Nyhetsarkiv

Vårflodens utveckling

Hydrologi

Vårfloden pågår och SMHI varnar fortsatt för höga flöden och översvämningar. I Dalarnas län har det tillkommit varningar för delar av Dalälven och Svärdsjövattendraget. I ett område som täcker norra Svealand upp till mellersta Norrland finns det mer snö än normalt för årstiden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bli varnad för risk för stora nederbördsmängder

Under sommaren och den tidiga hösten ökar risken för stora nederbördsmängder på kort tid. SMHIs abonnemangstjänst Kundanpassade väderlarm larmar dig när det finns risk för regnmängder som kan orsaka problem inom din kommun eller verksamhet. Du kan förbereda dig inför att skyfallet kommer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs forskare delar sina senaste forskningsrön på stor konferens i Wien

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatForskning

Den 14 – 19 april deltar flera av SMHIs forskare i den årliga forskningskonferensen European Geosciences Union General Assembly (EGU) i Wien. I år medverkar myndighetens forskare med en lång rad föredrag och postrar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt poddavsnitt om Moln

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2024 - Nionde månaden globalt över 1,5° från förindustriellt

Meteorologi

Mars 2024 fortsatte den extremt långa sviten av globalt rekordvarma månader som pågått sedan juni 2023. För nionde månaden i rad låg den globala medeltemperaturen över de 1,5° som anges i Paris-avtalet från 2015. Mexiko, Paraguay och Sydafrika var några av de länder som drabbades av extremt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden är igång och SMHI varnar för höga flöden

Hydrologi

Vårens ankomst med höga temperaturer och snösmältning innebär också starten för vårfloden. I ett område som täcker norra Svealand upp till mellersta Norrland finns det mer snö än normalt för årstiden. Den närmaste veckan ökar temperaturen, snön smälter och vattenflöden och nivåer i sjöar och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtskadegörares påverkan på grödor förstärks när Sverige värms upp

Forskning

Klimatförändringen leder till ökad förekomst av skadegörare på grödor i Sverige, enligt en ny studie från SMHI och SLU.

– Studiens resultat är oroande då den visar att växtskadegörare kan bli ett ökat hot mot produktionen av grödor, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI och en av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning av jordbruket – livsviktigt för Kenya

I Migori County i Kenya arbetar man aktivt med klimatanpassning. Ett exempel är SMHIs utbildningsprogram ”Training of trainers” som handlar om att sprida kunskap och ge konkreta verktyg för att anpassa regionen till ett förändrat klimat. Hittills har utbildningen nått ett 500-tal funktionärer i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2024 – Höga flöden i Svealand

Hydrologi

Efter en längre tid med riklig nederbörd förekom i mars höga flöden och vattennivåer bland annat i Östergötland och Värmland. I Hjälmaren var vattenståndet det högsta sedan 2000.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samhällsaktörer i samverkan för hållbar vattenförvaltning

HydrologiForskning

Forskningsprojektet Rättvist vatten syftar till att skapa samsyn i samhället kring en rättvis fördelning av vatten, idag och i framtiden. I ett första lärande innovationslabb samlade projektet drygt 20 aktörer från Motala ströms älvgrupp för att prata hållbar vattenförvaltning, samverkan och …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad