Oktober 2021 - Nederbördsrik i norr

Oktober blev nederbördsrik, i synnerhet i landets norra delar där det slogs flera nederbördsrekord, både i dygnsnederbörd och månadsnederbörd. Både Haparanda och Överkalix-Svartbyn noterade den blötaste månaden oavsett tid på året sedan mätningarna startade. I norra Norrland bredde ett varaktigt snötäcke ut sig och några stationer fick rekordstort snödjup för månaden. Månaden som helhet blev allmänt mild och i början av månaden hade Abisko en rekordvarm oktoberdag. 

Temperatur - Milda höstdagar

Medeltemperaturen låg något över det normala i hela landet jämfört med perioden 1991-2020, förutom längst i norr där den låg runt det normala. Det största temperaturöverskottet var i nordvästra Svealand och södra Norrland. Bland annat Mora har haft sin varmaste oktobermånad sedan 2000.

Månaden inleddes med varm luft över hela landet och Abisko i norra Lappland, startår 1913, fick nytt oktoberrekord den 4 när det observerades 16,2o. Det tidigare rekordet var 15,3° från 11 oktober 2005. Samma dag var det 14,4° i Katterjåkk, vilket inte var så långt från stationens oktoberrekord på 15,0° från 5 oktober 2014. Lite längre söderut, i Ritsem, var det 14,9°, vilket är varmaste oktoberdagen här sedan mätningarna startade 1981.

Månadens högsta temperatur på 18,0° uppmättes i Norrköping, Östergötland den 8 oktober. Under 2000-talet har de flesta oktobermånader varit varmare än så någonstans i landet.

Den meteorologiska hösten avancerade under månaden söderut över Götaland och kom även till östra delen av Svealand. I slutet av månaden var det fortfarande meteorologisk sommar längs västkusten och delar av Götalands sydkust. Här är den meteorologiska hösten sen men det har hänt enstaka år att den meteorologiska sommaren dröjer sig kvar här i oktober, och att hösten kommer först i början av november. Detta skedde bland annat 2017 och 2014.
Runt mitten av månaden blev dagarna och nätterna kallare i norr och den meteorologiska vintern började avancera österut över Lappland och även in över stora delar av Norrbotten. 
Månadens lägsta temperatur var -24,6° och uppmättes i Nattavaara, norra Lappland, den 24 oktober. Detta är den lägsta oktobertemperaturen som noterats i landet sedan 2006. 

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2021.
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2021. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare oktobermånader i Sverige och globalt

Sverigemedeltemperaturen för oktober 2021 var över det normala, vilket är i linje med hur det varit under de senaste 10 åren. 

Medeltemperaturer i oktober i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i oktober (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i oktober (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Rekord på flera håll i norr

Flera nederbördsområden passerade över landet under månaden och det rörde sig tidvis om stora nederbördsmängder. I nordöstra delen av Norrland var det flera stationer som slog både dygnsrekord och månadsrekord. Den totala nederbördsmängden under oktober hamnade i övrigt runt det normala för månaden. I sydöstra Småland, Östergötland, mellan Vänern och Vättern samt i delar av östra Svealand var månadsnederbörden strax under det normala. Det räcker dock att gå tillbaka till 2018 eller 2015 för att hitta en torrare oktobermånad i dessa områden.

Månadens största nederbördsmängd på 62,2 mm uppmättes på den manuella mätstationen i Haparanda i Norrbotten den 15 oktober. Detta är även nytt rekord i dygnsnederbörd för oktober i landskapet Norrbotten. Det tidigare rekordet på 58,0 mm noterades 5 oktober 2012 i Fagerheden.

Följande stationer fick nytt dygnsrekord för oktober månad:
• Haparanda A (Norrbotten, startår 1879): 51,7 mm den 15. Tidigare rekord 41,6 mm från 2014.
• Ljungby D (Småland, startår 1879): 56,1 mm den 20. Tidigare rekord 40,0 mm från 1926.
• Överkalix-Svartbyn (Norrbotten, startår 1962): 33,2 mm den 14. Tidigare rekord 29,0 från 2007.

Följande stationer fick nytt månadsrekord: 
• Övertorneå (Norrbotten, startår 1901): 186,8 mm. Tidigare rekord 180,0 mm från 1917. Detta är även den näst blötaste månaden som uppmätts, oavsett månad på året.
• Karungi (Norrbotten, startår 1960): 220,4 mm. Tidigare rekord 137,8 mm från 1980. Detta är även största månadsnederbörden oavsett månad på året.
• Murjek (Lappland, startår 1931): 140,8 mm. Tidigare rekord 107,9 mm från 1983.
• Saittarova (Norrbotten, startår 1931): 150,4 mm. Tidigare rekord 126,7 mm från 1998.
Luleå-Bergnäset (Norrbotten, startår 1944): 190,2 mm. Rekord 136,5 mm från 2020. 
• Nikkaluokta (Lappland, startår 1950): 109,1 mm. Tidigare rekord 93,2 mm från 1998.
• Haparanda A (Norrbotten, startår 1859): 198,3 mm. Tidigare rekord 187,6 mm från 1893. Detta är även största månadsnederbörden oavsett månad på året.
• Glommersträsk (Lappland, startår 1958): 168,8 mm. Tidigare rekord 136,4 mm från 1967.
• Överkalix-Svartbyn (Norrbotten, startår 1962): 162,0 mm. Tidigare rekord 135,1 mm från 1967. Detta är också ett nytt månadsrekord oavsett månad på året. 
• Kyrktåsjö (Ångermanland, startår 1963): 153,5 mm. Tidigare rekord 136,9 mm från 2006.
• Jarhois (Norrbotten, startår 1969): 158,2 mm. Tidigare rekord 111,9 mm från 2020.

Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Karta över nederbörd oktober 2021.
Nederbördssumma under oktober 2021. Förstora Bild

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2021 (734 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i oktober 2021 (24 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2021. Förstora Bild

Det var periodvis blåsigt med byig vind men tillfällen med riktigt blåsigt väder var få. I främst Svealand och sydligaste Norrland var det byigare än normalvärdet för perioden 1996-2015.

Det var endast två av våra fjällstationer som nådde stormstyrka i medelvind, Blåhammaren i Jämtlandsfjällen och Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen. Blåsigast var det på Blåhammaren den 3 med 27,4 m/s i medelvind. Månadens högsta byvind på 37,1 m/s uppmättes den 30 uppe på Sylarna i Jämtlandsfjällen.

Utanför fjällen var den högsta uppmätta medelvinden 23,2 m/s på Örskär vid Upplandskusten den 15. Den högsta byvinden noterades på norra Gotland den 21 när Fårösund hade en byvind på 31,2 m/s.
 

Snö

Det var runt mitten av månaden som ett stadigvarande snötäcke bildades i norra Lappland. Även i Norrbotten och Västerbotten förekom perioder med snötäcke, men här gjorde milda vindar från havet i kombinationer med perioder med regn att snötäckets utbredning närmast kusten varierade. 
Abisko noterade 37 cm, vilket är det största snödjupet i oktober som noterats här sedan 1969. Flera stationer noterade stora snödjup fram mot slutet av månaden. Snödjupsmätningar var ofta oregelbundna i början av längre mätserier men några stationer är värda att lyfta:
• Karesuando (Lappland, startår 1905): 45 cm. Tidigare toppnotering 41 cm från 1979.
• Saittarova (Norrbotten, startår 1947): 49 cm. Tidigare toppnotering 35 cm från 1967. 
• Murjek (Lappland, startår 1948): 37 cm. Tidigare toppnotering 28 cm från 1949.

Månadens största snödjup på 54 cm uppmättes i Granhult i Lappland den 28 oktober.

Snödjup den 31 oktober 2021.
Snödjup den 31 oktober 2021. Förstora Bild

Solskenstid

I landets norra halva blev det mindre sol än normalt i oktober medan resten av landet fick runt genomsnittet för månaden. Flest soltimmar noterades i Lund med 116 soltimmar under oktober. Månadens soligaste dagar var den 17-18 samt den 23 medan solen knappt visade sig någonstans den 3 och 20.

Karta med soltimmar under oktober 2021.
Antal soltimmar i oktober 2021. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2021. Förstora Bild

Åska

Det förekom endast några enstaka dagar med åska i oktober. Det åskrikaste dygnet var den 11 oktober med 47 urladdningar. 

Antal åskdagar under oktober 2021.
Antal åskdagar under oktober 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under oktober 2021.
Totalt antal blixtar under oktober 2021. Förstora Bild

Vädret dag för dag

En månadsnederbörd på några få dagar

Månaden inleddes med ett lågtryck som den 1 förde in regn och skurar över landet från sydväst. Bohuslän fick stora regnmängder som bidrog till översvämning på en del håll. Längs kusten var det även blåsigt med hårda vindbyar. Regnet rörde sig lördagen den 2 vidare upp över landet samtidigt som det började försvagas och det var allmänt blåsigt med en byig vind.

analyskarta
Ett nederbördsområde rörde sig in över landet den 3 oktober och gav stora regnmängder på flera håll. Foto SMHI

Under söndagen rörde sig ett nytt regnområde in från sydväst och gav återigen stora regnmängder i Bohuslän men även i västra Svealand och delar av norra Norrland. Lysekil var redan nu uppe i 98 mm, vilket här motsvarar drygt en normal månadsnederbörd för oktober. I Norrland var det blåsigt med lokalt hårda vindbyar, i Jämtlands- och Västerbottensfjällen lokalt stormbyar. Avasjö-Borgafjäll, södra Lappland, fick 40,4 mm vilket är den största dygnsnederbörd som fallit här i oktober sedan 1980.

Varm start på oktober

Den 4 drog regnet bort österut och det bildades luckor i molntäcket, mest sol fick fjällen. Hela landet hade frostfritt och det var även varmt för årstiden i hela landet. Det milda men ostadiga vädret höll i sig den 5 och 6 med ett regnområde som rörde sig upp över landet och gav större regnmängder i inre Svealand samt i Ångermanland och längs norra Norrlandskusten. Regnet drog bort längst i norr under början av den 7 och i söder förekom dis och dimma som i inre Götaland hade svårt att lätta under dagen. Till dagen därpå blev det efter hand sol i söder och varmt, med högsta temperaturen i Norrköping med 18,0°. Över Norrland förekom däremot regn som rörde sig norrut. I norra Lapplandsfjällen och över Malmfälten övergick regnet i snö. 
Värmen började nu kulminera och lördag den 9 noterade Gladhammar 17,8° men även i Norrland var det varmt med flera stationer som rapporterade runt 16 grader. Mest sol fick sydöstra Götaland samt södra Norrland. Under kvällen och natten drog regn in över stora delar av fjällen och på söndagen förstärktes regnet ytterligare över Jämtland för att sedan röra sig åt nordost. Lokalt i Jämtland föll det stora regnmängder. 
 

Kylig luft förs ner över landet

Under början av den 11 drog regn bort från östra delarna av Götaland och Svealand. I norra Lappland regn som drog bort först under slutet av dagen. Nordvästliga vindar började nu föra ner kyligare luft över landet. I söder bildades under slutet av dagen regn- och åskskurar, på en del håll även hagel. Dessa skurar höll i sig under natten och början av den 12. På dagen klart väder på många håll och det höll i sig under natten. Så tidigt morgonen den 13 förekom minusgrader ända ner i Götaland.
På dagen den 13 var det sol på många håll men sedan ökade molnigheten västerifrån. Den 14 var det allmänt molnigt i hela landet och nederbörd drog in över Norrland och spreds norrut. I fjällen och inlandet föll den som snö, vid kusten som regn. Tillfälligt mildare luft fördes in söder om nederbörden, vilket gjorde att snöfallet efter hand övergick i regn söderifrån. 

Vinterlandskap och nederbördsrekord

Mer nederbörd rörde sig den 15 in över landet västerifrån och det var allmänt blåsigt i landet med friska eller hårda vindbyar. I Götaland och Svealand drog regn bort under början av dagen medan resten av ett lågtryck rörde sig upp längs Norrlandskusten med både regn och snö. Nederbörden fortsatte att beröra norra Norrland under helgen den 16-17, med tyngdpunkt på nederbörden i kustkommunerna och norra Lappland. Det var även blåsigt på många håll. 

Snötäckta äpplen
Snötäckta höstäpplen i Ostvik, Västerbotten. Foto Andreas Forslund

På lördagsmorgonen rapporterade flera stationer ett snödjup på 20-25 cm, till  söndagsmorgonen hade det ökat ytterligare och i Norrbottens läns inland uppmättes 20-35 cm snö. Det största snödjupet noterades i Granhult i norra Lappland, med 42 cm. 
Det föll mycket stora nederbördsmängder på en del håll under veckoslutet. Den största dygnsnederbörden uppmättes i Haparanda under fredagen, där den manuella stationen fick 62,2 mm. Detta är den största kända dygnsnederbörden som fallit i oktober i landskapet Norrbotten. Automatstationen i Haparanda (startår 1859) fick 51,7 mm, vilket är nytt dygnsrekord för oktober för denna station. I Västerbotten fick Lövånger 54,8 mm, vilket var väldigt nära landskapsrekordet för oktober på 55,2 mm, uppmätt i just Lövånger den 18 oktober 2020.
Nederbörden mattades av under söndagen. Vinden i söder lugnade ner sig och södra halvan av landet hade en solig avslutning på helgen. Varmast var det i Götaland där temperaturen på många håll steg till 10-13 grader.

Kallt i hela landet

En ganska kall och delvis torr luft täckte landet den 18. På flera håll blev det ett par minusgrader under morgonen, även i Götaland. Molnigheten ökade i söder under slutet av dagen. I norr var det mest klart väder och den 19 rapporterade Latnivaara -18,0°. Ett lågtryck förde in nederbörd över landet; i Götaland regn som i västra Svealand och upp över Norrland övergick i snö. Mildare luft fördes dock in och nederbörden övergick efter hand i regn i både Svealand och södra Norrland, på en del håll föll förekom underkylt regn. 

Flera olika rekord

Lågtrycket låg kvar och snurrade över landets norra delar den 20 och 21 och gav fortsatt nederbörd. I Lappland och Norrbotten föll den främst som snö men söder därom var det mildare och här regnade det. 
Lufttrycket sjönk snabbt i norr och den 20 blev det nytt oktoberrekord för lufttrycksändring på 24 timmar. Mest sjönk lufttrycket på Bjuröklubb med 43,5 hPa på ett dygn. Det gamla rekordet för oktober var på 40,6 hPa och noterades 1942, även då på Bjuröklubb.
Den 21 passerade ett litet, ettrigt lågtryck snabbt över sydligaste Götaland med inslag av kraftigt regn och åska. Det var även blåsigt med hårda till mycket hårda vindbyar, några kuststationer noterade till och med stormbyar. I samband med detta lågtryck fick den manuella stationen i Ljungby 56,1 mm, bokfört på nederbördsdygnet den 20 oktober. Detta är nytt oktoberrekord i dygnsnederbörd för den stationen. Regnet rörde sig åt nordost och berörde ostligaste delarna av Svealand under eftermiddagen och kvällen innan det drog in över Finland. 
Kyligare luft fördes återigen ner över landet. Under första halvan av dagen den 22 passerade regn och skurar i sydligaste Götaland och det var blåsigt längs kusterna. I övriga delar av Götaland och i Svealand blev det en solig dag. Snöfallet i norr mattades av.
 

Mild avslutning på oktober i söder

En högtrycksrygg växte in över landet lördagen den 23. Det var soligt men längst i norr förekom moln som lättade först längre in på dagen. Längs Upplandskusten förekom några skurar som hade inslag av snö. Till en början blåsigt längs Götalands kuster med tidvis hårda vindbyar.
 

höst, höstfärger
Månaden bjöd på många milda höstdagar och på flera håll fick träden behålla sina färgglada höstlöv till slutet av oktober, som här i Möklinta i norra Västmanland. Foto Katharina Svensson Vikström

Natten till söndagen blev kall i norr och kallast var det i Nattavaara med -24,6°, vilket är den lägsta oktobertemperaturen i landet sedan 2006 då Nikkaluokta hade -25,9°. Högtrycksryggen förflyttade sig vidare österut och lågtryck ute på Norska havet förde in moln över landet. Snö rörde sig upp över Norrland men i bakkanten fördes mild luft in och snön övergick i regn eller underkylt regn. 
Även den 25 och 26 förekom nederbörd i form av regn eller snö längst i norr, lokalt med inslag av underkylt regn. I övrigt molnigt på många håll och mildare luft fördes in över Svealand och södra Norrland, den 26 blev det även mildare i Götaland. 
Ett nytt regnområde rörde sig in över landet den 27 och i samband med att det rörde sig åt nordost blev det blåsigt i Götaland med hårda vindbyar. Regnet övergick i snöfall över norra Norrland. I söder var det väldigt milt för årstiden med 12-15 grader och dessa milda temperaturer höll här i sig månaden ut. Under mornarna förekom dis och dimma men på dagarna var det en del sol. I norra halvan av landet avslutades däremot månaden med mest molnigt väder. Den 28 passerade regn över Svealand och södra Norrland. Både den 30 och 31 rörde regn sig in över mellersta Norrland och spreds norrut, i fjällen övergick det helt eller delvis i snö. I Norrbottens läns inland förekom inslag av underkylt regn.

Högsta temperatur, oktober 2021
Norrland +17,1° den 8 Börtnan (Jämtland)
Svealand +17,3° den 8 Floda (Södermanland)
Götaland +18,0° den 8 Norrköping (Östergötland)
Lägsta temperatur, oktober 2021
Norrland -24,6° den 24 Nattavaara (Lappland)
Svealand -8,4° den 18 Höljes (Värmland)
Götaland -6,3° den 18 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, oktober 2021
Norrland 221,7 mm Haparanda (Norrbotten)
Svealand 166,2 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 181,3 mm Härryda (Västergötland)
Lägsta nederbörd, oktober 2021
Norrland 39,0 mm Sveg A (Härjedalen)
Svealand 20,6 mm Hyndevad (Södermanland)
Götaland 20,2 mm Ölands södra udde A (Öland)
Högsta lufttryck, oktober 2021
Norrland 1031,8 hPa den 9 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1035,1 hPa den 8 Landsort (Södermanland)
Götaland 1037,1 hPa den 9 Kosta (Småland) och Ronneby/Bredåkra (Blekinge)
Lägsta lufttryck, oktober 2021
Norrland 970,5 hPa den 20 Bjuröklubb (Västerbotten)
Svealand 968,9 hPa den 21 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 968,6 hPa den 21 Visby flygplats och Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, oktober 2021
Norrland 54 cm den 28 Granhult (Lappland)
Svealand 3 cm den 19 Kindsjön (Värmland)
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm oktober 2021 (5 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i oktober 2021 (5 kB, pdf)