Oktober 2018 - Höga vågor på Östersjön

Vattenstånden var mestadels över de normala. Det högsta observerades i Uddevalla och det lägsta i Skanör. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades på Östersjön. Brittsommarvärme gjorde att ytvattentemperaturerna sjönk långsamt under månaden.

Långsamt sjunkande ytvattentemperatur under månaden

Brittsommarvärmen som bredde ut sig över riket under mitten av oktober gjorde att avkylningen gick i snigelfart fram till månadens sista vecka, då betydligt kyligare luft tog sig in framförallt i norr. Temperaturen i haven runt Sverige var i stort sett oförändrad fram till den 24, men sjönk relativt snabbt därefter.

Förhållandevis lugnt väder utan egentliga höststormar bidrog till att temperaturvariationen inom de olika havsområdena var liten. Det kyligaste ytvattnet steg upp från djupen utanför Östgötakusten och i västra delen av Bottenhavet, medan det varmaste vattnet som så ofta återfanns i sydöstra Östersjön.

I slutet av oktober var ytvattentemperaturen i allmänhet tre till fyra grader lägre än vid inledningen (och även mitten av) månaden, vilket för Bottniska viken innebar 5 till 8 grader, för Östersjön 8 till 11 grader, samt Västerhavet 9 till 10 grader.

Inga nya rekord för ytvattentemperatur noterades under månaden

Ytvattentemperatur i kustvatten oktober 2018 (75 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2018. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

Oktober inleddes med vattenstånd över det normala på samtliga platser. I Bottenviken och Bottenhavet var det högst med mellan 30-60 cm över det normala. På övriga platser var det cirka 20-30 cm över det normala.

Den 3 passerade ett lågtryck över södra Sverige. På Östersjön var det en nordostlig vind som pressade vattnet in mot svenska kusten. I Stockholm steg vattenståndet till +52 cm, Landsort Norra +45 cm och Kungsholmsfort +64 cm. För Stockholms del så var 52 cm det högsta vattenståndet som observerats i år.

Den 5 passerade ett lågtryck norra Skandinavien. Över Bottenhavet och Bottenviken var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. I Kalix steg vattenståndet till +92 cm och i Ratan till +68 cm.

Sedan kom en period med högtryck varvat med lågtryck och vattenståndet sjönk sakta främst i norra Östersjön. Den 22 hade Stockholm +2 cm och Landsort +3 cm.    

Den 23 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +95 cm. På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -87 cm.

Den 28 och 29 befann sig ett högtryck över norra Sverige och längs västkusten var det en ostlig vind som pressade vattnet ut från kusten. I Kungsvik sjönk det till -58 cm och i Göteborg till -44 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2018 (140 kB, pdf)

Höga vågor

I oktober observerades de högsta vågorna mot slutet av månaden i samband med lågtryckspassager.

Den 8 passerade ett lågtryck strax norr om Skandinavien och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden* till 3,9 meter och vid Brofjorden till 2,9 meter.

Sedan var det en lugnare period och våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser under cirka 2 veckor.

Den 22-23 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 21 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 5,3 meter och vid Brofjorden till 4,7 meter.

Den 30 befann sig ett högtryck nordost om Sverige och ett lågtryck i sydväst. På Östersjön var det en nordostlig vind på 17 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Huvudskär med 5,4 meter. Detta var den tredje högsta observationen vid Huvudskär sedan mätningarna startade där 2001. Den högsta är från november 2010 då den signifikanta våghöjden steg till 5,7 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2018. Förstora Bild