Mycket under eller över det normala

När en månad sammanfattas så brukar meteorologerna tala om att temperaturen och nederbörden varit över eller under den normala. Men ibland förekommer även uttrycken mycket över eller under det normala. Vad menas med det?

Det "normala" som en vädersituation jämförs med är medelvärdet för den aktuella normalperioden. Nu använder SMHI normalperioden 1991-2020 för att beskriva dagens klimat.

Ibland använder sig meteorologerna av uttrycken mycket under eller över det normala. Det här var kanske vanligare förr, men man kan fortfarande höra uttrycken.

Gränserna mellan de fem klasserna mycket under normalt, under normalt, normalt, över normalt och mycket över normalt förklaras nedan.

  • 10% av de lägsta värdena förs till gruppen "mycket under normalt"
  • De därpå följande 15% till "under normalt"
  • Följande 50% till "normalt"
  • Nästa 15% till "över normalt"
  • De resterande 10% till klassen "mycket över normalt"
Definition av intervaller för vad som är över och under normalt väder.
Definition av intervaller för vad som är över och under normalt väder. Illustration SMHI

Då vi har en pågående klimatförändring kommer värdena för vad som anses "normalt" att uppdateras var 10:e år då vi går in i en ny 30-årig normalperiod.