Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

November 2023 - Kallast på många håll sedan 2010

Meteorologi

Månaden blev kallare än normalt i hela landet, och har i stora delar av Norrland, Svealand och även delar av Götaland inte varit så kall sedan november 2010. Långvariga och tidvis kraftiga snöfall gav ovanligt stora snödjup tidigt, främst i södra Norrlands inland, och i slutet av månaden la sig …

Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - Stormen Babet gav höga vågor och vattenstånd

Oceanografi

Den stora väderhändelsen i oktober var när stormen Babet passerade. Detta resulterade i högt vattenstånd på de södra farvattnen med ett nytt maximirekord för Simrishamn. Höga vågor noterades under månaden både på de östra och västra farvattnen. Ytvattentemperaturerna sjönk under månaden och …

Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - En månad med normala flöden

Hydrologi

Oktober har varit en normal månad med både vattenstånd och vattenflöden nära de normala på många håll i landet. I norr var flödena högst i början på månaden och i söder steg vattenflödet i många bäckar under månaden.

Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - Lokalt i norr kallaste oktober sedan 1992

Meteorologi

Månaden blev kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet. I Norrland blev det lokalt den kallaste oktobermånaden på 30 år. Djupa lågtryck gav rikligt med nederbörd och blåsigt väder där de passerade. Stormen Babet påverkade främst de allra sydligaste delarna av landet och gav …

Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga vågor på de östra farvattnen

Oceanografi

I mitten av månaden observerades det näst högsta vattenståndet för Göteborg i september sedan mätningarna startade där. Vid samma tidpunkt var det även höga vågor på Östersjön. Sommarvärme i början av månaden gjorde att ytvattentemperaturerna i de södra delarna steg. Men under månadens andra halva …

Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga flöden och översvämningar i delar av Svealand

Hydrologi

Den första dagen på månaden föll rikligt med regn i Västmanland, Uppland och Gästrikland. Det ledde till extremt höga flöden i många vattendrag och översvämning av vägar, järnvägar, byggnader och jordbruksmark. I sydöstra Götaland var vattenflödena istället lägre än normalt.

Senast uppdaterad:

September 2023 - Rekord i värme och snödjup

Meteorologi

September 2023 startade med stora regnmängder över landets östra delar och i landskapen sydväst om Gävlebukten uppstod problem med översvämning och höga flöden. Därefter skedde en stabilisering. Högtryck i perioder tvingade upp lågtrycken på nordligare bana och därav gynnades varmluftens …

Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - Lågtrycket Hans passerade med ovanligt högt vattenstånd

Oceanografi

Månadens största händelse var lågtrycket Hans som passerade i början av augusti. Detta gav rekordhögt vattenstånd och sjösprång på flera platser. Även höga vågor noterades med nya augustirekord på några platser. Under månaden noterades uppvällning på flera platser med nya minimirekord för …

Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - En blöt månad med höga flöden och många översvämningar

Hydrologi

Till följd av kraftiga lågtrycket Hans som kom in och parkerade sig över Sverige den 6-10 augusti ökade markvattenhalt och flöden i nästan hela landet och orsakade översvämningsproblem på flera platser. Översvämningarna skedde främst i närheten av vattendrag men även på områden där marken var …

Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - Lågtrycket Hans och rekordmycket regn

Meteorologi

Augusti 2023 utmärkte sig framförallt genom det mycket lågtrycksbetonade vädret med ihärdigt regnande och kraftiga åskskurar på många platser. Två djupa namngivna lågtryck passerade landet under månadens första två veckor, först Patricia, och sedan Hans som dröjde sig kvar över landet i närmare en …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År