsarkiv

Åtgärder för att förhindra vattenbrist – ny studie från SMHI

Hydrologi

Hur vi ska få vattnet att räcka i ett förändrat klimat är en livsviktig fråga. Därför fick SMHI i uppdrag av regeringen att utföra en studie av olika åtgärder som kan förhindra vattenbrist i ytvattentäkter. Nu är ett delmoment i projektet klart och två rapporter publiceras.

Publicerad: Senast uppdaterad:

H.K.H. Kronprinsessan Victoria namngav forskningsfartyget Svea

Oceanografi

Onsdagen den 25 september fick forskningsfartyget Svea officiellt sitt namn av H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid en ceremoni på Gullmarskajen i Lysekil. Dagen efter var det öppet fartyg för allmänheten och strax över 800 besökare passade på att gå ombord. SMHI och SLU berättade under båda dagarna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2019 - I allmänhet lite varmare än normalt

MeteorologiKlimat

September blev för landet som helhet en lite varmare månad än normalt. Månaden blev i allmänhet nederbördsrikare än normalt i främst den västra delen av landet. Dock var det mestadels torrare än normalt i Östersjölandskapen där grundvattennivåerna var som lägst. Månadens mest …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett hydrologiskt år med både låga och höga vattenflöden

Hydrologi

Det hydrologiska året skiljer sig från ett kalender år genom att det löper från första oktober till sista september. Det hydrologiska året inleddes med låga flöden i större delen av landet. Mycket nederbörd under februari och mars gjorde att vattenflödena steg. Vårfloden var på de flesta håll lugn, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny specialrapport från IPCC: Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

OceanografiKlimat

Havet och kryosfären (de frusna delarna av planeten) spelar en avgörande roll för livet på jorden. IPCC betonar i sin senaste specialrapport att det brådskar, både när det gäller utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder. Haven har blivit varmare, surare och mindre produktiva. Smältande glaciärer …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samarbete viktigt för att ta fram bra beslutsunderlag

Klimat

De meteorologiska instituten i Norden och Baltikum har en viktig roll när det gäller arbetet med klimatfrågorna. Genom ett starkt samarbete instituten emellan får samhällets beslutsfattare värdefullt underlag kring dagens och framtidens klimat, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas både för att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Beräkning av skyfall viktigt beslutsunderlag

I ett framtida klimat förväntas skyfall inträffa oftare och bli mer intensiva. Eftersom det är svårt att förutse exakt var skyfallen kommer att ske är kartläggning av känsliga områden ett viktigt planeringsunderlag. SMHIs konsulter kan ta fram kartor som visar var vattnet från kraftig nederbörd …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Elever och politiker klimatanpassar staden

Hur ska vi rädda sjukhuset från översvämning och hur klarar vi jordbruket från torka?  Under fredagen möttes gymnasieelever och ledande politiker i Linköping över Klimatanpassningsspelet. SMHIs nya spel gav tillfälle att diskutera utmaningar och möjligheter i ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Under två år har FN:s klimatpanel IPCC arbetat med att sammanställa en specialrapport om Haven och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat. Rapporten är en sammanställning av det aktuella globala vetenskapliga kunskapsläget.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2019 - Mycket omfattande skogsbränder i Amazonas

Meteorologi

Augusti var varmare än normalt på de flesta håll och globalt var det den näst varmaste augustimånaden hittills. Förutom i den europeiska delen av Ryssland så var det varmt väder som dominerade även i Europa, men det var inte fråga om någon rekordhetta som den i juni och juli. I slutet av månaden …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad