Maj 2020 - Kyligt och snörikt i fjällen

Maj präglades av kyliga dagar och aprilväder i form av skurar, snöhagel och även snö. Värmen gjorde bara stundtals besök men i slutet av månaden vände det och det blev sommartemperatur i stora delar av landet. I samband med det avancerade den meteorologiska sommaren norrut. Månaden blev torr på många håll men i östra Sverige normalt med nederbörd eller blötare än normalt. I Härnösand föll rekordmycket regn den 1. Svealand fick två tillfällen med sent snöfall. Snödjupet var ovanligt stort i fjällen och för första gången sedan regelbundna mätningar startade 1904 noterades ett snödjup på över 200 cm under sista halvan av maj.

Temperatur - Kylig men sommarvärme i slutet

Maj blev en kylig månad med många dagar där temperaturen låg under det normala. Till stor del påminde temperaturen mer om vad som är vanligt i april snarare än maj. Månaden blev kallare än normalt i hela landet med undantag för stora delar av ostkusten, Öland och Gotland samt nära Vänern och Vättern där temperaturen hamnade på det normala. För Götaland och delar av Svealand räcker det med att gå tillbaka till 2015 för att hitta en lika kylig eller kallare majmånad. I norra Lappland och Norrbotten lite närmare i tiden än så, där var 2017 kyligare än i år. I övriga delar av Norrland samt på några håll i Svealand var maj 1997 lite kyligare.
För Gäddede i Jämtland (startår 1905) var det tillsammans med 1927 och 1955 den näst kallaste majmånaden som noterades efter 1909 och 1915, som delar första platsen. Hoting i Ångermanland (startår 1996) noterade sin näst kallaste majmånad. 

I början av månaden var det några dagar med normal temperatur eller lite varmare än normalt i söder och tidvis även i östra Norrland. Kristianstad noterade den 10 maj 23,9oC. Sedan dröjde det länge innan temperaturen lyckades stiga över 20oC någonstans i landet. Maj avslutades med sommartemperaturer och månadens högsta temperatur noterades den 31 maj i Torpshammar i Medelpad med 27,3oC.

Mellan den 11 och 17 maj låg temperaturen under det normala i hela landet och månadens lägsta temperatur noterades den 14 i Rensjön i Lappland med -13,5 oC. Den 18 till 20 maj var det bara längs Götalands ostkust som temperaturen låg runt det normala, i övrigt fortsatt kyligt. Sedan följde några dagar då varmare luft började leta sig in över delar av landet men det var från den 25 maj som värmen tog ett allt fastare grepp om hela landet och månaden avslutades med sommartemperaturer på många håll.

I delar av fjällen var det under början av månaden fortfarande meteorologisk vinter men i samband med mildluften i slutet av månaden fick kung Bore till slut se sig besegrad utav våren.
Det var först efter mitten av månaden som den meteorologiska sommaren började avancera i delar av Götaland. Då den varma luften i slutet av maj drog in blev det ett rejält kliv norrut för sommaren. De sista dagarna hade den meteorologiska sommaren till slut kommit till hela landet utom Norrlandsfjällen och norra Lapplands inland.

Månadsmedeltemperaturen under maj 2020.
Månadsmedeltemperaturen under maj 2020. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2020 (normalperiod 1961-1990).
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare majmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i maj i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i maj (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i maj (data från CRU). Förstora Bild

Under 2000-talet har Sverigemedeltemperaturen legat på någon eller några grader över referensvärdet 1860-1900. På senare år stack 2018 ut som en ovanligt varm majmånad. Sverigemedeltemperaturen för maj 2020 sticker ut åt det andra hållet. Värdet ligger nära referensnivån och för att hitta en något kyligare majmånad för riket som helhet behöver vi gå tillbaka till 1999.

Nederbörd - Torrt men lokalt regnrekord

Maj blev på många håll en torr månad. I Östergötland, nordöstra Svealand och upp längs södra Norrlandskusten samt i västra Jämtlandsfjällen var månaden däremot normalblöt eller något blötare än normalt. Vällnora i Uppland (startår 1970) noterade sin näst blötaste majmånad sedan mätningarna startade.

Torrast var det sydväst om Vänern och i delar av Dalafjällen, västra Härjedalen och södra Jämtland där det föll 10-20 % av den normala månadsnederbörden. I västra Götaland och Norrbotten räcker det med att gå tillbaka till 2018 för att hitta en lika torr eller torrare majmånad. I södra Lappland var det torrare år 2002. I västra Härjedalen och nordligaste Dalarna var 1998 torrare än i år. Idre (startår 1931) noterade sin tredje torraste majmånad. För att hitta en torrare maj här måste vi gå tillbaka till 1941.

Månadens största dygnsnederbörd på 50,2 mm uppmättes i Härnösand, Ångermanland, den 1 maj. Detta i samband med ett lågtryck som rörde sig upp över landet och gav stora regnmängder i Medelpad och Ångermanland. Detta är lite drygt vad som normalt faller under hela maj i Härnösand. Det är även ett nytt majrekord för dygnsnederbörd för stationen, sedan mätningarna började 1858. Det tidigare rekordet på 42,5 mm var från 1929.

Karta över nederbörd maj 2020.
Nederbördssumma i mm maj 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2020 (normalperiod 1961-1990).
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2020 (367 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2020 (100 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2020. Förstora Bild

Byvinden var i genomsnitt runt det normala på de flesta håll, men något lugnare över Bergslagen och bort till Upplandskusten samt i delar av Västerbottens kustland och norra Norrbotten.

I samband med ett lågtryck som rörde sig upp över Norska havet den 23 maj noterades månadens högsta medelvind på 27,8 m/s på Blåhammaren i Jämtland. Den kraftigaste byvinden noterades i samband med ett annat lågtryck på Norska havet den 7 maj, som då gav lokala orkanbyar på Tarfala i Lappland. Som mest var byvinden uppe på 32,6 m/s.

Utanför fjällen var det blåsigast på Fårösund och Örskär den 13 maj med 19,1 m/s och den kraftigaste byvinden uppmättes på Väderöarna dagen innan med 23,4 m/s.

Säsongens första tromb rapporterades den 13 maj från Stöcke i Västerbotten och den 18 maj iakttogs en tromb över Alnösundet utanför Sundsvall i Medelpad.

Snö - Ovanligt mycket snö i fjällen

I fjällen blev maj månad väldigt snörik. Under början av månaden låg snödjupet på 100 till 150 cm i stora delar av Jämtlands- och Lapplandsfjällen, lokalt i norra Lapplandsfjällen på närmare 200 cm. Även en bit öster om Jämtlands- och Härjedalsfjällen fanns det en del snö, och över Lapplands inland var det snörikt men blev fläckvis barmark bort till kusten.

I Svealand förekom två tillfällen med sent snöfall. Den 4 maj passerade ett nederbördsområde österut över Svealand och i bland annat södra Dalarna lade snö sig kortvarigt på marken. Natten till den 13 maj övergick regn i snö över Gästrikland och östra Svealand och under morgonen noterades ett tunt snötäcke i Västmanland och Gästrikland.

I mitten av månaden hade snödjupet krympt något över Norrlands inland. Kylig luft dominerade däremot i fjällen och här förekom tidvis snöbyar. Detta bidrog till att snödjupet inte förändrades så mycket i fjällen, utan för att vara den här tiden på året var det mycket snö. De sista dagarna fördes däremot mildare luft in och snötäcket började krympa även i fjällen.
Katterjåkk i Lappland fick en skaplig ökning i snödjup under månaden. Under perioden 4 till 15 maj hade snödjupet ökat här från 187 cm till 218 cm. Månadens största snödjup blev därmed 218 cm, uppmätt den 15 maj.

Snödjupsrekordet för landet i maj är på 223 cm (Riksgränsen 6 maj 1929) och Katterjåkks notering i år blir det tredje största snödjup som uppmätts i landet i maj. Det är även första gången sedan regelbundna snödjupsmätningar började göras i slutet av 1904 som det noteras ett snödjup på 200 cm eller mer någonstans i landet i mitten av maj. Även Storlien-Storvallen i Jämtland har rapporterat ovanligt stort snödjup för att vara maj.
Mer om den ovanligt snörika maj 2020 finns att läsa i För årstiden rekordsnödjup i Riksgränsfjällen.
 

Snödjupskarta för 31 maj 2020.
Snödjupskarta för 31 maj 2020. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 maj 2020.
Snödjupskarta för 15 maj 2020. Förstora Bild

Solskenstid

Det blev en solig månad runt om i landet och alla stationer som mäter soltimmar rapporterade mer soltimmar än normalt, med undantag för Storlien-Visjövalen som noterade 172 timmar, vilket är färre än det brukar vara under maj månad och även den plats som hade minst soltimmar i hela landet. Soligast var det på Nordkoster med 368 timmar. Även om detta är nästan 100 soltimmar mer än det normala är det fortfarande en bit från rekordet, som är på 398 timmar från 2018.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2020. Förstora Bild
Karta med soltimmar under maj 2020.
Antal soltimmar i maj 2020. Förstora Bild

Åska

Den 1 till 4 maj var det en del åskaktivitet i södra Sverige. I övrigt rörde det sig främst om bara några enstaka åskurladdningar. Ett undantag var den 23 maj, då åska bildades bakom en front som passerade österut. Då noterades totalt 1032 urladdningar i Götaland och södra Värmland. Detta är det största antalet urladdningar i landet sedan den 10 september 2019.

Totalt antal blixtar under maj 2020.
Totalt antal blixtar under maj 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under maj 2020.
Antal åskdagar under maj 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Ostadig och kylig inledning

Maj fick på de flesta håll en kylig inledning. Den 1 maj var det ostadigt väder i hela landet. Götaland, Svealand och östra delen av Norrland fick regn medan regnet över inre delarna av Norrland övergick alltmer i snö. Nordöstra Medelpad och östra Ångermanland fick stora regnmängder. Härnösand i Ångermanland noterade 50,2 mm, vilket är ett nytt majrekord i dygnsnederbörd för den här stationen.

Under natten till den 2 maj tilltog snöfallet över Jämtlands inland samt södra delarna av Lappland. Snöfallet rörde sig vidare norrut på dagen och snödjupet ökade en del även i norra Lappland. I Götaland blev det fram på dagen skurar som lokalt gav stora regnmängder och det förekom även på en del håll åska. Den 3 maj var det soligt på flera håll men fram på dagen bildades en del skurar i östra Götaland och i Svealand.

Sent snöfall i Svealand

Ett nederbördsområde passerade måndagen den 4 maj österut över Svealand. I ett stråk från Värmland, södra Dalarna och bort till Västmanland övergick regnet i snö. Snön lade sig kortvarigt på marken. I trakterna kring Ludvika rörde det sig om runt 5 cm på gräsmattor men snön töade efter hand. Götaland och östra Svealand fick eftermiddagsskurar, i Stockholmstrakten med inslag av åska och hagel. I stora delar av Norrland en del lättare skurar.

Bymoln åskskur skur
Ett bymoln gav en rejäl skur över Djurgården den 4 maj. Vädret kunde snabbt variera under början av månaden; från soligt till plötsliga skurar. Foto Anna Sporrong

Den 5 till 6 maj gav ett lågtryck norr om landet tidvis blåsigt väder i kombination med snöbyar i fjällen. I övrigt ganska soliga dagar och lite varmare luft fördes in över stora delar av landet.

Tillfälligt varmare i söder

En högtrycksrygg gav den 7 maj soligt väder i söder medan ett lågtryck på Norska havet bidrog till att en del moln passerade över Norrland. I fjällen var det blåsigt, i norra Lapplandsfjällen med hård till mycket hård vind men på Stora Sjöfallet kortvarigt stormvindar. I söder fördes lite mildare luft in med sydvästliga vindar den 8 till 10 maj medan kylig luft fortsatte att beröra Norrland. I söder soligt på flera håll medan Norrland fick mer moln och tidvis regnskurar eller snöbyar.

Söndagen den 10 maj rörde sig en front österut över landet. Den gav en del regn i söder, i Norrland övergick regnet på flera håll i snö. I söder var det varmt innan fronten passerade under slutet av dagen. Kristianstad noterade 23,9oC och på en del andra håll i södra och östra Götaland uppmättes en temperatur på runt 20oC.

Kallare än normalt i hela landet

Fronten drog bort i söder under början av måndagen och molnigheten minskade från nordväst. Kall luft för årstiden låg kvar över Norrland och fördes nu ner över Svealand och Götaland. Den 11 till 12 maj växte moln till sig under dagen och fram mot eftermiddagen förekom på flera håll regnskurar, över Norrland helt eller delvis övergående i snö. Nätterna blev kallare med minusgrader, även långt ner över Götaland. Natten till den 12 maj noterade både Karlshamn i Blekinge (-2,0oC) och Östmark i Värmland (-6,2oC) sin lägsta majtemperatur på drygt 30 år.

Nytt område med sent snöfall i Svealand

Skurarna över Svealand förstärktes den 12 maj i samband med att ett lågtryck bildades här. Lågtrycket rörde sig väldigt långsamt österut under slutet av dagen och regnet övergick på många håll i snö. Under natten och morgonen den 13 maj lade sig snön i Gästrikland och delar av östra Svealand och vinden tilltog. Även i norra Östergötland förekom snöinslag under morgonen den 13:e. Lågtrycket drog efter hand bort österut, vinden avtog och snön som lagt sig på marken töade bort. På övriga håll soligt med växlande molnighet, i fjällen en del snöbyar.

Minusgrader långt ner i Götaland

Natten till den 14 maj var extra kall med minusgrader så långt söderut som till södra Skåne. Flera platser i Götaland noterade en ovanligt låg temperatur för att vara så sent i maj. Målilla i Småland fick sin lägsta majtemperatur så sent i månaden sedan 1984 och i Malmö i Skåne sedan 1977. Under dagen fick norra Norrland och västra delarna av landet soligt men i övrigt växlande molnighet och skurar, i delar av Svealand och södra Norrland förekom inslag av snö. Under slutet av dagen drog regn in över västra Götaland och rörde sig under kvällen och natten österut.

Den 15 till 17 maj var det varierad molnighet runt om i landet med nederbörd främst i fjällen i form av snöbyar och i övriga delar tidvis regnskurar. I Götaland var det tidvis blåsigt både lördagen den 16 maj och söndagen med upp till hårda vindbyar. Under söndagen hade skurarna i söder även inslag av åska på en del håll.

Den 18 maj gav ett flackt lågtryck över norra Norrland en del skurar och i sydligaste Götaland passerade en front med regn. I övrigt en ganska solig dag med växlande molnighet. Även den 19 maj blev det växlande molnighet, med skurar på flera håll som i norr hade inslag av snö. Temperaturen var fortsatt blygsam för årstiden.

Åter varmare i söder

Ett högtryck växte den 20 maj in över Skandinavien och vädret stabiliserades i hela landet. Det var mest uppehåll, soligt med några stackmoln och lite varmare luft började föras in över landet. Vädret höll i sig även den 21 maj, under Kristi himmelsfärds dag. Den här dagen steg temperaturen lokalt strax över 20°C i Götaland och Svealand. I Götaland var det första gången sedan 10 maj som en temperatur noterades på 20°C eller mer, för Svealand var det första gången under månaden.

