Vänern och Göta älv i ett framtida klimat

I framtiden beräknas det bli vanligare med både höga och låga nivåer i Vänern. I Göta älv blir det vanligare med höga och låga tappningar. Vattentemperaturen i Vänern ökar och förekomsten av is minskar.

Innanhavet Vänern, Sveriges största sjö.
Innanhavet Vänern, Sveriges största sjö.

Vänern och Göta älv är ett unikt område med en komplex problembild. Många av dagens problem riskerar att förvärras i framtiden som en följd av den pågående globala uppvärmningen. Det beräknas bli vanligare med både höga och låga nivåer i Vänern, vilket kan medföra en ökad översvämningsrisk och ökade problem för jordbruket och sjöfarten. Höga nivåer beräknas främst förekomma under vinterhalvåret då nederbörden väntas öka och i större utsträckning falla som regn.

De låga nivåerna beräknas främst förekomma under sommarhalvåret, eftersom avdunstningen, både direkt från sjön och från växtligheten i Vänerns tillrinningsområde, ökar i ett varmare klimat. Det beräknas också bli vanligare med låga vattenflöden i Göta älv, vilket i kombination med en höjd havsnivå, kan leda till en mer frekvent saltvatteninträngning till Göteborgs dricksvattenintag.

Fartyg på Göta älv
Fartyg på Göta älv Förstora Bild

Varmare vatten

Vänerns ekosystem kommer att påverkas av ett varmare vatten och kortare period med is. Det är dock osäkert på vilket sätt. Den biologiska balansen i sjön är en förutsättning för att ha god råvattenkvalitet och bra dricksvatten. Generellt är vattenkvaliteten god i de centrala delarna av men den kan påverkas i ett varmare klimat. Vänerns vattenvårdsförbund bedömer att giftiga algblomningar beräknas bli vanligare på grund av temperaturökningen. Även bakterier och parasiter beräknas bli vanligare i ett varmare klimat.

Mer information i rapport från projekt om de stora sjöarna i ett framtida klimat

Denna artikel är ett utdrag från ett projekt om Sveriges fyra största sjöar i ett framtida klimat. Rapporten togs fram med hjälp av nya beräkningar samt i diskussioner med referensgrupp som representerade olika intressen kring sjöarna.

Slutrapport från projektet.