Oktober 2019 - Den första isen i norra Bottenviken

Vattenståndet var omkring det normala en stor del av månaden. Det högsta observerades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Vid några tillfällen kom den signifikanta våghöjden upp över 3 meter. Ytvattnet kyldes av i omgångar under månaden och vid slutet noterades tunn is i de inre vikarna av Bottenviken.

Is och ytvattentemperatur

Ytvattnet kyldes i omgångar under månaden i takt med att kalla perioder avlöste mildare perioder.

I början av månaden etablerades ett högtryck över norra och västra Skandinavien och det blev en kylig period i hela landet som kylde av ytvattnet. Längst i norr bidrog nordliga vindar till att kallt djupvatten kom upp till ytan och på någon dryg vecka sjönk då ytvattentemperaturen med 4-5 grader i norra Bottenviken.

I mitten av månaden blev det åter mildare i söder i samband med flera lågtryckspassager, medan kylan låg kvar i norr. Ytvattnet fortsatte därmed att kylas av i framförallt Bottenviken och Norra Kvarken.

Från den 22 fick vi upp riktigt varm luft för årstiden över en stor del av landet och avkylningen avstannade i samtliga havsbassänger.

Is och ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2019. Förstora Bild

I slutet av månaden tog dock kylan åter ett grepp och det blev närmast vinterförhållanden i norr. Ytvattnet fortsatte därmed att kylas, och den sista oktober då den första iskartan analyserades för denna säsong, noterades tunn is i inre vikar i norra Bottenviken.

Vid månadens slut var ytvattentemperaturen i centrala Bottenviken cirka 6 grader, i centrala Bottenhavet 6-8 grader, i de centrala delarna av Egentliga Östersjön och Västerhavet 9-11 grader.

Inga rekord i ytvattentemperatur noterades under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten oktober 2019 (84 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2019. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

Oktober inleddes med vattenstånd* omkring eller något över medelvattenstånd i de östra farvattnen. På de västra farvattnen var vattenståndet cirka 40 cm över medelvattenstånd. Det var inga rekordnoteringar för månaden utan ganska normala rörelser för att vara oktober. Månadsmedlen låg cirka en decimeter över det normala.

Den 2 befann sig ett lågtryckssystem öster om Sverige. Över Bottenviken var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Kalix med -54 cm och Ratan hade -41 cm. På sydöstra Östersjön steg vattenståndet och i Kungsholmsfort observerades +37 cm den 3.

Sedan blev det några dygn med mer högtrycksbetonat väder. På västkusten sjönk vattenståndet och Kungsvik hade -42 cm den 6. På Östersjön sjönk vattenståndet från omkring +40 cm till medelvattenstånd under några dygn.

Den 13-14 passerade ett lågtryck södra Sverige och i Skanör var det snabba förändringar i vattenståndet. På kvällen den 13 var det +37 cm, vid lunchtid den 14 hade det sjunkit till -36 cm och till midnatt steg det till +53 cm.

Sedan var det inga större förändringar i vattenstånden fram till den 26 då tre lågtryck befann sig runt Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +102 cm, Kungsvik hade +74 cm och Göteborg +85 cm.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2019 (141 kB, pdf)

Höga vågor

Den signifikanta våghöjden* var ganska normal för att vara oktober månad. Några observationer över 3 meter men inga extremer över 4 meter. Den maximal signifikanta våghöjden 3,6 meter observerades vid Väderöarna och Huvudskär.

Den 2 till 3 befann sig ett lågtryck öster om Sverige. Detta ledde till blåsigt väder och höga vågor på de östra farvattnen. Den 2 var det en nordlig vind på 16 m/s över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,5 meter. Den 3 var den en nordvästlig vind på 11 m/s över Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,5 meter. 

Den 12 hade ett lågtryck passerat Sverige och bakom detta var det en västlig vind på 18 m/s vid västkusten. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,6 meter och vid Brofjorden till 3,3 meter.

Den 25-26 var det flera lågtryck som fanns i närheten av Sverige och längs västkusten blåste det 20 m/s från sydväst. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden och Väderöarna steg till 3,1 meter respektive 2,8 meter. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,6 meter.  

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2019.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2019. Förstora Bild