Nyhetsarkiv

Årets andra prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Hydrologi

Islossning vid Haparanda väntas ske under vecka 19 och vara av svårighetsgrad mellansvår enligt den senaste prognosen från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2022 - Ytterligheternas månad

Meteorologi

April 2022 bjöd som aprilmånader plägar på blandad väderlek; vinterkyla och sommarvärme, torra perioder och ymnigt snöfall. De ganska normala genomsnitten både vad gäller temperatur och nederbörd beskriver alltså inte hela bilden av väderläget april 2022.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rekordstor uppslutning på grundkurs i klimatanpassning

Klimat

I veckan bjöd SMHI in till grundkurs i klimatanpassning för tolfte gången. Likt de senaste gångerna hölls den på distans från en studio på SMHI i Norrköping. Närmare 100 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som arbetar eller ska börja arbeta med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Seminarium: Klimatinformation som stöd för samhällets klimatanpassningsarbete

Klimat

Nästa seminarium i SMHIs seminarieserie om klimat arrangeras den 26 april kl 13-14. Då har du möjlighet att lyssna till och ställa frågor till Erik Kjellström som är SMHIs professor i klimatologi. Erik är också medlem i det nationella expertrådet för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Flera myndigheter med ombord under SMHIs aprilexpedition

Oceanografi

Representanter från SMHI, HaV, Regeringskansliet, Formas och SLU fick under ett par dagar i april samlas ombord R/V Svea under en expedition, för att få insyn i SMHIs viktiga arbete inom miljöövervakningen. De fick även möjlighet att träffas och diskutera gemensamma frågor, samtidigt som de fick …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tidig mänsklig påverkan på klimatet i Europa

KlimatForskning

Långt före industrialiseringen har människor huggit ned skog för att ge plats åt åker- och betesmark eller för att förbättra jaktmöjligheterna. Sådana förändringar i växtligheten påverkar det lokala klimatet, och därför finns det skäl att tro att människan har påverkat klimatet i Europa så tidigt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Copernicus summerar 2021: Rekordvarm sommar i Europa och fortsatt ökande halter av växthusgaser i atmosfären

KlimatForskning

Idag publicerar Copernicus klimattjänst sin årliga rapport European State of the Climate.

– Rapporten pekar på att den globala medeltemperaturen nu nått 1,2 grader Celsius över förindustriell nivå och att halterna av växthusgaser fortsätter öka i atmosfären. Sammantaget visar detta på svårigheten …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI har analyserat klimatrisker och möjligheter för SPPs fastigheter

Fastighetssektorn är en av de sektorer i Sverige som kommer möta utmaningar på grund av klimatförändringarna. Stigande temperaturer och ökad nederbörd medför risker på exempelvis byggnadsmaterial och översvämningsrelaterade skador. SPP Fastigheter gav SMHI i uppdrag att genomföra en analys av hur …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Myndigheters klimatanpassning går fortsatt framåt

Klimat

Ett klimat i förändring ställer nya krav på myndigheterna. Svenska myndigheters klimatanpassningsarbete går samtidigt fortsatt framåt, även om insatserna behöver bli fler. Det visar SMHIs analys som nu genomförts för tredje året i följd, på uppdrag av regeringen. Den nya rapporten pekar på att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Läget inför vårfloden

Hydrologi

Med det varma vädret smälter nu snö och is i norra Sverige och vattenflödena ökar. SMHIs analyser tyder på en relativt mild vårflodssäsong i södra delarna av Norrland då redan mycket snö smält bort. I norra Norrlands inland och fjälltrakter ligger dock mer snö än normalt kvar för årstiden vilket …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad