Nyhetsarkiv

Stort intresse för högupplöst klimatdata

Den 24 september höll Copernicus en workshop online om hur man kan använda och dra nytta av tjänsten med fria, högupplösta klimatdata, som SMHI är med och utvecklar. Workshopen riktade sig främst till forskare och företag som utvecklar klimattjänster eller som på annat sätt är beroende av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2020 - Varmt och torrt i söder

MeteorologiKlimat

September 2020 var överlag varmare än normalt. I mitten av månaden nåddes södra Sverige av mycket varm luft och det blev några dagar med högsommarvärme. Flera lågtryck passerade under månaden norr om Skandinavien och det mesta av nederbörden föll i fjällen medan Östersjölandskapen fick en torr …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett hydrologiskt år med översvämningar och välfyllda sjöar


Det hydrologiska året skiljer sig från ett kalenderår genom att det löper från första oktober till sista september. Det hydrologiska året 2019-2020 inleddes med flöden över de normala i västra Sverige och låga flöden i östra Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyltar vid vattendelare beskriver vattnets väg till havet

Hydrologi

Skyltar som markerar vattendelaren mellan Östersjön och Västerhavet har satts upp vid vandringsleder och skidspår i Dalafjällen. Skyltarna är ett sätt att sprida grundläggande vatteninformation till allmänheten och är resultatet av ett samarbete mellan SMHI, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Havs- …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI deltar i Science is Wonderful! 2020

KlimatForskning

SMHIs enhet för klimatmodellering Rossby Centre deltar med två forskningsprojekt vid online-utställningen Science is Wonderful! den 22-24 september under de europeiska forsknings- och innovationsdagarna. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop

Klimat

En ny kunskapssammanställning från Naturvårdsverket och SMHI ger ett svenskt perspektiv på de starkt sammankopplade frågorna att begränsa klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden. För att främja synergieffekter och motverka målkonflikter är det viktigt att ha ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förändringar på smhi.se

Nu kommer smhi.se att se lite annorlunda ut. Vädertjänsten får nytt utseende och en del nytt innehåll. Dessutom har webbplatsens navigering genomgått en översyn och får nytt utseende och funktion. Förändringarna syftar till att öka webbplatsens användbarhet och tillgänglighet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Premiär för klimatkurs på distans

Klimat

SMHIs Grundkurs i klimatanpassning arrangerades i veckan, men för första gången på distans. Ett 60-tal representanter från kommuner, myndigheter och andra aktörer som ska arbeta med klimatanpassning deltog.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Internationella ozondagen uppmärksammar det livsviktiga ozonlagret

Den 16 september har av FN utpekats som den ”internationella ozondagen”, en dag att uppmärksamma våra gemensamma ansträngningar att skydda det livsviktiga ozonlagret. Det var idag 35 år sedan Wienkonventionen undertecknades – ändå har nya regionala bottenrekord för ozonskiktet noterats under 2020.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Webbinarium 30 sep: Vatten och klimatkrisen

Hydrologi

Vattenfrågan var länge underordnad i klimatdebatten men nu börjar något hända. Allt fler inser att klimatanpassning handlar mycket om vatten och att vatten också är en nyckel till minskade utsläpp. Den 30 september samlar SMHI och SIWI Swedish Water House ledande experter till ett webbsänt …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad