Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

September 2022 - Fortsatt mycket låga flöden i söder

Hydrologi

Under september fylldes markvattenhalten på i södra Sverige, vattenföringen påverkades inte så mycket av nederbörden utan var fortsatt mycket låg i Götaland.

Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Höga flöden i Luleälven

Hydrologi

Under augusti var vattenflödena låga på många håll i sydöstra Sverige, framförallt i Emån. I slutet av månaden var flödena höga i Lilla Luleälven och i de nedre delarna av Luleälven.

Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Låga flöden i söder, höga och normala flöden i norr

Hydrologi

Snösmältning och regn orsakade höga flöden i norr, varmt väder och litet nederbörd ledde till låga flöden i söder.

Senast uppdaterad:

Maj 2022 - Vårflod med höga flöden i norr

Hydrologi

Snösmältning i kombination med nederbörd gav vårflod med höga flöden i norra Sverige under maj månad. Varmare väder i slutet av månaden smälte av resterande snö i skogslandet och mot slutet av månaden återstod endast snötäcket i fjällen. I kontrast till det var vattenflödena mycket under det …

Senast uppdaterad:

April 2022 - Fortsatt snösmältning i norr, och nära normal vattenföring

Hydrologi

April visade upp kyla, nederbörd och värme i lagom mängd vilket fick till följd att vattenföring, vattenstånd och markvatten i slutet av månaden var nära det normala över hela landet.

Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Tidig snösmältning i norr, sjunkande flöden och låg markvattenhalt i söder

Hydrologi

Mars månad var ovanligt varm i framförallt norra Sverige. Från mitten av månaden bidrog detta till en tidig snösmältning och stigande vattenflöden. Söder om Dalälven, där det var barmark, sjönk både vattenflöden och markvattenhalter under månaden på grund av ovanligt lite nederbörd.

Senast uppdaterad:

Februari 2022 - Stigande flöde i söder och rekordhögt vattenstånd i Storsjön

Hydrologi

Mycket nederbörd och milt väder gav flödesökning i många vattendrag i södra Sverige. De stora mängder regn som föll i januari i Jämtlandsfjällen orsakade nytt februarirekord för vattenstånd i Storsjön.

Senast uppdaterad:

Januari 2022 - Höga flöden i Jämtlandsfjällen

Hydrologi

Vattenflödena var i januari normala eller över de normala i nästan hela landet. I mitten av månaden föll stora mängder regn i Jämtlandsfjällen, med översvämningar som följd.

Senast uppdaterad:
Kategorier
År