Oktober 2019 - Minsta ozonhålet på decennier över Antarktis

Globalt sett blev det en rekordvarm oktobermånad. I västra Nordamerika var det däremot en bistert kall månad. I Arktis växte havsisen inledningsvis till sig långsamt men tog rejäl fart i slutet av månaden. Över Antarktis kunde man i oktober konstatera att årets ozonhål blev det minsta som observerats sedan det upptäcktes 1985, enligt NASA och NOAA. I Europa föll stora eller mycket stora mängder regn över västra Medelhavsområdet den 19-24 då varm luft från Afrika letade sig norrut. I samband med den mycket kraftfulla tropiska orkanen Hagibis som drabbade Japan i början av månaden föll ännu större regnmängder.

Global temperaturanomali (vänster bild) i oktober 2019 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i oktober 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var oktober 2019 globalt sett den varmaste oktobermånaden, åtminstone nominellt sett. Med tanke på att marginalen till 2015 var såpass liten, endast 0,01°, får dock de två oktobermånaderna 2015 och 2019 trots allt betraktas som likvärdiga. Placeringen mellan olika institut kan komma att skilja sig åt.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till oktober 2019.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till oktober 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive oktobermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Ymniga regn över västra Medelhavsområdet den 19-24

Över en stor del av Skandinavien blev oktober kallare än normalt. Temperaturunderskotten blev där 0-4 grader från vad som är normalt (referensperiod 1961-1990). Månadens lägsta temperatur noterades i både Cuovddatmohkki och Suolovuopmi Lulit i Norge med -27,2° den 28. Nästan lika kallt var det i Verhov'e R Lotty beläget i Ryssland precis vid gränsen till Finland som den 31 uppmätte -26,8°. Oktober var även kylig ute på de Brittiska öarna men temperaturunderskotten var där i storleksordningen 0-1 grad från vad som är normalt i oktober.

I övriga Europa blev det en varm eller mycket varm månad med temperaturöverskott som på de flesta håll i den centrala och östra delen uppgick till 2-4 grader. I den europeiska delen av västra Kazakstan och södra Ryssland var överskotten på flera håll 4-5 grader från normalen. Månadens högsta temperatur har bedömts vara 36,6° uppmätt i Jerez de Caballeros i Spanien den 8. Ett högre värde på 37,6° finns från Chania-Akrotiri i Grekland den 4 men avviker nästan två grader från det näst högsta vilket gör att det bedömts som osäkert.

Medellufttryck i hektopascal över Europa i oktober 2019.
Medellufttryck i hektopascal över Europa i oktober 2019. Illustration SMHI Förstora Bild

Hela 428 mm på 12 timmar i nordvästra Italien

Den 19-24 oktober letade sig varm luft från Afrika norrut och när den sedan drog in över de västra delarna av Medelhavsområdet föll stora eller mycket stora mängder regn. I Gavi i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i nordvästra Italien föll hela 482 mm på 24 timmar den 21 varav 428 mm på 12 timmar. Ytterligare två stationer, Lavagnina Lago i Alessandria och Rossiglione i Genoa, fick över 400 mm under en 24-timmarsperiod. I Loubaresse i södra Frankrike fick man 318 mm på 24 timmar den 19-20. Den 22-23 föll 293 mm på 24 timmar i Prades i Katalonien medan Pobla de Cervóles fick 239 mm. 

Venedig

Nordamerika - Nya delstatsrekord i värme och kyla i USA

Vädermässigt blev det en svängig månad i Nordamerika. I USA bjöds det på både rekordvärme och rekordkyla. I samband med ovanligt varmt väder i början av månaden noterades nya delstatsrekord för månaden för Florida, Alabama, Mississippi, Tennessee, Maryland och Delaware. I Georgia, New York, Kentucky och New Jersey tangerades delstatsrekordet. I Indiana var det oerhört nära en tangering av delstatsrekordet från 1897. 

Även i Kanada i trakterna kring Toronto var det extremt varmt i början av månaden. Woodstock (startår 1871) noterade då ett nytt oktoberrekord den 1. Det gamla oktoberrekordet var från 1971.

Månadens högsta trovärdiga temperatur för Nordamerika blev 43,5° och uppmättes den 7 i Zicuirán i Mexiko. 

I slutet av månaden drog för årstiden ovanligt kall luft ner över västra USA och nya delstatsrekord för månaden noterades då i Wyoming, Utah, Idaho, Nevada, Nebraska, Kalifornien, Oklahoma och Texas. För Kalifornien finns ett lägre värde från en forskningsstation uppmätt 1961. Värdet är dock inte officiellt. I Wyoming sjönk temperaturen till -36,7° vid Daniel Fish Hatchery och det är nytt köldrekord för det som kallas "contiguous USA" där Alaska och Hawaii inte är inkluderade. Det tidigare oktoberrekordet var -36,1° från 1917. Vid det extrema köldhålet Peter Sinks (2488 möh) i Utah sjönk temperaturen den 30 till hela -45,5°. Stationen ingår inte i det officiella nätverket. Noterbart är att den närliggande stationen (800 m ifrån) Peter Sinks Rim var omkring 20 grader varmare vid samma tidpunkt. USAs officiella köldrekord för oktober är enligt uppgift -44,4° uppmätt den 31 oktober 1975 vid Clearwater i Alaska. 

Utöver delstatsrekorden noterades även åtskilliga värmerekord och köldrekord för ett antal stationer. Till de mer kuriösa inslagen hör att Raleigh-Durham (startår 1887) i North Carolina inte bara uppmätte ett nytt oktoberrekord den 3 utan även årets högsta temperatur. Att årshögsta noteras så sent som i oktober har inte inträffat tidigare i Raleigh-Durham. I Salt Lake City (startår 1874) noterades ett nytt köldrekord för oktober den 30.

Rekordkall oktober i Idaho

Tittar man istället på avvikelserna för månaden som helhet blev det i västra USA en mycket kall månad. På delstatsnivå var oktober rekordkall i Idaho. Där fick oktober 1919 se sig förpassat till en andraplats.

I delstaterna Washington, Wyoming och Utah var det den näst kallaste medan man i Montana noterade den tredje kallaste oktobermånaden som observerats sedan 1895. I Wyoming och södra Montana var temperaturavvikelsen på flera håll 5-6 grader från det normala. Även i sydvästra Kanada var det en bistert kall månad och i trakterna strax norr om amerikanska delstaten Montana var temperaturunderskotten 4-5 grader från de normala. 

Bilden visar rankingen av hur varm respektive kall oktober var i USA. Kallast=1 och varmast=125.
Bilden visar rankingen av hur varm respektive kall oktober var i USA för perioden 1895-2019. Kallast=1 och varmast=125. Källa: NCEI NOAA. Förstora Bild

Näst varmaste oktobermånaden i Florida

I landets sydöstra delar blev det istället en mycket varm oktober. Florida hade sin näst varmaste oktober efter 1919. Georgia och South Carolina hade sin tredje varmaste oktober. Temperaturavvikelsen i östra USA låg i allmänhet på 2-4 grader från det normala. Även i övriga Nordamerika var det på många håll varmare än normalt. I centrala Mexiko var månaden 2-3 grader varmare än normalt. I de norra delarna av Kanada samt Alaska var oktober på många håll 2-4 grader, lokalt 5 grader, mildare än normalt.  

Rekordblöt månad i Mississippi

Nederbördsmässigt var USA kluvet. I sydväst var det torrt medan det i öster var blött eller mycket blött. I delstaten Mississippi (startår 1895) blev det den blötaste oktobermånaden som observerats. 

Månadens största regnmängd på 400 mm noterades i den mexikanska delstaten Oaxaca den 16 medan Las Pilas i samma delstat fick 250 mm samma dag. Drygt en vecka tidigare hade Tres Zapotes i delstaten Veracruz uppmätt en mängd på 272 mm. Den 22 föll 343 mm i La Esperanza i delstaten Tamaulipas i nordöstra Mexiko.

Tropiska cykloner

Två tropiska stormar (Octave och Priscilla) bildades över östra Stilla havet medan en tropisk storm, Ema, utvecklades över centrala Stilla havet. Alla tre var kortlivade men bara en, Priscilla, drog in över land. Priscilla bildades den 20 strax utanför Mexikos västkust och drog senare samma dag in över land.  

På Atlanten bildades fyra tropiska cykloner, Nestor, Olga, Pablo och Rebekah, under månaden. Av dessa var Pablo kraftigast. Den 27 nådde Pablo orkanstyrka strax nordost om Azorerna vilket var extremt långt norrut. Pablos utveckling till orkan är den ostligaste som observerats på Atlanten. Det tidigare rekordet hölls av orkanen Vince från den extremt aktiva säsongen 2005. Noterbart är att Pablo lyckades nå orkanstyrka trots att havsvattentemperaturen i området endast var omkring 20°. Orsaken till att så ändå skedde berodde på de atmosfäriska förhållandena. 

Asien – Mest rött på avvikelsekartan

I Asien var det varmt väder som dominerade. För månaden som helhet var de största temperaturöverskotten på lokalt 6-7 grader lokaliserade till Taimyrhalvön. Annars var det på många håll i Asien allmänt 1-4 grader varmare än normalt. På sina håll även drygt 5 grader över det normala, exempelvis i norra Kazakstan.

Plågsam värme för deltagarna i friidrotts-VM i Qatar

I början av månaden noterades osedvanligt höga temperaturer på Arabiska halvön. Den allra högsta temperaturen på 47,6° uppmättes den 3 i Al-Wafra i Kuwait. Värmen ställde till stora problem för deltagarna i friidrotts-VM i Qatar. I Doha uppmättes 43,1° vid flygplatsen den 1.

I östra Asien noterades flera nya oktoberrekord i början av månaden. Däribland Japan, trakterna kring Vladivostok i Ryssland, östra Kina samt östra Mongoliet hörde till de berörda områdena.

Få områden med temperaturunderskott i Asien

Få områden i Asien kunde uppvisa några temperaturunderskott. Och där de fanns var underskotten 0-1,5 grader lägre än vad som är normalt. Sri Lanka, stora delar av Indien, norra Pakistan samt delar av ryska Kamtjatkahalvön lyckades mäkta med detta. Månadens lägsta temperatur blev -35,5° och uppmättes den 31 oktober i Ekyuchchyu i östra Sibirien.

Tropiska oväder - Hagibis dundrade in över Japan

I slutet av september bildades den tropiska stormen Mitag som den 30 september nådde kategori 2 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. När september övergick i oktober hade Mitag försvagats till kategori 1. Den 2 oktober drog så orkanen in över Sydkorea som en kategori 1. Mitags framfart krävde 13 dödsoffer i Sydkorea.  

Den 5 bildades den tropiska stormen Hagibis norr om Marshallöarna. Den 7 formligen exploderade Hagibis i styrka och gick från att vara en tropisk storm till en våldsam kategori 5-orkan på ett dygn. I takt med att orkanen rörde sig norrut försvagades den och när Hagibis så drog in över halvön Izu söder om Tokyo den 12 var den en kategori 2-orkan. I orkanens fotspår föll enorma mängder regn. Allra mest fick Hakone i Kanagawa prefektur där det föll hela 943 mm på 24 timmar. Hagibis räknas som en av de värsta orkanerna som drabbat Japan och närmare 100 människor beräknas ha mist livet till följd av orkanen.

Ytterligare två orkaner, Neoguri (kategori 2) och Bualoi (kategori 4), bildades senare under månaden. Bortsett från de små och sparsamt befolkade Ogasawaraöarna (Japan) höll sig orkanerna ute till havs. Den 30 bildades den tropiska stormen Matmo som dagen därpå drog in över södra Vietnam där det föll stora mängder regn. Exempelvis uppmätte Quang Ngai 263 mm på 24 timmar den 30-31. Resterna av Matmo kom i början av november att röra sig ut över Bengaliska viken där den reintensifierades. Mer om detta i novemberkrönikan.

Orkanen Kyarr näst kraftigast i Arabiska havet

Över Arabiska havet bildades den tropiska stormen Kyarr den 24. Stormen intensifierades snabbt under de följande dagarna och utvecklades till en ovanligt kraftfull kategori 4-orkan och var mycket nära att nå kategori 5. Endast en orkan, Gonu i juni 2007, har varit kraftigare på Arabiska havet och nådde då kategori 5. Ytterligare en tropisk storm, Maha, bildades den 30 och intensifierades därefter stadigt. Mer om Maha i novemberkrönikan.

Satellitbild över den tropiska orkanen Kyarr på Arabiska havet
Satellitbild över den tropiska orkanen Kyarr på Arabiska havet den 28 oktober. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild

Arktis – Under -50° på Grönlands inlandsis

Precis som förra året sjönk temperaturen under -50° uppe på den grönländska inlandsisen i oktober. Geosummit (3216 meter över havet) hade -50,2° den 22 och den 23 oktober. På lägre höjder rapporterade Kap Morris Jessup på norra Grönland -32,3° den 31.

I så gott som hela Arktis var det en mild eller mycket mild oktobermånad. De allra största temperaturöverskotten över landfasta områden återfanns på Ellesmere Island (Kanada) där det var drygt 10 grader mildare än normalt (avser 1961-1990). Vid stationen Alert (startår 1950) var detta den allra mildaste oktobermånaden som observerats. Den högsta temperaturen rapporterades från Narsarsuaq på Grönland med 14,7° den 5 oktober. 

Ute till havs indikerar avvikelsekartan från ECMWF, Copernicus att temperaturen i oktober kan ha varit så mycket som 15 grader varmare jämfört med normalperioden 1981-2010. Detta till följd av avsaknad av havsis i de här områdena. 

Bjørnøya på Svalbard hade 0,1° under normal månadsmedeltemperatur

Det enda ställe i Arktis som lyckades producera en normal månadsmedeltemperatur var den norska stationen Bjørnøya strax söder om Svalbard. Där var månadsmedeltemperaturen i absoluta tal en tiondel under normalvärdet.

Mycket lite havsis i Arktis

Under en period i början av månaden skedde nästan ingen tillväxt av havsisen i Arktis, men under andra halvan av oktober skedde en avsevärt snabbare tillväxt. Utbredningen av isen var dock hela månaden långt under långtidsmedelvärdet. Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) var medelutbredningen av havsis under oktober rekordlåg.

Särskilt låg var havsisens utbredning i Chukchihavet mellan Alaska och Sibirien, där det knappt var någon som helst tillväxt av havsis under oktober. Den genomsnittliga utbredningen av havsis för oktober blev följaktligen också den minsta som observerats.

Bilden visar medelutbredningen av havsis i Chukchihavet under oktober för perioden 1979-2019.
Bilden visar den genomsnittliga utbredningen av havsis i Chukchihavet under oktober för perioden 1979-2019. Källa: Rick Thoman på twitter, Alaska Center for Climate Assessment and Policy. Förstora Bild

Rekordtorr oktober på Jan Mayen

På Jan Mayen (startår 1921) som tillhör Norge blev oktober rekordtorr. Det tidigare rekordet på 16,0 mm från 1923 slogs med en tiondel.

Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i oktober 2019 relativt perioden 1981-2010.
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i oktober 2019 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis - Minsta ozonhålet på decennier

Den högsta temperaturen var 13,6° den 16 oktober i Base Esperanza på den Antarktiska halvön. Den lägsta temperaturen rapporterades från Concordia (3232 möh) med -73,3° den 9 oktober.

Säsongens maximala isutbredning kring Antarktis inträffade den 30 september. Avsmältningen därefter skedde till att börja med i maklig takt men accelererade från mitten av månaden. Den sista oktober var havsisens utbredning den fjärde lägsta sedan satellitmätningar inleddes 1979. Bara åren 1986, 2016 och 2018 har havsisens utbredning den sista oktober varit lägre. 

Ovanlig stratosfärisk uppvärmning orsak till mycket litet ozonhål

Det antarktiska ozonhålet brukar normalt sett vara som störst i september eller oktober. I år blev ozonhålet enligt NASA och NOAA det minsta som observerats sedan det upptäcktes 1985. Detta var resultatet av en ovanligt tidig och kraftig stratosfärisk uppvärmning som ägde rum i slutet av augusti och störde den starka polarvirveln. I och med uppvärmningen av stratosfären över Antarktis blev de ozonförstörande processerna, vilka är temperaturberoende, långt svagare än brukligt.

Plötslig stratosfärisk uppvärmning under senvintern på södra halvklotet är ett ovanligt fenomen. Sedan 1979 har endast en riktigt kraftig uppvärmning ägt rum vilket skedde 2002. En mindre uppvärmning av stratosfären skedde även 1988. Liksom i år var ozonhålet kraftigt reducerat både 1988 och 2002.

Enligt NASA hade ozonhålet i år förmodligen blivit ungefär lika stort som de senaste åren om det inte hade varit för den stratosfäriska uppvärmningen. 

Varje år följer NASA och NOAA utvecklingen av ozonhålet över Antarktis när det växer till sitt maximum under vintern. I år blev ozonhålet mindre än förväntat på grund av ett ovanligt vädermönster i stratosfären.
Källa: NASA's Goddard Space Flight Center/Scientific Visualization Studio

Sydamerika – Kraftiga regn i Colombia

I Sydamerika var det 2-4 grader varmare än normalt över stora delar av Brasilien. Inom två små områden var det till och med överskott på hela 4-6 grader. Månadens högsta temperatur blev 45,5° uppmätt den 28 i Rivadavia i Argentina. Månadens näst högsta temperatur blev 44,5° och uppmättes den 28 i Orán i nordligaste Argentina, den 28-29 i Villamontes i Bolivia och den 30 i Campo Ferial de Pozo Hondo i Paraguay. 

I bland annat delar av Argentina, Chile och Peru var oktober lite kyligare än normalt. Längs Perus kust var månaden inom ett mycket litet område 1-2 grader kallare än normalt. Som så ofta stod Peru för månadens lägsta temperatur. Den 7 sjönk temperaturen till -19,0° i Patahuasi. 

Månadens största regnmängd uppmättes den 3 då Valledupar i Colombia fick 178 mm medan Quillabamba i grannlandet Peru noterade 163 mm.

Afrika - Extremt varmt den 28 oktober

I Afrika fanns ett område med lite kyligare väder som sträckte sig från Afrikas horn och bort mot länderna i Västafrika. I resten av Afrika var det varmare än normalt i princip överallt.

Massangena i Moçambique noterade månadens allra högsta temperatur den 28 då man rapporterade hela 46,7°. Nästan lika varmt, 46,6°, var det i Vioosdrif i Sydafrika samma dag. 

På den franska ön Reunión blev det i år den varmaste oktobermånaden som observerats sedan mätningarna inleddes 1972. Tidigare varmaste oktobermånad var 2014.

Sydafrika svarade för månadens lägsta temperatur på -7,5° uppmätt i Buffelsfontein den 30 oktober.

Bland månadens största regnmängder i Afrika finns ett värde på 223 mm varav uppmätt på 24 timmar den 21-22 i Hauts de Sainte-Rose på den franska ön Reunion. 

I slutet av månaden drog den tropiska stormen Pablo förbi den portugisiska ögruppen Azorerna. I samband med detta föll en del regn. Som mest noterades 68 mm i São Jorge. 

Australien/Oceanien – Varm månad i Australien men mest kylig på Nya Zeeland 

I Australien blev det för landet som helhet den tredje varmaste oktobermånaden. Den hittills varmaste är oktober 2015. Temperaturöverskotten i det inre av landets södra och mellersta delar var 2-5 grader högre än normalt. 

Den högsta temperaturen för månaden var 44,4° i Fitzroy Crossing i delstaten Western Australia den 20 oktober. I Western Australia var detta den näst varmaste oktobermånaden efter 2015. Där var det även den torraste oktobermånaden sedan 1979. På nationell nivå var oktober den femte torraste som observerats. I South Australia den näst torraste efter 2014. 

På Cocos Island nordväst om Australien var det den näst torraste oktobermånaden efter rekordåret 1946.

I de kustnära delarna av nordöstra Australien blev det något kyligare än normalt. På Tasmanien var temperaturen omkring det normala och där uppmättes även den lägsta temperaturen i oktober. Den 5 sjönk temperaturen vid Liawenee till -7,8°. För Tasmaniens del är detta den tredje lägsta oktobertemperaturen som uppmätts efter -7,9° år 2006 och -8,5° år 1983.

Kylig månad på Nya Zeeland

På Nya Zeeland blev månaden kall eller mycket kall på Sydön medan det var en förhållandevis normal månad på Nordön. Timaru (startår 1885) och Alexandra (startår 1929) hade båda sin näst kallaste oktobermånad.

Även om kyligt väder dominerade på Nya Zeeland saknades det inte varma dagar. Den 26-27 noterades ovanligt höga temperaturer. Ranfurly (startår 1897) noterade den 26 nytt oktoberrekord medan både Richmond (startår 1862) och Lake Tekapo (startår 1925) samma dag hade sin näst högsta oktobertemperatur.

Månadens högsta nederbördsmängd på Nya Zeeland blev 148 mm uppmätt den 14 oktober i Paeroa (startår 1914) på Nordön på Nya Zeeland. För Paeroas del är detta även den högsta dygnsmängd som observerats i oktober.

Lokalt 200 mm regn på 24 timmar på Fiji den 6-7 oktober

Den högsta uppmätta nederbördsmängden under 24 timmar noterades på Fiji den 6-7 oktober då det föll 229 mm i Lodoni samt 223 mm i Nausori.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.