April 2017 - Istäcket började lösas upp

Vinden i samband med lågtryckpassager under månaden bröt upp isen i Bottenviken. Ytvattentemperaturerna fick det vårlika utseendet med varmare vatten längs kusten. Vattenståndet var i stort sett omkring det normala under månaden. Våghöjder över 3 meter observerades under månaden och de högsta vid Väderöarna.

Bottenvikens istäcke började lösas upp

Under månadens inledning pressade sydvästvindar från ett djupt lågtryck isen åt nordost och Bottenviken delades i två hälfter. I nordost fanns 15-60 cm tjock mycket tät drivis medan en stampisvall längs iskanten bildade gräns mot öppet vatten i den sydvästra halvan av Bottenviken.

Från den 11 drog lågtrycket bort över norra Finland, vinden vände och isen till havs började driva sydvästvart. Efter en vecka fanns spridd drivis ända ned mot Holmöarna, och nyis frös till i råkarna mot fastiskanten i norr.

Därefter följde några lugnare dagar men från den 20 passerade åter ett lågtryck och isen drev först norrut, sedan söderut, skingrades och drev isär rejält så att det vid månadens slut mest återstod ett halvdussin rejäla flak i centrala Bottenviken omgivna av en del tät drivis men mest öppet vatten. Även fastisen i skärgården påverkades av solen och älvvattnet och började ruttna.

Mest anmärkningsvärt under april var nog att den kalla natten mot den 29 ledde till att nyis bildades till havs utanför Luleå, men den blåste bort till eftermiddagen.

Det kyliga aprilvädret gav inte någon större höjning av ytvattentemperaturen i haven runt Sverige, men det typiska vårliga mönstret med varmare längs kusten än till havs etablerade sig under månaden ända upp till norra Bottenhavet.

Inga ytvattentemperatur-rekord noterades i under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2017 (79 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 13 april 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 13 april 2017. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 27 april 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 27 april 2017. Förstora Bild
   

Vattenstånd

April inleddes med vattenstånd omkring det normala och sedan höll det sig kring det normala i stort sett hela månaden. Månadens medelvattenstånd på de olika platserna var också i närheten av det normala.

Den 5 var det en västlig vind som pressade vattnet in mot västkusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +65 cm. Stenungsund hade +58 cm och Kungsvik +51 cm.

I mitten av månaden blev vädret något mer högtrycksbetonat med ostliga vindar några dagar och vattenstånden sjönk. Månadens lägsta vattenstånd observerades i Uddevalla och Kungsvik den 19 då båda hade -46 cm. Smögen hade -41 cm.

Den 20 passerade ett lågtryck norra Sverige och på Bottenviken var det en syd till sydvästlig vind som pressade vattnet norrut. I Kalix steg det till +49 cm och i Ratan till +35 cm.

Den 29-30 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och rörde sig norrut. På Bottenviken var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst och i Kalix sjönk det till -32 cm och i Ratan till -23 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2017 (131 kB, pdf)

Höga vågor

Flera lågtryck passerade under april och gav upphov till våghöjder över 3 meter vid flera tillfällen.

Den 5 och 11 var det en västlig vind längs västkusten på 18 respektive 15 m/s och den signifikanta våghöjden* vid Väderöarna steg vid båda tillfällena till 2,5 meter.

Den 20 april passerade ett lågtryck över norra Sverige och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,4 meter. Jämför man med den 5 då det blåste mer så beror våghöjdsskillnaden på tiden det blåste. Den 5 var vinden lika eller över 15 m/s under 4 timmar. Den 20 var den det under 15 timmar innan de högsta vågorna observerades vilket förklarar skillnaden i våghöjd.

Den 24-25 april passerade ett lågtryck södra Sverige med en västlig vind längst västkusten på 17 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,4 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 13 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund och Huvudskär steg till 2,7 meter.

Den 29 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och rörde sig norrut. På Östersjön var det en nordlig vind på 10 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 1,9 meter och vid Huvudskär till 2,5 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2017. Förstora Bild