Oktober 2021 - Den första isen observerades i norra Bottenviken

Flera lågtryckspassager påverkade vattenstånden i oktober men inga extrema vattenstånd noterades. Signifikanta våghöjder över 3 meter observerades vid fyra tillfällen. En mild inledning av månaden med sydvästliga vindar gjorda att avkylningen av ytvattentemperaturer gick långsamt. Den 25 oktober observerades säsongens första nyis i skyddade vikar i norra Bottenviken.

Ytvattentemperatur - Kall period i mitten av månaden skapade den första isen längst i norr

Lågtryckstrafik väster om Skandinavien gav en mild inledning av oktober. Milda sydvästvindar dominerade de första 2 veckorna och avkylningen av ytvattnet gick långsamt. Den 14, när den första kartan över is och ytvattentemperatur gjordes för denna säsong, var det fortfarande 7-8 grader i ytvattnet närmast kusten i Bottenviken och vid södra Sveriges kuster 10-13 grader.

I mitten av månaden blev det en omläggning i väderläget med mer högtrycksbetonat väder och tidvis kallare nordvästvindar ner över landet. Ytvattnet kyldes då av snabbare och framförallt i norr, där det vissa nätter var flera minusgrader närmast Bottenvikskusten.

När kartan över is och ytvattentemperatur för den 25 oktober analyserades, så kunde det tydligt ses nyis i inre skyddade vikar i norra Bottenviken. Samtidigt var det fortfarande cirka 6-7 grader i ytvattnet i de centrala delarna av Bottenviken.

Den sista veckan i oktober bröt mildare sydvästliga vindar åter fram över Skandinavien, ända längst i norr. Den tunna nybildade isen bröts till stor del upp och avkylningen av ytvattnet stannade av.

Ytvattentemperaturen i slutet av månaden var generellt nära den normala i de flesta havsbassängerna, det vill säga 4-6 grader i Bottenviken, 6-8 grader i Bottenhavet och 8-11 grader i de södra och västra farvattnen. Därmed var det någon grad varmare än normalt i Egentliga Östersjön.

Inga nya rekord noterades i maximi- eller minimitemperatur vid våra stationer under oktober. Månadsmedeltemperaturen var nära den normala eller något över. Störst avvikelse hade Såtenäs i Vänern, med 1,1 grader över medelvärdet för jämförelseperioden 2006-2020.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2021. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2021. Förstora Bild
Ytvattentemperatur i oktober 2021
Ytvattentemperatur i oktober 2021 Förstora Bild

Vattenstånd

Oktober inleddes med vattenstånd* omkring det normala eller något över på de flesta platser. Lågtrycksdominerat väder med mycket sydvästvindar gjorde att månadsmedlen hamnade över det normala på samtliga platser.

Under månadens första vecka passerade ett flertal lågtryck men det hände inte så mycket med vattenstånden i de östra farvattnen. På västkusten sjönk det något.

Den 7-10 var det en period med lite mer högtrycksbetonat väder över de södra delarna och vattenståndet sjönk något på de västra farvattnen till omkring 20 cm under det normala.

Väderkarta med passerande lågtryck 21 oktober 2021
Väderkarta med passerande lågtryck 21 oktober 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Den 20-22 var det ett större lågtryckssystem som påverkade Skandinavien. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +95 cm. I Göteborg steg det till +89 cm och i Smögen till +81 cm. På Östersjön pressade den sydvästliga vinden vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -55 cm.
I samband med lågtryckspassagen kunde man i vattenståndsobservationer från Kalmar se att en svängning sattes igång som låg kvar i något dygn.

Vattenstånd i Kalmar 21-22 oktober 2021
Vattenstånd i Kalmar 21-22 oktober 2021 Förstora Bild


Mot slutet av månaden fortsatte lågtrycken att passera och vattenstånden låg kvar omkring 20 till 40 cm över det normala.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2021 (411 kB, pdf)

Höga vågor

I oktober var det främst vid fyra tillfällen som de signifikanta våghöjderna* stack ut och gick över 3 meter. Tittar man på månadsmedel så var det lite över vad som är normalt för en oktober månad men inga rekordnoteringar observerades.

Den 1 befann sig ett lågtryck väster om Skandinavien och längs västkusten var det en sydlig vind på 18 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,2 meter och vid Brofjorden 2,6 meter.

Den 6 var det en sydlig vind på 14 m/s på Östersjön och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 3,1 meter.

Nästa tillfälle med signifikanta våghöjder över 3 meter var den 15 till 16 oktober då ett lågtryck passerade norra Skandinavien. På västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s och vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,5 meter och vid Väderöarna till 2,9 meter. På Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 21 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,4 meter.

Nästa gång den signifikanta våghöjden steg över 3 meter var den 21 till 22 då ett större lågtryckssystem hade passerat Skandinavien. På västkusten var det en nordvästlig vind på 18 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd noterades vid Brofjorden med 3,6 meter. Vid Väderöarna steg den till 3,5 meter.
På Bottenhavet var det en nordlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,0 meter.

Tittar man på mätningarna vid Knolls grund så var den signifikanta våghöjden under 3 meter hela oktober.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2021. Förstora Bild