Malin Falkenmark, SMHIs första kvinnliga hydrolog

Malin Falkenmark var SMHIs första kvinnliga hydrolog. Efter en snabb karriär på SMHI arbetade hon i flera internationella sammanhang för att öka kunskapen om vattentillgång och vattenkvalitet. Hon var en stor pedagog fick flera internationella pris. Hon har lämnat mycket efter sig, bland annat myntade hon begreppet "grönt vatten" som lever vidare.

Malin Falkenmark anställdes 1953 och under sin karriär på SMHI blev hon statshydrolog 1957, förste statshydrolog 1964,  byrådirektör och föreståndare för hydrofysikaliska avdelningen 1964 och avdelningsdirektör 1971.

Kvinna i mössa med bok under arm.
Malin Falkenmark 1961.

En betydelsefull och prisad  pedagog

Tiden på SMHI var inte den mest betydelsefulla i Malins karriär. Malin bytte efter hand arbetsplats och fortsatte med forskning och ett mycket engagerat arbete i att sprida kunskap om vatten, vattentillgång och vattenkvalitet i Sverige men framförallt internationellt. En av alla gärningar som Malin gjort är mynta begreppet om blått och grönt vatten, det vill säga hur träd och växtlighet är en viktig del i vattenbalansen och det hydrologiska kretsloppet.

Hon har haft många titlar och vunnit otaliga priser för sitt otröttliga arbete som pågick i tiotals år efter hennes pensionsålder. Malin är en av Sveriges mest kända hydrologer ute i världen.

Ett ord av Gunlög Wennerberg kanske beskriver hennes inställning. 1966 arbetade Malin med en utredning om undervisning av hydrologi i Sverige, där Gunlög deltog. 

– Det var fantastiskt att jobba med Malin, säger Gunlög. Hon var den första som verkligen förklarade varför vi gjorde saker och inte bara gav order.

Malin dog vid en ålder av 98 år. Läs mer om Malin på SIWI eller i hennes minnesord i DN.

Tackord från hennes kollegor på SIWI.