250-årig mätserie berättar om framtiden

Den 31 maj uppmärksammades Stockholms 250 år långa mätserie för havsvattenstånd. Ett fyrtiotal inbjudna gäster bjöds på seminarium om mätseriens betydelse, både historiskt och i framtiden, lokalt och globalt. I samband med firandet erhöll mätstationen på Skeppsholmen WMO-utmärkelsen Centennial Observing Station.

Mareografen som mäter havsvattenstånd på Skeppsholmen i Stockholm.
Seminariedeltagare vid mareografen på Skeppsholmen i Stockholm. Foto SMHI

Sedan 1774 har vattenståndet mätts regelbundet i Stockholm. Den 250 år långa mätserien har haft stor betydelse genom historien – och har så fortfarande. Sveriges långa mätserier för havsvattenstånd är av stort värde och möjliggör bland annat kunskap om hur havsnivåhöjningen längs våra kuster har sett ut över tid.

Två kungar med inflytande

Mätningarna av havsvattenstånd har kunglig proveniens. 1774 inleddes regelbundna mätningar av vattenståndet, på order av dåvarande kung Gustav III. Den ursprungliga mätplatsen var vid Slussen i Stockholm där det främsta syftet med mätningarna var att följa nivåskillnaden mellan Mälaren och Östersjön. Ett århundrade senare bestämde kung Oscar II att mätstationer, så kallade mareografer, skulle anläggas runt den svenska kusten. År 1888 installerades därför en mareograf på Skeppsholmen som efterhand övertog Slussens roll. Stationen på Skeppsholmen är fortfarande aktiv och förvaltas nu av SMHI.

Sedan 2017 sker mätningarna av havsvattenstånd gemensamt mellan SMHI och Sjöfartsverket. Samordningen av de båda myndigheternas observationsnät i Sverige genomfördes i ett projekt där samtliga mätstationer utrustades med ny mätteknik samt tätare insamling av data.

Mätstationen här på Skeppsholmen var den sista som moderniserades, det gjordes sommaren 2019. Nu har Sverige ett observationsnät för havsvattenstånd i världsklass. Mätserien från Stockholm är faktiskt världsunik med sina 250 år av kontinuerliga mätdata, berättar Jörgen Öberg, oceanograf, SMHI.

Mätdata i över hundra år uppmärksammades

Den 31 maj uppmärksammades den 250 år långa mätserien på plats på Skeppsholmen, bland annat genom ett seminarium där de inbjudna gästerna fick följa med på en tidsresa från 1774 och in i framtiden. Under dagen uppmärksammades även att WMO, Världsmeteorologiska organisationen, nyligen har beslutat att uppta mätstationen på Skeppsholmen som Centennial Observing Station. Mareografen på Skeppsholmen tillhör därmed numera den exklusiva skara mätstationer som kontinuerligt levererat data i över 100 år.

- Utmärkelsen är ett intyg på att stationen under lång tid har levererat observationer av hög kvalitet vilket är otroligt värdefullt för både prognosarbete och klimatövervakning, avslutar SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén.

Man med skruvdragare skruvar åt en skylt på en mätstation.
SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén drar till skruvarna på plaketten som visar att mareografen på Skeppsholmen numera kan tituleras Centennial Observing Station - en utmärkelse från WMO, Världsmeteorologiska organisationen.