Nyhetsarkiv

Sjösprång på västkusten

Oceanografi

Idag har ett sjösprång observerats i havet utanför Göteborg. Vattenståndet svänger upp och ner på kort tid, ett ovanligt fenomen som kan uppstå när en åskfront rör sig in mot kusten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2018 - Mycket varmt i bland annat Europa och Japan

Meteorologi

Varma luftmassor dominerade i större delen av Europa, sydvästra USA, sydöstra Kanada, Japan, Koreahalvön och många andra områden. Argentina och delar av Centralasien hade däremot kyligare än normalt. I Japan förekom skyfallsliknande regn i början av månaden med drygt 100 dödsoffer. Senare i månaden …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cyanobakterierna trivs i värmen

Oceanografi

Sommarens extremvärme har gynnat cyanobakterierna som fortsätter att blomma kraftigt i mellersta och norra Egentliga Östersjön. Det syns dessutom tydliga stråk av ytansamlingar i södra Kattegatt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2018 - Långvarig hetta och svåra skogsbränder

MeteorologiKlimat

På de flesta håll i Sverige blev juli 2018 den varmaste som hittills noterats. Stora delar av månaden präglades av svår torka och svåra skogsbränder flammade upp i framför allt Dalarna och Hälsingland. Under den sista juliveckan bildades dock en hel del kraftiga regn- och åskskurar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skogsbranden i Västmanland gav främst lokal påverkan på vattentillgång

HydrologiKlimatForskning

Skogsbränder ger direkt synliga förändringar i landskapet. Men hur påverkar en skogsbrand vattentillgången? Efter den stora skogsbranden i Västmanland för fyra år sedan har forskare på SMHI undersökt vattentillgången i området och nedströms. De kommer fram till att skogsbränder påverkar framför …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Risk för vattenbrist i många vattendrag

Hydrologi

Under maj, juni och juli har det varit ovanligt torrt och varmt vilket har medfört att flödena i större delen av Sveriges vattendrag nu är lägre än normalt. Risk för vattenbrist har därför utfärdats för många känsliga, medelstora och stora vattendrag i i stort sett alla län utom Norrbotten. Det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitbilder visar bränder och brandrök

SMHI använder satellitbilder i arbetet med prognoser och varningar. På dagens bilder från en av satelliterna syns både brand och brandrök från pågående skogsbränder i landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cyanobakterierna blommar nu i hela Egentliga Östersjön

Oceanografi

Sommarens höga temperaturer gynnar cyanobakterierna som nu blommar ända från Tysklands kuster i söder till Finlands syd- och västkust i Finska viken samt även i Bottenhavet. Om värmen fortsätter, kommer även algblomningen att fortsätta.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Värmen orsakar många varningar

Det mycket varma och torra vädret är kanske njutbart för många semesterfirare. Men för stora delar av samhället innebär höga temperaturer och brist på nederbörd bekymmer. SMHI har just nu ett stort antal varningar utfärdade. Varningarna gäller extremt höga temperaturer, risk för skogsbrand och risk …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny tjänst för skogsindustrin med prognoser för brandrisk på natten

Det extremt torra vädret påverkar skogsindustrin kraftigt. På flera håll i landet har avverkningen stoppats på grund av brandrisken. SMHI har tagit fram en tjänst för skogsindustrin där brandrisken på natten prognostiseras, för att underlätta avverkningsarbetet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad