Normalperioden 1961-1990

Normalvärden beskriver det genomsnittliga klimatet på en viss plats för en normalperiod som är en 30-års period. Normalperioderna är definierade av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och gör det möjligt att jämföra klimatet under samma normalperiod mellan olika platser och att studera hur klimatet förändras på en plats mellan olika normalperioder.

SMHI har beräknat normalvärden för flera olika normalperioder och många olika meteorologiska parametrar. Nedan följer en kort beskrivning av normalperioden 1961-1990. Normalvärden för platser i Sverige och fler kartor över normalvärden är tillgängliga via länkarna i högerspalten i denna artikel.

Temperatur

Årsmedeltemperatur för Sverige för normalperioden 1961-1990.
Årsmedeltemperatur för Sverige för normalperioden 1961-1990. Illustration SMHI Förstora Bild

Kartan visar årsmedeltemperaturen i Sverige för normalperioden 1961-1990.

Årsmedeltemperaturen varierar mellan 6 till 8 °C i söder och -1 till -3 °C längst upp i norr. Den högsta temperaturen återfinns längs med västkusten och Skånes och Blekinges kust. Lägst temperatur uppvisar norra delen av fjällkedjan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederbörd

Årsnederbörd för Sverige för normalperioden 1961-1990.
Årsnederbörd för Sverige, medelvärde för normalperioden 1961-1990. Illustration SMHI Förstora Bild

Kartan visar årsnederbörden i Sverige, medelvärde för normalperioden 1961-1990.

Medelvärdet av årsnederbörden varierar från ca 400 till 600 mm i främst de östra delarna av Götaland och Svealand samt Norrlands kust- och inland till över 1000 mm i fjälltrakterna och i de västra delarna av Götaland.