November 2021 - Vattenföring över det normala trots en torr månad i övrigt

Större delen av landet hade vattenflöden över de normala någon gång under månaden, trots att november hade lägre nederbörd än normalt. Detta beror på att flödena var fortsatt höga sedan oktober.

Vattenföring

November hade generellt mindre nederbörd än normalt förutom mellersta Götaland och fjällkedjan i Norrland där det föll något mer nederbörd än normalt. I vattendragen var det inte lika torrt. Där var flödena fortfarande över det normala då det under oktober var höga flöden i Norrland och delar av Svealand.

I början av november var vattenföringen över det normala för månaden i Norrland. Sedan sjönk den och låg kring medelvattenföring. Även i mellersta och östra Götaland var vattenföringen över det normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer november 2021 (541 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån var normal för månaden i Mälaren och Vänern. I Hjälmaren och Siljan var vattennivån över det normala, liksom i Storsjön där nivån var över det normala men sjunkande under hela november. I Vättern var vattennivån under det normala och så har det varit under hela året.  

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar november 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden var markvattenhalten över eller mycket över det normala i delar av Norrlands inland och fjällen. I Svealand fanns områden där markvattenhalten var under det normala. I övriga landet var den kring det normala för november.

Snö

Inledningsvis fanns det snö i norra Norrland och vid mitten av månaden var mellersta och norra Norrland, bortsett från närmast kusten, snötäckt. Mot slutet av månaden kom snöoväder in och även landets södra delar fick ett snötäcke.

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 november 2021
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 november 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2021. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 30 november 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 30 november 2021 enligt SGU. Förstora Bild

På många håll var hösten gynnsam för påfyllning av grundvattnet. Grundvattennivåerna var därför på de flesta håll normala eller över de normala för årstiden. I framför allt östra Svealand och nordöstra Götaland var dock nivåerna under de normala för årstiden och förväntas vara så de närmaste månaderna.

Under hösten brukar grundvattennivåerna stiga i både små och stora grundvattenmagasin. I år steg nivåerna på många håll mer än de brukar göra, vilket resulterade i att grundvattensituationen generellt förbättrades mer än vanligt i stora delar av landet. Nivåerna var därför mestadels över eller mycket över det normala för årstiden i stora delar av landet både i stora och små magasin.

I delar av östra Svealand och nordöstra Götaland har påfyllningen under hösten inte varit lika stor, vilket här resulterade i att nivåerna fortsatt var under de normala för årstiden både i små och stora magasin. I Skåne var nivåerna i de stora magasinen också under de normala, och på Gotland till och med mycket under de normala för årstiden. Påfyllningen var relativt god även här, så de låga nivåerna beror i första hand på att de stora magasinen reagerar långsamt på förändringar.

Tack vare påfyllningen av magasinen under hösten tog SGU bort de varningar som tidigare funnits avseende förhöjd risk för vattenbrist i de sydöstra delarna av landet. Det gällde även för östra Svealand och nordöstra Götaland, trots att påfyllningen inte var lika stor i dessa områden, eftersom vintern normalt sett inte brukar medföra någon ansträngd situation för vattenförsörjningen.