Nyhetsarkiv

2018 det fjärde varmaste året som uppmätts, enligt Copernicus klimattjänst

KlimatForskning

De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Detta enligt en summering som det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus klimattjänst gjort för 2018.

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2018 - Rekordvarmt i Australien

Meteorologi

December blev rekordvarm i Australien. I norra Queensland medförde tropiska cyklonen Owen rekordstor dygnsnederbörd för månaden. Vid årets slut var havsisens utbredning i Antarktis den lägsta som observerats och i Arktis den tredje lägsta. Europa, Nordamerika och östra Arktis fick en i allmänhet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kulturspannmål säkrar produktionen i framtida ändrat klimat

Sommaren 2018 fick Sveriges lantbrukare känna på konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat. Att odla spannmålssorter som tål förändringar i klimatet är därför ett sätt att säkra en fortsatt försörjning av spannmål. Alternativa spannmål, så kallade kulturspannmål, beskrivs som ett nytt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2018 - Mild julmånad men i norr växte snötäcket

MeteorologiKlimat

Efter den i allmänhet mycket snöfattiga novembermånaden växte snötäcket i omfattning under december med början i norr. I Götaland och delar av Svealand var det dock inte något stabilt snötäcke. Trots några kallare perioder i mitten av månaden och kring jultid blev månaden mildare än normalt i hela …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2018 - Varmt, soligt och torrt år

Meteorologi

År 2018 blev ett mycket varmt, torrt, ovanligt soligt och på flera sätt händelserikt väderår. Varma år har dominerat från 1988 och framåt och 2018 var inget undantag från regeln. Främst lär 2018 bli hågkommet för den extremt varma och soliga maj- och julimånaden. Sommarens besvärliga torka och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI på uppdrag i Etiopien

Hydrologi

SMHI är verksamt både i Sverige och utomlands. I ett projekt finansierat av Sida samarbetar vi med våra etiopiska motsvarigheter för att bland annat göra Etiopien bättre rustat mot torka och översvämning. Nyligen var några av våra hydrologer på plats i Etiopien för att ta reda på mer om …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatperspektiv in i svensk havsplanering

OceanografiKlimatForskning

Hur klimatet påverkar havet är en viktig del i en hållbar havsplanering. Nu ska de senaste beräkningarna för hur ett förändrat klimat kan komma att påverka Östersjön och Västerhavet in i den pågående svenska havsplaneringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dela dina väderobservationer med hela världen

Nu kan du ansluta din väderstation till SMHIs nya tjänst ”Mina observationer – WOW” på smhi.se. SMHI, och faktiskt hela världen, kommer att kunna dra nytta av de data din väderstation producerar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2018 - Kallt i östra Nordamerika men milt i Europa

Meteorologi

Jämfört med de tidigare höstmånaderna blev november en förhållandevis händelsefattig månad. Det fortsatte att vara milt i Europa där delar av norra Skandinavien erfor en rekordmild november. I östra Nordamerika fortsatte det däremot att vara kallare eller mycket kallare än …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI tar fram framtidens jordbruksteknologi i vinnovasatsning

I ett Vinnovaprojekt, Agtech 2030, medverkar SMHI som tjänsteleverantör och utgör även utvecklingspartner till företag och rådgivarorganisationer. Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för framtidens lantbruk. Detta ska ske genom att anpassa lantbruken till den digitala och …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad