Juli 2021 - Små variationer under högtrycksbetonad julimånad

Sommarvärme i havet, men särskilt i norr gav uppvällning tillfälligt kyligare vatten. Små vattenståndsvariationer fram till månadens sista dagar, då de högsta och lägsta nivåerna uppmättes. Även våghöjderna var små, endast på månadens näst sista dag nådde våghöjden i Östersjön och på Västkusten tre meter.

Ytvattentemperatur

I hela landet dominerades juli av varmt och soligt väder vilket även återspeglades i ytvattentemperaturen i våra omgivande hav. I Bottniska viken var det dock inledningsvis svalt, men ytvattnet värmdes under solens inverkan raskt upp och nådde efter en vecka 18-20 grader likt vattnet längs övriga delar av den svenska kusten. Över Östersjön ledde friska nordostvindar dock till att mycket kyligt djupvatten vällde upp till ytan vid Gotlands nordvästkust, badgästerna vid Visby möttes den 2 av en vattentemperatur på under 10 grader.

I Bottniska viken gav ett par frontpassager ytterligare tillfällen med uppvällning av kallare djupvatten. Från den 8 och några dagar framåt var vattnet kring Bjuröklubb sydost om Skellefteå ett flertal grader svalare än i övriga delar av Bottenviken.

Den 18 passerade ett område med kraftigt regn och åska över norra Skandinavien, svalt väder och friska västvindar de följande dygnen kylde ner och rörde om i vattenmassan. På ett par dagar sjönk ytvattentemperaturen i Bottniska viken från 18-20 ned till 13-17 grader i en stor del av havsområdet.

Därefter spred sig högsommarvärmen åter norrut. Den låg kvar över norra delen av Sverige månaden ut, och Bottniska viken återfick sommartemperaturer. I söder låg ytvattentemperaturen kvar på dryga 20 grader fram till den 29, då ett lågtryck vid Sydnorge gav blåsigt väder över södra Sverige. Kraftiga sydvästvindar drev ytvattnet österut och från Hanöbukten till södra Gotland vällde kyligt djupvatten upp och sänkte temperaturen med åtskilliga grader. En viss återhämtning skedde dock under månadens sista dag.

Inga nya rekordvärden noterades för ytvattentemperaturen under månaden för stationer med längre mätserier. Månadsmedeltemperaturen i ytvattnet var i Västerhavet, Östersjön och Bottenhavet 1-3 grader högre än jämförelseperioden 2006-2020, men i Bottenviken 1-3 grader under.

Ytvattentemperatur i juli 2021
Ytvattentemperatur i juli 2021 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2021. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2021. Förstora Bild

Vattenstånd

Juli inleddes med vattenstånd* något över det normala i Östersjön, men något under längs Västkusten och i Bottniska viken. Månadsmedelvärdena var något under det normala förutom i Kattegatt där de var aningen över normalt. Överhuvudtaget var det inga större fluktuationer i vattenståndet förutom under månadens två sista dygn. Inga nya rekord noterades, och i stort var vattenståndsvariationerna normala för en julimånad.

Under månadens första vecka var vädret mestadels högtrycksbetonat och lugnt. Den 6-7 gav dock ett lågtryck på Nordsjön frisk sydvästvind längs Västkusten och vattenståndet steg till 38 cm i Uddevalla och 34 i Göteborg.  På de östra farvattnen hände det inte så mycket fram till mitten av juli, i Östersjön höll sig vattenståndet runt medel och i Bottniska viken 10-20 cm under.

Från den 16 och några dagar framåt vandrade lågtryck österut över norra Skandinavien, västvindar över Bottniska viken pressade vattnet ut från kusten. Vattenståndet sjönk i Forsmark till -27 cm, i Spikarna till -23 cm och i Ratan till -24 cm. Därefter hände inte så mycket med vattenstånden på ett tag, utan det höll sig omkring det normala på samtliga platser. Månadens högsta och lägsta vattenstånd skulle låta vänta på sig till de sista dagarna i juli.

Efter en högtrycksbetonad julimånad passerade ett flertal åskfronter med kraftiga vindbyar över södra halvan av Sverige den 26-27. Den 29 juli etablerade sig ett omfattande lågtrycksområde över Sverige. Ett dellågtryck vid Sydnorge gav blåsigt väder över södra Sverige vilket höjde vattenståndet längs Västkusten där Uddevalla strax före midnatt den 31 noterade 59 cm vilket blev månadens högsta vattenstånd. I Kungsvik steg vattnet till 50 cm och i Smögen till 48 cm. Samtidigt sjönk vattenståndet längs sydkusten. Skanör noterade på eftermiddagen den 30 månadens lägsta vattenstånd med -61 cm, Simrishamn hade -51 cm och Klagshamn -43 cm.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2021 (380 kB, pdf)

Höga vågor

I juli överskred inte den signifikanta våghöjden* 3 meter någon gång vid någon mätpunkt under hela månaden. Tittar man på månadsmedel så var de ganska normala för att vara en julimånad.

Under första halvan av juli låg våghöjden under 2 meter förutom vid ett tillfälle. Den 9-11 passerade ett lågtryck norrut över Sverige, på Skagerrak blåste nordlig kuling som efterhand vred till väst. Väderöarna hade den 11 sydväst 11 m/s och en signifikant våghöjd på 2,3 meter. Vid Brofjorden var våghöjden 2,2 meter.

Lågtrycken som passerade över norra Skandinavien den 16-19 gav effekt på farvattnen både i norr, öster och väster. Den 16 var den signifikanta våghöjden 2,2 meter vid Finngrundet i södra Bottenhavet samtidigt som Örskär hade nordlig vind på 13 m/s. Vid Knolls grund var våghöjden 2,1 meter och Ölands norra udde rapporterade nord 11 m/s. Natten mot den 18 var den signifikanta våghöjden vid Brofjorden 2,2 meter och vid Väderöarna 2,1 meter, samtidigt som det vid den sistnämnda stationen blåste västlig kuling på 14 m/s.

Månadens högsta vågor dröjde till slutet. Ett omfattande lågtrycksområde gav den 30 hård sydvästlig vind över södra Sverige. Väderöarna och Hoburgen hade 14 m/s och Landsort 13 m/s. De signifikanta våghöjderna var den 30 vid den finska vågbojen nära Bogskär i nordöstra Östersjön 3,0 meter, vid Huvudskär ost 2,8 meter, Knolls grund hade 2,3 meter och på västkusten mätte Väderöarna 2,8 meter och Brofjorden 3,0 meter i signifikant våghöjd.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2021. Förstora Bild