Oktober 2018 - Kraftiga regn i Medelhavsområdet

I Europa var det en händelserik månad med stora svängningar i temperatur och ett flertal kraftiga regn och översvämningar i Medelhavsområdet. I stora delar av Kanada var det en ovanligt kall och snörik månad, medan det längre västerut i Alaska var en rekordmild oktober.

 

Oktober 2018 - Global temperaturanomali
Global temperaturanomali (vänster) i oktober 2018 samt för Europa (höger). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var oktober 2018 globalt sett den fjärde varmaste oktobermånaden, men drygt 0,1° kallare än den hittills varmaste, oktober 2015. Bland annat ett stort område i Nordamerika med förhållandevis kallt väder drog ner den globala medeltemperaturen.

Oktober 2018 - Månadsvis globaltemperaturanomali
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till oktober 2018 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive oktobermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Stora svängningar i vädret

Kartan över medellufttrycket i Europa visar en sydvästlig luftström över norra Europa. Det resulterade i stora nederbördsmängder på exempelvis det norska Vestlandet. Över de centrala delarna av Europa var vädret mer högtrycksbetonat. Vid ett tillfälle fanns ett ovanligt kraftigt och utbrett högtryckområde över Atlanten. Då noterades ett nytt högtrycksrekord för Island i oktober med 1046,0 hPa. Över Medelhavsområdet var det en lågtrycksbetonad månad med flera tillfällen med mycket stora regnmängder och översvämningar.

Oktober 2018 - Medellufttryck i Europa
Medellufttryck i Europa i oktober 2018 Förstora Bild

I de centrala och östra delarna av Europa var det rätt allmänt 2-3 grader varmare än normalt (referensperiod 1961-1990), medan medeltemperaturen var mer normal i Västeuropa.

Den 2 oktober rapporterades 35,9° från El Granado i Spanien. Men kanske mer intressant var en del temperaturnoteringar senare i månaden. Så pass sent som den 24 oktober noterade Locarno-Monti 30,5°, vilket är schweiziskt värmerekord för oktober.

Venedig

Några dygn senare bildades lågtrycket Adrian över västra Medelhavsområdet och rörde sig vidare norrut. Det ledde till ett kraftigt omslag till kallt väder i Västeuropa med stora snömängder i högre terräng. I Italien orsakade Adrian omfattande översvämningar och i exempelvis Venedig var vattenståndet 156 cm över det normala.

Intressanta temperatursvängningar förekom också i Norge i samband med "brittsommarperioden" i mitten av månaden. Stationerna Tafjord och Surnadal noterade 25,5° den 14 oktober, vilket är bara en tiondels grad från det norska oktoberrekordet. I Tafjord steg i samband med föhn temperaturen mitt i natten från 11° klockan 02 till 25° klockan 03.

Norge svarade även för den lägsta temperaturen i Europa denna månad med -23,0° i Folldal-Fredheim den 29 oktober.

Kraftiga regn och översvämningar i Medelhavsområdet

Vid flera tillfällen drabbades Sydeuropa av kraftiga regn och översvämningar. Dubrovnik/Gorica fick 259 mm den 1 oktober, vilket är den största dygnsmängd som uppmätts i Kroatien.

Italien var svårt drabbat av flera mycket kraftiga regn och många människoliv krävdes. På 24 timmar den 4-5 oktober fick Cenadi-Serralta i den syditalienska provinsen Kalabrien 387 mm och många andra stationer i området fick 100-300 mm. Den 9 oktober föll över 200 mm på Mallorca och närmare tio människor omkom.

Omkring den 20 oktober förekom flera andra kraftiga regn i Spanien, bland annat kring Valencia och Málaga. Stationen Vinaròs fick 375 mm på 24 timmar, varav 159,2 mm på bara en timme den 19 oktober. Några dygn senare föll 289,2 mm på sex timmar i Alpandeire i provinsen Málaga.

Nordamerika - Ovanligt kallt och snörikt i Kanada

Stora delar av Kanada och centrala USA upplevde en kall oktobermånad med temperaturunderskott på 1-3 grader jämfört med referensperioden 1961-1990. Till exempel hade stationen Kapuskasing i provinsen Ontario sin kallaste oktober sedan mätningar startade 1937.

Som kontrast hade Alaska sin varmaste oktober hittills. Men på månadens sista dygn sjönk i alla fall temperaturen till -34,4° i Arctic Village i norra delen av Alaska.

Även i exempelvis Kalifornien och Florida var månaden ovanligt varm. På månadens första dag rapporterade Death Valley i Kalifornien 40,0°. Ännu lite högre temperaturer rapporterades vid några tillfällen från den mexikanska stationen Zicurián, men jämfört med övriga stationer låg den lite väl högt.

Rekordregnig månad i Texas

Den 10 oktober gick den tropiska orkanen Michael in över Florida. Den hade då ett lufttryck i sitt centrum så pass lågt som 919 hPa. Michael var i det avseendet den tredje kraftfullaste tropiska orkan som berört USA.

Många amerikanska delstater fick mycket stora nederbördsmängder under månaden, och i Texas var årets oktober rekordregnig. Mycket regn föll även i Mexiko, där stationen Cuetzalapan i delstaten Veracruz rapporterade 473 mm den 19 oktober.

Den 22 oktober fanns den tropiska orkanen Willa utanför Mexikos västkust. Den var då av kategori 5, men när den något dygn senare nådde in över Mexiko hade den nedgraderats.

Asien – Övervägande varm månad

I Asien var det varmt väder som dominerade. I Sibirien gick avkylningen ganska långsamt och den lägsta temperaturen stannade vid -33,2° den 19 och 23 oktober i Delyankir. För månaden som helhet hade man i norra Sibirien rätt allmänt 5-9 grader över normal medeltemperatur.

Den 3 oktober rapporterades 45,5° från Basrah i Irak. Ännu högre temperatur rapporterades från Mangish i Kuwait med 46,0° den 12 oktober, men den noteringen ligger ett par grader över vad grannstationer rapporterade samma dag. Det fanns även områden där oktober var lite kallare än normalt, exempelvis i Sydkorea, stora delar av Kina och norra Pakistan.

Tropiska oväder

I början av oktober befann sig den tropiska orkanen Kong-Rey utanför Ostasien. Den var då en tropisk orkan av klass 5. Samtidigt befann sig en annan tropisk orkan av klass 5 över de centrala delarna av Stilla havet. Det är första gången sedan 2005 som två klass 5-orkaner existerat samtidigt. Kong-Rey rörde sig vidare mot Sydkorea, men försvagades samtidigt över kallare havsvatten.

Bland andra tropiska cykloner kan nämnas Titli, som den 11 oktober nådde nordöstra Indien. Där fick stationen Udayagiri 351 mm på ett dygn. Samtidigt fanns den tropiska cyklonen Luban över Arabiska havet och den nådde några dygn senare in över Jemen.

Ovanligt mycket regn i sydvästra Asien

I flera länder i sydvästra Asien föll det ovanligt mycker regn i oktober. Förutom i samband med den ovannämnda tropiska cyklonen Luban, drabbades även bland annat Syrien, Jordanien, Iran och Qatar av häftiga regn och översvämningar. Saudiarabien rapporterade sin regnigaste oktobermånad hittills.

Arktis – Ovanligt kallt på det inre av Grönland

Södra och västra Grönland, liksom angränsande delar av kanadensiska Arktis, hade kallare än normalt under årets oktober.

Den danska stationen Summit (3200 meter över havet) hade -55,4° den 26 oktober, vilket är oktoberrekord för den stationen. I lägre höjdnivåer rapporterade Eureka på Ellesmere Island i Kanada -34,9° samma dag. I övrigt i Arktis var det en mild eller mycket mild oktobermånad med temperaturöverskott på nästan 10 grader i den ryska delen av Arktis. Den högsta temperaturen rapporterades från Nuuk på Grönland med 12,7° den 26 oktober. Alltså samma dygn som det samtidigt var under -55° mitt inne på den grönländska inlandsisen.

Under en period i början av månaden skedde nästan ingen tillväxt av havsisen i Arktis, men under andra halvan av oktober skedde en snabbare tillväxt. Utbredningen av isen var dock hela månaden långt under långtidsmedelvärdet.

Oktober 2018_Temperaturanomali i polarområden
Temperaturavvikelsen i oktober 2018 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Varierande temperaturförhållanden

I Västantarktis och i en zon upp mot Sydpolen var oktober i allmänhet varmare än normalt. I Östantarktis, främst i vissa kustnära områden, var det däremot kallare än normalt.

Den högsta temperaturen var 9,3° den 18 oktober i Base Esperanza på den Antarktiska halvön. Den lägsta temperaturen rapporterades från Dome A (4084 meter över havet) med -71,2° den 4 oktober.

Säsongens maximala isutbredning kring Antarktis inträffade den 2 oktober. För månaden som helhet var isutbredningen den fjärde lägsta sedan satellitmätningar inleddes.

Sydamerika – Kraftiga regn i Colombia

I Sydamerika var det 2-4 grader varmare än normalt över stora delar av Brasilien. I bland annat delar av Argentina, Chile och Peru var oktober lite kyligare än normalt.

Som varmast var det med 43,0° i Villamontes, Bolivia den 17 och Mariscal Estigarribia, Paraguay den 18 oktober. Som lägst var det i Chuapalca i Peru (4200 meter över havet) med -15,7° under månadens första dygn.

Colombia och Venezuela berördes av kraftiga regn under oktober. Provinsen Caldas i norra Colombia var en av de hårdast drabbade med minst ett dussintal dödsoffer i samband med jordskred orsakade av det kraftiga regnet. Stationen Samaná rapporterade 213 mm den 10 oktober och 200 mm den 25.

Afrika - Sydafrika var både varmast och kallast

I Afrika var det på de flesta håll lite varmare än normalt under årets oktober. Från Niger rapporterades temperaturöverskott på 4-5 grader och i bland annat Sydafrika och Egypten var månaden på sina håll 2-3 grader varmare än normalt.

Under månadens gång började de högsta temperaturerna allt oftare rapporteras från Sydafrika. Där var det som varmast 46,6° i Vioolsdrif den 28 oktober. Sydafrika svarade även för den lägsta temperaturen med -6,3° i Buffelsfontein den 22 oktober.

Australien/Oceanien – Varm månad i Australien

I Australien hade samtliga delstater temperaturöverskott, och för landet som helhet var det den fjärde varmaste oktobermånaden. Den hittills varmaste är oktober 2015. Den högsta temperaturen för månaden var 44,4° i Birdsville i Queensland den 26 oktober. Kallast var det i Perisher Valley i New South Wales med -6,7° den 28 oktober.

Nederbördsmässigt var det en splittrad bild i Australien med både torra och blöta områden. För landet som helhet var det en dragning åt det blötare hållet. Den största nederbördsmängden under ett dygn rapporterades från Careys Peak i New South Wales med 162 mm den 6 oktober. Ett högre värde på 173 mm i Lower Springbrook Alert i Queensland är något tveksamt.

I Nya Zeeland var det en rätt odramatisk månad med temperatur nära det normala och i allmänhet torrare än normalt. Den lägsta temperaturen rapporterades från Mount Cook airport med -7,5° den 13 oktober.

I samband med kraftiga åskväder rapporterades från Bauerfield på Vanuatu 201 mm under en 24 timmarsperiod den 21 oktober.

Extremt kraftig tropisk orkan

Den 24 oktober passerade den tropiska orkanen Yutu över öarna Tinian och Saipan i Nordmarianerna. Den var då en tropisk orkan av klass 5 och därmed en av de kraftigaste tropiska orkaner som drabbat ett landområde. Enligt satellitbaserade mätningar kan regnintensiteten ha uppgått till 200-300 mm i timmen.

Satellitbild över den tropiska orkanen Yutu som drabbade Tinian och Saipan hårt.
Satellitbild över den tropiska orkanen Yutu som drabbade Tinian och Saipan hårt. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild

En annan tropisk orkan av klass 5 var Walaka som i början av oktober låg över de centrala delarna av Stilla havet, men den berörde inte några bebodda områden.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.