Juli 2021 - Åskoväder och kraftiga regnskurar men i regel inga dramatiska flöden

Under juli har de större sjöarna och vattendragen inte visat på stora avvikelser. Dock har skyfall och regnoväder bidragit till lokala översvämningar.

Blixten syntes på många håll i landet under juli 2021, en månad som delvis präglades av åskoväder.
Blixten syntes på många håll i landet under juli 2021, en månad som delvis präglades av åskoväder. Foto: Jonas Engström, @jontaengstrom på Instagram

Vattenföring

Regnskurar, åskoväder och skyfall präglade juli månad. Med några få undantag förekom det nästan dagliga, kraftigare regnoväder på något eller flera håll över landet. Detta skapade lokala översvämningar. Exempel på drabbade områden är Bohuslän, Kalmar, Småland, Gävle och Värmland.

På en mer övergripande skala var flödena i vattendragen mindre dramatiska. Månaden inleddes med vattenflöden något över det normala för årstiden vid Norrlandskusten och östra Svealand. I delar av Norrlands inland och fjälltrakter samt i delar av Götaland var flödena under de normala.

Under månaden sjönk flödena generellt och mot slutet var de låga eller mycket låga i större delen av Götaland, östra Svealand och större delarna av Norrland. Ett exempel på hur flödet varierat visas i diagrammet nedan från SMHIs mätstation Lajksjön i Ångermanälvens avrinningsområde. Efter vårflödet sjönk vattenföringen mot låga nivåer.

I västra Svealand gjorde inkommande nederbördsområden att flödena generellt steg i västra delarna mot slutet av månaden.

Vattenföring för åren 1958-2021 visat för Lajksjön
Vattenföring för åren 1958-2021 visat för Lajksjön, SMHIs mätstation i Ångermanälvens avrinningsområde. Svart linje visar vattenflödet för 2021.

Vattenföring vid 20 mätstationer juli 2021 (478 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenstånden har varit normala för månaden i de stora sjöarna. I Vänern, Mälaren och Hjälmaren har nivåerna varit långsamt sjunkande kring normala nivåer.

I Vättern, Siljan och Storsjön har nivån legat på för månaden normala nivåer.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juli 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

Beräknad markvattenhalt 15 juli 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 juli 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild

I större delarna av Norrland har det under hela månaden varit torrare än normalt. Torrt men ändå varierat har det varit i Götaland och östra Svealand med anledning av varierande väder. I västra delarna av Svealand var markvattenhalten stundvis över normal för årstiden.

 

Grundvattennivå

Situationen försämrades något för små grundvattenmagasin i de östra delarna av Götaland och Svealand samt i de inre delarna av Norrland, medan den var relativt oförändrad i de stora magasinen.

Små grundvattenmagasin

Under den senaste månaden försämrades grundvatten-situationen något för de små magasinen i de östra delarna av Götaland och Svealand samt i de västra delarna av Norrland, vilket beror på att det kommit mindre nederbörd än normalt. Nivåerna var under de normala för årstiden i södra Götaland och västra Norrland. I västra Blekinge, nordöstra Skåne och på Gotland var nivåerna mycket under de normala.

Stora grundvattenmagasin

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 20 juli 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 20 juli 2021 enligt SGU. Förstora Bild

I de stora grundvattenmagasinen försämrades situationen något i västra Norrland medan den varit relativt oförändrad i övriga delar av landet. Detta innebar att nivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden i de sydliga och östra delarna av Götaland, i östra Svealand och i delar Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. I större delen av Skåne och vissa delar av sydöstra Götaland var nivåerna mycket under de normala. Nivåerna var över eller mycket över de normala i nordvästra Götaland och i den östra delen av Norrland.