November 2021 - Kall avslutning och snabb istillväxt i norr

Flera lågtryck passerade under månaden med sydvästliga vindar som följd. Detta påverkade vattenstånden och gav höga månadsmedel men inga extremnoteringar noterades. Våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen och den högsta på 4,3 meter registrerades på västkusten. I slutet av månaden slog nordanvinden till med kyla i norr och istillväxten tog fart i Bottenviken och delar av Bottenhavet. I slutet av månaden var ytvattentemperaturen omkring det normala i de södra och västra farvattnen. Från mellersta Östersjön och norrut var temperaturerna 1-2 grader över det normala.

Ytvattentemperatur och is

Under större delen av november hade lågtryckstrafiken från Atlanten störst inflytande över vädret och därmed också över avkylningen av ytvattnet i haven runt Sverige, som gick i lika maklig takt som tidigare under hösten. Från den 21 november blev det kallare då nordvindar drog ned över hela landet och under återstoden av månaden sjönk ytvattentemperaturen lika mycket som under de inledande tre veckorna.

Redan i slutet av oktober hade nyis lagt sig i de innersta vikarna längst upp i norra Bottenviken. Men isen hade en maklig tillväxt fram till det att en dryg vecka återstod av november, då nordanvinden slog till med stark kyla i norr. Vid månadsslutet hade en präktig krans med nyis och decimetertjock jämn is bildats i Bottenvikens norra del. Nyis låg i skyddade vikar ned till Sundsvall i mellersta Bottenhavet.

Ytvattentemperaturen var i slutet av månaden 1–2 grader över den normala från mellersta Östersjön och norrut, men kring den normala i de södra och västra havsområdena. Detta innebar att i Skagerrak var temperaturen 7-9 grader, i Östersjön 7-8 grader, i Bottenhavet 5-6 grader medan Bottenviken inte hade mer än fyra grader i den centrala delen i slutet av november. Längs kusterna var vattentemperaturen betydligt lägre.

Inga nya rekord noterades i maximi- eller minimitemperatur vid våra stationer under november.

Ytvattentemperatur i november 2021
Ytvattentemperatur i november 2021 Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 15 november 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 november 2021. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 30 november 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 30 november 2021. Förstora Bild

Vattenstånd

November inleddes med vattenstånd* 20-40 cm över det normala på samtliga platser. Månaden dominerandes av passerande lågtryck med sydvästliga vindar som gjorde att månadsmedel hamnade omkring 20 cm över det normala. Inga nya rekord noterades under månaden.

Första veckan hände det inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på omkring samma nivåer som de hade i början av månaden.

Den 9-10 passerade ett frontsystem över Sverige och i samband med detta sjönk vattenståndet i Kungsholmsfort från +60 cm till -14 cm.

Efter detta blev det några dagar med lite mer högtrycksbetonat väder och främst i de västra delarna började vattenståndet att sjunka. Kungsvik noterade -39 cm den 14 och Göteborg -34 cm.

Sedan passerade flera lågtryck och vattenstånden började att stiga främst i de västra farvattnen. Den 19 var det en sydvästlig vind och månadens högsta vattenstånd registrerades i Uddevalla med + 94 cm. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd noterades i Skanör med -54 cm.

Mot slutet av månaden hände det inte så mycket med vattenstånden utan de började närma sig det normala undantaget Kungsholmsfort som hade +45 cm vid månadens slut.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2021 (414 kB, pdf)

Höga vågor

Signifikanta våghöjder* på över tre meter noterades några gånger under månaden och på västkusten observerades det en på över 4 meter. Inga nya rekord noterades och tittar man på månadsmedel så var det ganska normalt för en novembermånad.

Den 6 befann sig ett lågtryck över Norska havet och på västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,7 meter och vid Väderöarna steg den till 2,6 meter

Nästa frontsystem passerade över södra Sverige den 9. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär Ost steg till 3,0 meter och vid Knolls grund till 2,7 meter.

Den 19-21 passerade flera lågtrycksystem Skandinavien. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades då vid Brofjorden med 4,3 meter samtidigt som den vid Väderöarna steg till 3,8 meter.

Den 20 var det en västlig vind på 14 m/s över Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,9 meter.

Den 21 var det en nordlig vind på 18 m/s över Bottenhavet och vid Finngrundet noterades den signifikanta våghöjden till 2,6 meter.

Under månadens sista vecka var det ganska odramatiskt väder och inga större våghöjder noterades

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2021. Förstora Bild