Fenomenet vattendjävul filmades i Västerby utanför Linköping på Kristi himmelfärds den 21 maj.
Källa: Ove Persson

Högtrycksryggen försköts österut den 22 maj men det blev ändå en solig dag på många håll. I söder ökade däremot molnigheten då ett lågtryck närmade sig från sydväst.

Välbehövligt regn

En front passerade österut över landet lördagen den 23 maj och gav välbehövligt regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Bakom fronten bildades en hel del åska i sydvästra Sverige, som i Dalsland och sydvästra Värmland var kraftig. Även under söndagen blev det regn eller skurar på många håll i landets södra halva.

I Norrbotten och upp över Tornedalen blev det en solig dag men i övrigt molnigt eller lite sol mellan skurarna. I norra Norrland var helgen lite varmare än normalt och snösmältningen i fjällen började komma igång. I övrigt blev det tillfälligt lite kyligare på grund av regnet.

Sommartemperaturer

Den 25 maj växte ett högtryck tillfälligt in över landet. Det blev allmänt växlande molnighet och något varmare, fram på dagen bildades några skurar. Haparanda noterade 20,6oC vilket är första gången i år som norra Norrland noterat en temperatur över 20oC.

I söder blev det liknande väder den 26 maj medan en front drog in västerifrån över Norrland och gav regn och skurar i fjällen och Norrlands inland. Värmen spreds upp över landet och många stationer noterade en temperatur på över 20oC.

Den 27 maj passerade täta moln över Götaland och Svealand, och i östra Svealand förekom regn- och åskskurar. Norrland fick växlande molnighet med några eftermiddagsskurar i södra Norrland.

Ett högtryck växte in över södra delen av landet den 28 maj. I Götaland och Svealand efter hand stackmoln och lokalt någon skur. I Norrland mera moln och i kust- och inlandet några skurar. Högtrycket dominerade vädret i södra Sverige under resten av månaden. Den 29 var det till en början molnigt i Norrland men efterhand fick hela landet soligt väder. Högtrycket försköts upp över Norrland och varm luft spreds upp över landet. Maj avslutades med sommartemperaturer på 20 grader eller mer i större delen av landet under söndagen 31 maj, men i sydöstra Sverige var det blåsigt med upp till hårda vindbyar.

Högsta temperatur, maj 2020
Norrland +27.3° den 31 Torpshammar (Medelpad)
Svealand +26.1° den 31 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +25.4° den 31 Varberg (Halland)
Lägsta temperatur, maj 2020
Norrland -13.5° den 14 Rensjön (Lappland)
Svealand -8.1° den 11 Idre fjäll (Dalarna)
Götaland -5.7° den 12 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, maj 2020
Norrland 84.8 mm Härnösand (Ångermanland)
Svealand 86.6 mm Norrveda (Uppland)
Götaland 78.7 mm Gladhammar A (Småland)
Lägsta nederbörd, maj 2020
Norrland 5.6 mm Medskogen och Myskelåsen (Härjedalen)
Svealand 10.7 mm Idre (Dalarna)
Götaland 5.7 mm Hällum A (Västergötland)
Högsta lufttryck, maj 2020
Norrland 1038.3 hPa den 31 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 1035.9 hPa den 31 Malung (Dalarna)
Götaland 1036.0 hPa den 26 Skillinge (Skåne)
Lägsta lufttryck, maj 2020
Norrland 990.7 hPa den 15 Abisko (Lappland)
Svealand 997.5 hPa den 1 Örebro flygplats (Närke) och den 2 Kerstinbo (Uppland)
Götaland 996.8 hPa den 1 Växjö (Småland)
Största snödjup, maj 2020
Norrland 218 cm den 15 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 24 cm den 1 Gördalen (Dalarna)
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm maj 2020 (82 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i maj 2020 (79 kB, pdf)