Ljuspelare

De flesta halofenomen uppstår då solen eller månen lyser på iskristaller i atmosfären. I detta fall är ljuskällan artificiell.

Vintertid händer det att luften fylls av små iskristaller i form av plattor. Det kan inträffa vid frostdimma eller frostdis. Om en lågt stående sol lyser på dem kan ljuset reflekteras i deras undersidor (även översidor) och det ser ut som en långsträckt vertikal pelare går genom solen. Denna halo kallas vertikalpelare. Kravet för att denna reflektion skall förekomma är att kristallerna är horisontella. 

På natten kan artificiella ljuskällor skapa ljuspelare. Ofta syns flera ljusa vertikala pelare som sträcker sig upp mot himlen. Färgen kan variera beroende av ljuskällans färg. Även intensiteten kan vara olika på olika höjd eftersom mängden iskristaller kan variera med höjden liksom kristallernas orientering och renhet.

Ljuspelarna nedan, som Lars-Göran Ljungquist fotograferade kl. 22:20 den 11 januari 2010, är från Falun. Detta exempel är spännande då den övre delen vidgar sig som en tratt.

Förklaringen till att den övre delen vidgar sig är tämligen komplex. Studier har visat att det är en kombination av att ljuskällan ger ett divergent strålknippe (till skillnad mot solen som ger ett parallellt) samt i läget av iskristallerna i förhållande till observatören, se Atmospheric Optics.

Ljuspelare
Ljuspelare i Falun, 11 januari 2010, kl 22:20. Foto Lars-Göran Ljungquist Förstora Bild