Nyhetsarkiv

SMHI och CGI i samarbete för att utveckla tjänster till skogsnäringen

SMHI och CGI har ett samarbete med avsikt att hitta nya sätt att stötta skogsindustrin med hållbara tjänster. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu kan du se webbinariet om IPCC:s delrapport 2021 - Den naturvetenskapliga grunden

Klimat

Den 2 september 2021 genomfördes ett direktsänt webbinarium om den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC - Den naturvetenskapliga grunden. Webbinariet arrangerades i samarbete mellan SMHI, Stockholms universitet (SU) och Svenska Meteorologiska Sällskapet (SMS). 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu startar SMHIs seminarieserie om klimat

Klimat

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Därför startar nu SMHI en webbsänd seminarieserie där våra forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Var med från början!

Publicerad: Senast uppdaterad:

ForskarFredag 2021: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar - hur ställer vi om?

Forskning

Dagens klimatförändringar är en av mänsklighetens största utmaningar, vilket blivit ännu tydligare efter sommarens extrema väderhändelser och slutsatserna i FN:s klimatpanels senaste rapport "Den naturvetenskapliga grunden". Svårigheterna är många och stora, men det är även vår anpassningsförmåga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Historiska kartunderlag för beräkning av påverkan i vattendrag

Många vattendrag i Sverige utsätts för fysisk påverkan som kan begränsa möjligheterna att nå god ekologisk status och långsiktigt hållbara vattenresurser. SMHI har utvecklat en metod för klassificering av parametern specifik flödeseffekt, som är en av de parametrar som används för att bedöma graden …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Europeiskt värmerekord på Sicilien

Meteorologi

Varmt väder dominerade under augusti 2021. Den globala medeltemperaturen hamnade på delad tredje plats bland de varmaste augustimånaderna. För Europas del koncentrerades mycket av det mediala intresset kring den starka hettan i Sydeuropa i början av månaden. Den utmynnade i ett nytt europeiskt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Borås tar hjälp av SMHI i arbetet med att skyfallssäkra staden

I framtida klimat väntas skyfall inträffa oftare och med högre intensitet, något som är viktigt att ta hänsyn till i en hållbar samhällsplanering. Intensivt arbete pågår i många kommuner för att kartlägga risker vid skyfall och planera för åtgärder. SMHI har blivit anlitade av Borås stad för att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt faktablad visar den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändring i Östersjöregionen

OceanografiForskning

För att skapa en bättre förståelse kring effekterna av klimatförändring i Östersjöregionen publicerar forskningsnätverket Baltic Earth och HELCOM ett faktablad om klimatförändring i och omkring Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI lanserar ny version av nationella emissionsdatabasen

På uppdrag av Naturvårdsverket lanserar nu, den 2 september 2021, SMHI en ny webbtjänst för den nationella emissionsdatabasen. Här samlas data om Sveriges utsläpp i luften, till exempel partiklar och växthusgaser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan fastigheter säkras inför ett varmare klimat – SMHI arrangerar webbinarium

Klimatet blir varmare och värmeböljorna fler. Det gör att både vårdinrättningar, företag, fastighetsägare och andra behöver planera för hur detta påverkar dem. Som ett stöd till detta arbete arrangerar SMHI den 3 september ett webbinarium som tar upp hur värme påverkar staden, husen och …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad