Nyhetsarkiv

Ny istjänst inför ny issäsong

Oceanografi
Nyis mars 2016

Inför årets issäsong lanseras en ny tjänst för havsis på smhi.se. Tjänsten Is till havs visar som tidigare en daglig analys av isläget. Nytt är att tjänsten nu också visar satellitbilder på is och ytvattentemperatur, något som varit mycket efterfrågat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sammanfattningar av IPCC:s två senaste specialrapporter finns nu på svenska

Klimat

Nu finns sammanfattningar av IPCC:s specialrapporter om ”Klimatförändringar och marken” samt ”Havet och kryosfären i ett förändrat klimat” på svenska. Specialrapporterna handlar om vad som händer med marken, havet och kryosfären i ett allt varmare klimat och hur vi människor kan arbeta med möjliga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny funktionalitet med väderobservationer i SMHIs kundanpassade väderlarm

I oktober lanserade SMHI nya kundanpassade väderlarm med ett smidigt webbgränssnitt och en mer heltäckande prognosöverblick. Nu har abonnemangstjänsten, som riktar sig till verksamheter som är särskilt känsliga för oväder, uppdaterats med väderobservationer. Den nya funktionen gör det enkelt att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mängden växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka – trots nedstängning vid covid-19

KlimatForskning

När FN:s meteorologiska världsorganisation WMO summerar halterna växthusgaser i atmosfären för 2019 noterar de än en gång högre halter än tidigare. Den nedstängning som följt på covid-19-pandemin innevarande år har inte påverkat koldioxidhalten i atmosfären mer än den normala variation som kan vara …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Smartare hantering av regnvatten minskar risken för översvämning

HydrologiKlimat

Med klimatförändringen väntas skyfallen i Sverige bli både vanligare och kraftigare. VA SYD uppmanar privata fastighetsägare att göra egna åtgärder för att minska belastningen på avloppsnätet, och därmed minska risken för översvämningar. Satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” är ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya bevattningsberäkningar ska underlätta planering av vattenuttag

HydrologiKlimat

Ett förändrat klimat gör att konkurrensen om vattnet ökar. Därmed ökar även behovet av att planera användningen av vattnet. Därför har SMHI tillsammans med Jordbruksverket tagit fram en modell för beräkning av bevattningsuttagets påverkan på vattenbalansen. Resultatet presenteras i rapporten …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höstens andra klimatkurs på distans

Klimat

SMHIs Grundkurs i klimatanpassning arrangerades i veckan, och för andra gången hölls den på distans. Drygt 60 representanter från kommuner, myndigheter och andra aktörer som ska arbeta med klimatanpassning deltog.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2020 - Milt i Arktis och regnigt i Vietnam

Meteorologi

Oktober blev rekordvarm i Europa och mycket mild även i Arktis. Havsisens utbredning i Arktis var rekordlåg för årstiden. Kalla områden fanns i Antarktis, centrala USA, södra Kanada samt i en halvbåge norr om Tibet. Orkansäsongen på Atlanten var fortsatt mer aktiv än normalt. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vinterprognos för Arktis presenterad på Arctic Climate Forum

OceanografiKlimat

Vid Arctic Climate Forum den 28-29 oktober presenterade Arctic Regional Climate Centre Network (ArcRCC-N), där SMHI ingår, en summering av sommarsäsongen i Arktis med avseende på temperatur, nederbörd och havsis, samt en prognos för den kommande vintersäsongen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bollnäs arbetar vidare med skyfallsrisker efter kartering av SMHI

I framtida klimat förväntas skyfallen inträffa oftare och med högre intensitet. SMHI har under 2020 tagit fram en skyfallskartering åt Bollnäs kommun. I oktober redovisades uppdraget brett över förvaltningar och kommunala bolag för att diskutera fortsatt arbete med skyfalls- och översvämningsrisker.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad