Nyhetsarkiv

SMHI arrangerade grundkurs i klimatanpassning

För tionde gången bjöd SMHI in till två dagars grundkurs i klimatanpassning. För tredje gången hölls den på distans. Drygt 70 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som ska arbeta med klimatanpassning deltog.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lugn vårflod hittills i år

Hydrologi

I Götaland, Svealand och sydöstra Norrland smälte snötäcket med start i februari. Snösmältningen har hittills skett på ett lugnt sätt och SMHI har inte behövt utfärda några varningar för höga flöden. I Norrland, där det finns snö kvar, är risken för kraftig vårflod låg.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya skyltar visar vattnets långa väg till havet

HydrologiOceanografi

Med nästan lika långt till Västerhavet som till Östersjön känns havet avlägset. Men, det vi gör här påverkar till slut havet. Nu har SMHI, Länsstyrelsen i Örebro län och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) satt upp nya informationsskyltar vid vattendelaren mellan Västerhavet och Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2021 - Typiskt aprilväder i april

MeteorologiKlimat

April 2021 bjöd på överlag rätt ostadigt väder. I söder var den något kallare än normalperioden 1991-2020 och lågtryck gav vid flera tillfällen ymnigt snöfall. Ett högtryck växte in i mitten på månaden och gav allmänt soligt och varmt väder med omkring 15° i hela landet. Därefter blev det åter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-forskare på lista över världens mest inflytelserika klimatforskare

OceanografiKlimatForskning

Den internationella nyhetsbyrån Reuters presenterar världens 1000 främsta klimatforskare utifrån hur inflytelserika de är. På listan återfinns två SMHI-forskare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Håll koll på brandrisken: Förbättrade brandriskprognoser på smhi.se

SMHI har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förbättrat brandriskprognoserna för att göra det enklare att förhindra bränder i skog och mark. I utvecklade brandrisktjänster på smhi.se presenteras nu brandriskprognoserna med fler detaljer och tätare uppdateringar. Brandriskdata …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förnyade vädervarningar införs i oktober

Övergången till det förnyade vädervarningssystemet skjuts fram. Sluttesterna har visat på tekniska komplikationer. Det gör att SMHI flyttar fram övergången för att säkerställa att de nya arbetsverktygen är helt robusta. Införandet av det förnyade systemet som var planerat till april sker istället i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020

KlimatForskning

Copernicus klimattjänst sammanfattar läget för klimatet i Europa 2020 i den nya rapporten European State of the Climate 2020. Där står att läsa om 2020 som var det varmaste året i Europa med flera tillfällen med stora nederbördsmängder och däremellan torrare perioder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

2020 tufft klimat-år i världen

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatForskning

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO har sammanställt den slutliga versionen av rapporten om klimatet i världen, State of the Global Climate 2020. De konstaterar att 2020 var ett av de tre varmaste åren som uppmätts, trots en avkylande La Niña. Nedstängningar till följd av coronapandemin bromsade …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Åsksäsongen är igång och SMHIs kundanpassade väderlarm är redo för blixtnedslag

Under hösten 2020 införde SMHI nya bakomliggande system för tjänsten och lanserade ett nytt kundgränssnitt för Väderlarm som nu kompletterats med funktionalitet för åska och blixt. Åsksäsongen startade den 15e april efter en lång testperiod.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad