Nedisning

Nedisning till havs handlar om havsvatten som fryser fast på fartyg. Så snart ytvattnets temperatur sjunker under +4° C kan det vid stänk och överspolning bildas is på fartygets däck, överbyggnad och eventuella däckslast.

Fartyg med stora mängder is över skrov, reling och däck, foto
Foto Lars Andersson, SMHI

Det kan bildas så mycket is att fartygets vikt ökar med hundratals ton. Viktökningen kan innebära att fartygets stabilitet försämras, och att tyngdpunkten förskjuts så högt att fartyget slår runt. Det är inte bara fartygets vikt som påverkas, även möjligheten att styra båten begränsas när den täcks av ispansar. Det kan till och med vara så illa att utrustning slutar fungera.

Befälhavare på fartyg, som vintertid trafikerar Östersjöområdet, måste därför ständigt vara beredda på att fartyget vid hårt väder kan bli nedisat. Då vädersituationen är sådan att nedisning kan befaras tillråds mindre fartyg att sakta ner, vända och gå med sjön, eller smyga närmare land för att söka lä, och fartyg i hamn bör ligga kvar till dess vädret förbättras.

Följande diagram visar sambandet mellan nedisningsgraden, vindhastigheten och lufttemperaturen. Andra faktorer som påverkar nedisningsgraden är fartygets egen kurs och fart (relativt vind och sjö), våghöjd, ytvattentemperatur och vattnets salthalt.

Nedisning diagram
Diagrammet är tillämpbart för förhållandena i Östersjön och Bottniska viken för fartyg över 500 dwt. Förstora Bild