Maj 2020 - Långsam isavsmältning

Den överlag kyliga majmånaden gjorde att isavsmältningen i de norra skärgårdarna gick långsamt. Mot slutet av månaden steg ytvattentemperaturen och säsongens sista iskarta gjordes. Det var ingen dramatik i vattenståndet utan små rörelser under månaden. Detsamma gällde för vågorna och det var normala observationer för en majmånad, de högsta observationerna gjordes på västkusten.

Is och ytvattentemperatur

Maj var överlag en relativt kylig månad och den obevekliga avsmältningen av isen gick långsamt. I norra Bottenvikens skärgård höll den 30-65 cm tjocka fastisen ett starkt grepp och drivisen, som gick att finna till sjöss utanför finska kusten, fortsatte att hålla nere ytvattentemperaturen. Den totala isarean i början av månaden täckte ca 8000 kvadratkilometer.

I mitten av månaden började lågtrycken ta en sydligare bana och det blev rejält kallt, vilket gav snöfall långt ner i Mellansverige, och isavsmältningen bromsades in ytterligare. Dock hade drivisen till sjöss vid denna tidpunkt luckrats upp och den ruttna fastisen fått ge vika och pressats tillbaka till den inre skärgården.

Ytvattentemperaturen steg alltmer och när värmen så till slut fick grepp om landet under sista veckan i maj smälte den sista isen. Den 27 maj gjordes den sista iskartan för säsongen. Ett tidsmässigt normalt till sent avslut på en väldigt mild isvinter.

Ytvattentemperaturen under månaden steg med ca 2 grader i Västerhavet till 11-12 grader, 3 grader i Egentliga Östersjön till 9-10 grader och med 4 grader i centrala delarna av Bottniska viken till 4-7 grader. Inga nya rekord i ytvattentemperatur noterades under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2020 (84 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2020. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 maj 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 maj 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

I maj observerades de högsta och lägsta vattenstånden* på västkusten. Vid månadens inledning var vattenstånden omkring medelvattenstånd på samtliga platser. Det var små variationer under månaden och månadsmedlen var nära medelvattenståndet. Detta var ett normalt beteende för att vara en majmånad.

Omkring den 4-5 befann sig ett högtryck väster om Skandinavien och på natten till den 5 var det en nordlig till nordostlig vind som sänkte vattenståndet i de norra delarna av västkusten. Kungsvik observerade -43 cm, Smögen -34 cm och Göteborg -28 cm.

Sedan var det en vecka där vattenstånden i stort sett var oförändrade. Den 11-12 berörde flera lågtryck Skandinavien vilket påverkade vattenståndet i främst landets södra delar. I Skanör steg det först till +36 cm för att sedan sjunka till -21 cm.  I Kungsholmsfort steg det till +24 cm och sedan sjönk det till -8 cm.

Sedan var det återigen en period med i stort sett oförändrade vattenstånd.

Den 23 befann sig ett lågtryck på Norska havet och en sydvästlig vind pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla med +52 cm. Kungsvik hade +43 cm och Göteborg +44 cm.

Mot slutet av månaden växte ett högtryck in och vattenstånden sjönk något. Månadens lägsta vattenstånd observerades den 31 maj i Kungsvik med -50 cm, Uddevalla hade -46 cm och Göteborg -30 cm.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2020 (139 kB, pdf)

Höga vågor

Signifikanta våghöjder* över 3 meter observerades på västkusten. På de östra farvattnen steg de till 2,4 meter som högst. Dessa observationer är normala för att vara en majmånad. Fördelningen var ganska jämnt utspridd över hela månaden och de höga våghöjderna inträffade lite då och då. Det var inga längre perioder med lugnare väder, möjligen att andra halvan av månaden var något lugnare på Bottenhavet.

Den 11 gav ett lågtryck i norra Skandinavien en nordlig vind på Bottenhavet på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,4 meter.

Den 13 var det en nordvästlig vind på 14 m/s på Östersjön och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,2 meter. Huvudskär hade 1,8 meter.

Den 14 till 16 rörde sig ett lågtryck söderut på Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Brofjorden med 3,4 meter. Väderöarna hade 3,2 meter.

Den 24 berörde ett lågtryck Sydnorge. På västkusten var det en sydvästlig vind på 12 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,0 meter och vid Brofjorden till 2,8 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2020. Förstora Bild