Nyhetsarkiv

ForskarFredag 2021: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar

KlimatForskning

ForskarFredag visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Det här webbsända eventet handlade om klimatförändringar, vad de betyder för oss och hur vi kan anpassa oss till dem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI inför varning för översvämning av sjöar och vattendrag

Hydrologi

Varning för översvämning är en nyhet i det förnyade varningssystemet. De utfärdas när ett vattendrag eller en sjö riskerar att stiga över sina normala nivåer och översvämma närliggande områden. Liksom övriga varningar baseras de på vilka konsekvenser som kan uppstå. I det här fallet handlar det om …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2021 - Extremt många tropiska cykloner på Atlanten

Meteorologi

September 2021 bjöd på extremt hög aktivitet av tropiska cykloner på Atlanten med inte mindre än 9 stycken. Havsisen i Arktis nådde sitt årliga säsongsminimum i mitten av månaden. Isutbredningen var då den förhållandevis största sedan 2014. Kring Antarktis var säsongsmaximumet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI varnar för mycket höga flöden i Värmland

Hydrologi

Efter några dagar med rikligt regn är det nu mycket höga flöden i Värmlands län. I många små och medelstora vattendrag är flödena på en klass 2-nivå. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodellering uppmärksammas genom årets Nobelpris i fysik

KlimatForskning

”Det här är ett Nobelpris som är jätteviktigt för den klimatmodellering som vi på SMHI arbetar med och som ligger till grund för samhällets hantering av klimatfrågan”. Så kommenterar Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, nyheten om att 2021 års Nobelpris i fysik tilldelats forskning som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2021 - Periodvis varm och nederbördsrik

MeteorologiKlimat

I början av september rådde sommartemperaturer på dryga 20 grader i södra delarna av landet. Därefter mer höstlikt väder över lag. Ett antal nederbördsfronter passerade in över landet med lokalt stora regnmängder både i norr och i söder. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan havsisen förändras i framtida klimat

Oceanografi

SMHI har analyserat hur havsisförhållandena i svenska farvatten kan komma att förändras under kommande årtionden. Analyserna visar att framtidens isvintrar i medeltal blir både kortare och lindrigare avseende isutbredning och isens tjocklek. Analyserna visar även en fortsatt stor variation från år …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiskt nyår – så var året som gått

Hydrologi

Den sista september infaller nyårsafton under det hydrologiska året.  Bland de större händelserna från det gångna hydrologiska året var de kraftiga regn som gav stora översvämningar i Södermanland i maj och Gästrikland-Dalarna i augusti.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mer användarvänlig tjänst för SMHIs försäkringsväder

SMHI Försäkringsväder har uppdaterats för att passa användarna på ett bättre sätt. Tjänsten är byggd på en kraftfull och driftsäker plattform som underlättar för användaren genom att enklare ge en överblick av hur vädret varit, väderläget nu och väderutvecklingen framåt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Väderradarnätet moderniserat – ökar kvaliteten i nederbördsprognoser

Nu är tolv anläggningar i Sveriges väderradarnät uppgraderade med ny teknik som säkerställer den fortsatta driften och bidrar till mer detaljerade nederbördsprognoser.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad