Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning

En av de stora frågorna inför framtiden gäller klimatet. För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan och samtidigt anpassar samhället till klimatet. Det är en utmaning vi behöver lära mer om. Här hittar du material som hjälper dig att arbeta med begreppet Hållbart samhälle i skolan eller i andra sammanhang.

man som läser bok på en klippa i havet

Klimat är en av de grundläggande förutsättningar som samhällen byggs kring. Klimatet påverkar oss och vi påverkar klimatet.

För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan. Vi måste också anpassa samhället till klimatet och dess växlingar samt dess framtida utveckling. Det vi gör idag lägger grunden för framtiden.

Lära för hållbar utveckling

Detta material vänder sig till alla som vill studera frågor kring klimat, klimatpåverkan, klimateffekter och klimatanpassning. Det är främst tänkt att fungera som inspiration för lärare och elever att arbeta med temat Lärande för hållbar utveckling (Hållbart samhälle) utifrån klimatfrågan.

Arbetsmaterialet består av korta texter och många länktips. Eftersom weblänkar ofta förändras har vi valt att skriva ut hela länknamnet, så att huvudkällan är spårbar. Det finns länkar till olika ordlistor i högerspalten och i arbetsmaterialet finns en kortare ordlista. De pedagogiska exemplen visar olika pedagogiska material, interaktiva övningsexempel och projekt. De är huvudsakligen på svenska men det finns också material på engelska.

Dokumentet ”Klimatanpassning i skolan” är ett stöd för lärare och behandlar kopplingen till gymnasieskolans uppdrag och mål i gemensamma kurser. I Handledningen ges förslag på olika sätt att arbeta med materialet. Det finns också en bildpresentation till respektive kapitel. De sidhänvisningar som ges i handledningen avser Arbetsmaterialet och bildnumren avser presentationerna. Till kapitlet Klimatet förändras finns kompletterande anteckningar i presentationen.