Oktober 2018 - Brittsommar och värmerekord

Det som utmärkte årets oktobermånad var framförallt värmen som infann sig i mitten av månaden. Perioden med ”Brittsommardagar” var både relativt långvarig, och innehöll framförallt några dagar med riktigt höga temperaturer och nya rekord den 11-15 oktober. Under början och slutet av månaden rådde mer typiskt höstväder med en del nederbörd och blåst och inslag av kylig luft. De totala nederbördsmängderna under månaden var dock ganska små.  

Temperatur

Oktober som helhet fick en medeltemperatur kring eller något över det normala i stora delar av landet, i sydväst ca en grad över. Månaden innehöll dock perioder med både riktigt varmt men också kyligt väder.

Inledningsvis låg temperaturerna strax under det normala. Undantaget var kring den 5 då varmare luft tillfälligt tog sig upp över södra Sverige. En period med varmare väder följde sedan från den 9 oktober. Till en början rådde höga dagstemperaturer på 15-20° huvudsakligen i södra delarna av landet, men efterhand även norrut.

Framförallt under perioden 11-15 oktober var temperaturerna mycket över det normala, uppåt och över 20°, och flera värmerekord sattes. Dessa summeras nedan för stationer med långa mätserier. Månadens högsta temperatur mättes i Målilla i östra Småland: 24,0° lördagen den 13 oktober. Temperaturen är på en delad andra plats för högsta värde för oktober, och är också den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så sent på säsongen. Mest exceptionell var dock värmen i norr där flera rekord slogs med råge. 

I Göteborg, Vänersborg och Norrköping slogs det gamla oktoberrekordet vid två tillfällen i oktober. I Göteborg dels den 14 men även den 11 oktober medan Vänersborg först slog sitt rekord den 13 oktober för att sedan putsa rekordet dagen därpå. I Norrköping noterades nytt oktoberrekord den 13 men den 15 blev ytterligare lite varmare

Från den 23 tog sig betydligt kyligare luft in med låga temperaturer framförallt i norr. Månadens lägsta temperatur var -21,2° uppmätt i Rensjön i norra Lappland och i Mierkenis i mellersta Lapplandsfjällen den 30 oktober. 

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2018
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2018 Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2018.
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2018. Förstora Bild
Station 13 okt 2018 Tidigare rekord Startår
Nya värmerekord den 11 oktober
Station 11 okt 2018 Tidigare rekord Startår
Varberg 21,6° 20,8° 1973 1879

Nya värmerekord den 13 oktober

Halmstad 22,6° 22,2°  1874 1859
Målilla 24,0° 23,2°  1985 1946
Norrköping 22,3° 21,0°  1995 1944
Visby 20,9° 20,4°  1874 1859
Nya värmerekord den 14 oktober
Station 14 okt 2018 Tidigare rekord Startår
Arjeplog 15,8° 13,8° 1962 1945
Delsbo 21,8° 21,0° 1908 1878
Forse 22,4° 19,7° 1995 1956
Gunnarn/Stensele 20,9° 16,3° 2005 1860
Gäddede 19,1° 16,3° 1981 1905
Göteborg 21,3° 20,8° 1874 1859
Hemavan/Tärnaby 17,7° 17,0° 2000 1892
Junsele 21,7° 18,1° 1962 1899
Jäkkvik 15,3° 14,5° 1938 1921
Lycksele 21,6° 16,5° 1981 1945
Pajala 15,3° 15,1° 2005 1940
Piteå 20,8° 19,8° 1945 1859
Sundsvalls flp 21,5° 20,1° 1955 1943
Vänersborg 21,3° 20,5° 1985 1859
Örebro 21,6° 20,2° 2011 1858
Östersund/Frösön 19,7° 19,0° 1866 1860
Östmark 19,9° 19,3° 2013 1942
Nya värmerekord den 15 okt
Station 15 okt 2018 Tidigare rekord Startår
Norrköping 23,0° 21,0° 1995 1944

Nederbörd

I stora delar av landet var det en torr oktobermånad, med nederbördsmängder på 50-75% av det normala på många håll. Över delar av södra och mellersta Sverige, samt i fjällen och längs Norrlands kust, blev de totala mängderna runt 100-150% av normalt. De lågtryck som framförallt passerade södra Sverige under månadens början och senare del förde med sig de största nederbördsmängderna. Månadens största nederbördsmängd på 48,5 mm uppmättes i Härnösand den 30 oktober.

Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2018
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2018 Förstora Bild
Nederbördssumma i mm för oktober 2018.
Nederbördssumma i mm för oktober 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i oktober 2018 (92 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2018. Förstora Bild

Ett flertal passerande lågtryck tog med sig tidvis blåsigt väder. I södra Sverige blåste det kraftigt i Skåne och Halland den 2-3, med den högsta medelvinden uppmätt till 20,3 m/s på Hallands Väderö den 2. Det blåste också kraftigt bland annat den 23, och då framförallt längs västkusten och i delar av Skåne med en största medelvind på 22,1 m/s vid Måseskär och Väderöarna. Den högsta vindhastigheten i fjällen noterades i Stekenjokk den 18 där medelvinden var 28,1 m/s.

Snö

Snödjup den 31 oktober 2018
Snödjup den 31 oktober 2018. Förstora Bild

I norr föll en del av månadens nederbörd i form av snö, vilket gjort att ett snötäcke börjat byggas upp. Inledningsvis framförallt i fjälltrakterna, men mot månadens slut i stora delar av Norrland. Det snöade också i Götaland under den 26, där ett största snödjup på 22 cm noterades i Nävelsjö i Småland, vilket även blev mest i landet. Under den 30 berördes ett omfattande område över främst västra Svealand och Norrland av snö. 

Solskenstid

Det var en på många håll relativt solig månad tack vare det högtrycksbetonade vädret i mitten av månaden. I Växjö var det den soligaste uppmätta oktober (36 år av data) och i Hoburg den näst soligaste (34 år av data), även om dessa mätserier är ganska korta. Framförallt var perioden 10-17 oktober nästan oavbrutet solig för ett flertal stationer i söder.

Antal soltimmar i oktober 2018.
Antal soltimmar i oktober 2018. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2018. Förstora Bild

Åska

Natten till den 31 oktober var det för årstiden osedvanligt sen åska, med 188 åskurladdningar registrerade i ett stråk över Värmland ner över Vättern och norra Västergötland. I övrigt förekom praktiskt taget ingen åska under månaden. 

Antal åskdagar under oktober 2018.
Antal åskdagar under oktober 2018. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under oktober 2018.
Totalt antal blixtar under oktober 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Ostadig inledning

Månaden inleddes med relativt svala temperaturer för årstiden och ostadigt väder i samband med passerande fronter. Under den 1-2 påverkades landet av två separata lågtrycksområden med fronter som rörde sig in över norra och södra Sverige. I söder gav ett kraftigt lågtryck upphov till ett regnområde över Götaland och Svealand som drog in under dagen den 2, med blåsigt väder under kvällen och natten och mycket hårda vindbyar i Skåne och Halland.  I Norrbotten fanns ett stråk av snö och blötsnö. Det förekom också byar av snö och regnskurar över Jämtlands- och Dalafjällen. Under den 3 rörde sig lågtrycket vidare med kraftig blåst framförallt på Gotland. Temperaturerna låg som mest uppåt 10-15° i söder och 5-10° i norr under dessa dagar.

Kalla nätter

De inledande nätterna var kyliga med minusgrader i norra och delvis i mellersta Sverige. Framförallt natten till den 4 var klar och kall i stora delar av landet, nedåt -10° i norra Norrland, och även ett par grader under nollan i Götaland. Lägsta temperaturen var -12,0° i Tjåkaape i mellersta Lappland.

Ostadigt och milt

Under den 4 tätnade molnen efterhand i samband med en varmfront kopplad till ett nytt lågtryck över Norska havet, som passerade under kvällen och natten med regn i mellersta och norra Sverige och snöblandat regn i Norrlands inland. Fronten förde med sig något varmare temperaturer under den 5 och 6 med maxtemperaturer på 15-17° i hela landet, så när som i norra Norrland där de stannade kring som mest 10°. Nattemperaturerna kommande dygn blev också betydligt mildare än föregående nätter, som lägst kring 7-8° längst i söder. I norr låg de lägsta temperaturerna nattetid fortfarande på minusgrader.

Svalare igen

Under den 7 klarnade det upp och blev soligt på många håll i landet, men något svalare. Följande dygn passerade ett nytt frontband västerifrån med regn i söder och snö i norra Norrlands fjäll och inland. Det tillhörande lågtrycket som passerade norr om landet gav blåsigt väder i Lapplandsfjällen med hård vind. Under den 9 trängde varmare luft upp söderifrån och mellan den milda och fuktiga luften i söder och kallare luften i norr förekom lättare nederbörd över landets mellersta del. Maxtemperaturen låg på dryga 15° i södra Sverige, och 10-15° i norra delarna.

Något sen Brittsommar

Runt den 10 började ett högtryck växa in över Sverige från sydost, och temperaturerna steg gradvis de kommande dagarna. Maxtemperaturer på uppåt 20° uppnåddes i Götaland under perioden 10-17 oktober. En period med riktig ”Brittsommar”, även om den inträffade något sent efter den egentliga Birgittadagen den 7 oktober. Det var uppehåll i stort sett hela landet, och soligt i framförallt sydligaste delarna men tidvis mer moln norrut.  

Varmt och torrt höstväder lockade till friluftsliv och klättring vid Ågelsjön i Östergötland. Kanske någon tog sig ett höstdopp också?
Varmt och torrt höstväder lockade till friluftsliv och klättring vid Ågelsjön i Östergötland. Kanske någon tog sig ett höstdopp också? Foto Sandra Andersson

Rekordvärme!

Framförallt den 13-15 oktober låg temperaturerna på mycket över det normala. Varmast var det den 13 i södra Sverige med temperaturer på över 20°. I norr låg moln och dimmor som höll temperaturerna nere något. Den 14 tog dock det varma soliga vädret över större delarna av Sverige, och framförallt de höga temperaturerna i norr var exceptionella för månaden. Det nya rekordet för Forse i Ångermanland på 22,4°, är inte bara oktoberrekord för stationen, utan också på andra plats bland de högsta som någonsin uppmätts i oktober i hela Norrland, strax under rekordet på 22,6° i Gävle 1973. Allra varmast var det i Målilla i östra Småland med 24,0° lördagen den 13 oktober. Temperaturen delar en andra plats med värdet i Oskarshamn den 13 oktober 1978, och är också den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så sent på säsongen. Under dessa dagar slogs flera nya värmerekord för oktober, som sammanfattas i tabellerna i artikelns början för stationer med långa mätserier.

Milda nätter

Även under natten var det ovanligt milt, med minimitemperaturer över nollan i hela landet. Den 14 slogs rekord i den högsta kända minimitemperaturen i oktober i Sverige för perioden 1951-2017 av fem stationer i Jämtland och Ångermanland, som passerade den tidigare högsta minimitemperaturen på 15,6° uppmätt i Lanna i Västergötland den 4 oktober 1985. Det nya rekordet sattes i Mörsil (16,3°) följt av Gubbhögen (16,2°), Norderön (16,1°), Hoting (15,9°) och Östersund/Frösön (15,7°).

Kallare luft på intåg

Den 15 drog en front med kall luft in över norra Sverige, varav temperaturerna i Norrland sjönk med ca 10 grader från dagen innan. Vädret var också betydligt kallare i västra Svealand, men relativt höga temperaturer på mellan 17° och 20° rådde fortfarande i östra Svealand och Götaland. Fronten förde med sig nederbörd under natten till den 16 över mellersta Sverige, i ett band över framförallt västra Svealand och sydöstra Norrland.

Den kalla luften passerade vidare söder ut under den 16, men höga temperaturer kvarstod längst i söder, uppåt 19° i Götaland. Den 17 var den verkliga värmens sista dag i södra Sverige, där temperaturen nådde upp emot 20°. Målilla var varmast med en maxtemperatur på 21,4° grader, vilket är den högsta kända temperaturen uppmätt så här sent på säsongen.

Svalare i hela landet

Den 18-20 var det fortsatt relativt milt men betydligt svalare temperaturer än tidigare. På många håll var det soligt den 18-19, men mer moln under den 20. Natten och morgonen till den 19 var kall framförallt i Götaland och Svealand där de lägsta temperaturerna uppmättes på nedåt -5°, medan de låg över nollan i mellersta Norrland.  

Natten till den 21 drog ett frontsystem in med nederbörd över norra Sverige. Under den 22 uppklarnande väder efter frontpassagen, men snö i fjällen och i Norrlands inland. Under kvällen och natten till 23 passerade ett lågtryck med tillhörande fronter in över södra Sverige med regn och blåst framförallt längs västkusten och i delar av Skåne. Även norra Sverige påverkades under den 23 av en passerande kallfront med stråk av snö och regn.

Fronten i norr tog med sig kall luft ner över Sverige vilket blev slutet för de milda temperaturer som varit, med som mest dryga 10° i söder och runt 5° i norr. Den 24 var det klart och soligt men blåsigt på sina håll, framförallt på Gotland. Följande dygn mer ostadigt väder med snöbyar i norr och  regn i söder.

Snö i Götaland

Vinterkänsla i Jönköping den 28 oktober.
Vinterkänsla i Jönköping den 28 oktober. Foto Henrik Perfect

Den 26 till 27 passerade ett lågtryck över södra Sverige med regn och snö som resulterade i det första snötäcket i Götaland, på flera håll omkring 1 dm snö. Störst snödjup på 22 cm noterades i Nävelsjö i norra Småland. Snöbyar förekom också i norr, framförallt längs kusten den 27. 

Götalands lägsta temperatur för månaden på -6,9° noterades i Horn den 26.

Kylig luft

Under den 28 växte ett högtryck in över Skandinavien, med uppklarnande väder framförallt i norr. Högtrycket förde med sig låga temperaturer den 28-29 med dryga 5° i söder och minusgrader i norr. Nordostvinden genererade snöbyar på flera håll även ner över södra Sverige och vid kusten friska till hårda ost- och nordostvindar med snöbyar in över östra Svealand och delar av Östersjölandskapen. I Vänersborg uppmätts ett snödjup på 9 cm den 29 oktober, vilket det största oktobersnödjupet där sedan 1941 då det var hela 30 cm.

Också nattens temperaturer var låga med minusgrader över hela landet sånär som på kustområdena i söder, och kröp nedåt  -20°  i norr. Svealands lägsta temperatur för månaden inträffade natten till den 29, uppmätt till -15,1° i Särna. Den 30 mättes månadens lägsta temperatur på -21,2° i Rensjön i norra Lappland och i Mierkenis i mellersta Lapplandsfjällen.

Milt och blött avslut

Under oktobers två sista dygn fördes mildare luft upp söderifrån med nederbörd över landet. Den 30 i form av relativt omfattande snöfall över nordvästra Svealand och Norrland som övergick i regn efterhand. Temperaturerna låg som mest på någon eller några plusgrader norr om fronten, men efterföljdes av betydligt varmare väder med uppåt 15-16° i södra Götaland den 30. Under den 31 förekom lätt regn på många håll och temperaturen låg kring 5°, men uppklarnande i söder efterhand med som mest dryga 10°.

Högsta temperatur, oktober 2018
Norrland +22.4° den 14 Forse (Ångermanland)
Svealand +22.0° den 15 Floda (Södermanland)
Götaland +24.0° den 13 Målilla (Småland)
Lägsta temperatur, oktober 2018
Norrland -21.2° den 30 Rensjön och Mierkenis (Lappland)
Svealand -15.1° den 29 Särna (Dalarna)
Götaland -6.9° den 26 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, oktober 2018
Norrland 133.0 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 70.4 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 137.1 mm Knäred (Halland)
Lägsta nederbörd, oktober 2018
Norrland 13.6 mm Abisko (Lappland)
Svealand 15.7 mm Hacksta (Uppland)
Götaland 21.8 mm Falsterbo A (Skåne)
Högsta lufttryck, oktober 2018
Norrland 1039.3 hPa den 30 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1034.5 hPa den 29 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1030.3 hPa den 28 och 29 Gårdsjö (Västergötland)
Lägsta lufttryck, oktober 2018
Norrland 986.8 hPa den 9 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 985.3 hPa den 23 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 985.4 hPa den 23 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, oktober 2018
Norrland 20 cm den 31 Mjölkbäcken och Långträsk (Lappland)
Svealand 12 cm den 30 Fredriksberg (Dalarna)
Götaland 22 cm den 27 Nävelsjö (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm oktober 2018 (80 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i oktober 2018 (78 kB, pdf)