April 2017 - Ovanligt kyligt i Centraleuropa

Vädret i april 2017 innefattade ovanligt kyligt vårväder i Centraleuropa, en ovanligt tidig tropisk storm på Atlanten, mycket kraftig hetta i Pakistan och Indien, kraftiga regn i Nya Zeeland och mycket annat.

Global temperaturanomali i april 2017
Global temperaturanomali (vänster bild) i april 2017 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Global temperaturanomali

Den globala temperaturavvikelsen var fortsatt hög under april 2017, men något beskedligare jämfört med toppen i början av år 2016 och den sekundära toppen under årets marsmånad. Det var ändå den näst varmaste aprilmånaden globalt efter 2016.

Månadsvis global temperaturavvikelse från januari 1979 till april 2017
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2017 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive aprilmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Som framgår av staplarna så uppvisar temperaturen i Europa ett mer variabelt förlopp jämfört med medelvärdet av temperaturen över hela jordklotet.

Europa - Kall andra hälft

När april inleddes så var det varmare än normalt i praktiskt taget hela Europa. Men under påskhelgen utbredde sig för årstiden ovanligt kall luft över de norra och centrala delarna av Europa.

Svåra skador på växtligheten på grund av kylan

De österrikiska och schweiziska vädertjänsterna rapporterade om mycket låga temperaturer och stora snömängder för att vara andra halvan av april. I Lunz i Österrike ökade snödjupet mellan den 19 och 20 april från 21 till 86 cm, en nysnömängd som vore extrem även för en ren vintermånad. I Basel i Schweiz hade man 2 cm nysnö den 26. För att finna något liknande så sent på säsongen får man gå tillbaka till 1985.

Växtligheten som utvecklats mycket tidigt under den ovanligt varma inledningen av våren led svåra skador av det kraftiga bakslaget.

Temperaturöverskott på Iberiska halvön

På Iberiska halvön var det först i slutet av månaden som man fick in kall luft för årstiden. Därför var månaden som helhet på många håll 2-4 grader varmare än normalt där.

Enligt den portugisiska vädertjänsten hade man där den femte varmaste och allra torraste aprilmånaden i den nationella statistik som går tillbaka till år 1931.

Spanien svarade för månadens högsta temperaturer med 34,0° i Córdoba och Las Cabezas de San Juan den 18 april.

För den andra ytterligheten svarade Nar'jan-Mar i norra Ryssland med -30,3° den 7.

Varmluft över Sydosteuropa med markant frontzon

Under den avslutande aprilveckan utbredde sig mycket varm luft över Sydosteuropa med en markant frontzon till betydligt kyligare luft norr och väster därom.

I samband med detta föll på sina håll mycket stora nederbördsmängder. Vogel i Slovenien fick hela 269 mm den 28. På 48 timmar föll 256 mm i Loiblpass i Österrike, vilket för att vara under en vårmånad har en återkomsttid på 40-50 år enligt den österrikiska vädertjänsten.

Medellufttryck över Europa i april 2017
Medellufttryck över Europa i april 2017. Illustration SMHI Förstora Bild

Medellufttrycket var högre än normalt över Brittiska öarna och Sydvästeuropa, vilket bidrog till ovanligt torrt väder i bland annat Portugal och Irland.

Nordamerika/Atlanten - Ovanligt tidig tropisk cyklon

I östra USA samt i gränstrakterna mellan USA och Mexiko var april på många håll 2-4 grader varmare än normalt (referensperiod 1961-90). Även i Alaska var det varmare än normalt, i västligaste delen upp mot sju grader varmare.

Åtta delstater i östra USA noterade sin varmaste aprilmånad hittills.

Temperaturranking för olika delstater i USA i april 2017.
Temperaturranking för olika delstater i USA i april 2017. Källa: NOAA Förstora Bild

Kraftigt oväder i slutet av månaden

I den centrala delen av Nordamerika utbredde sig under framför allt sista aprilveckan för årstiden kylig luft och där blev månaden som helhet ungefär normaltempererad.

I gränsområdet mellan varma och kalla luftmassor utvecklades under månadens sista dygn ett intensivt oväder som krävde minst 15 liv. Ett par kraftiga virvelstormar drabbade Texas och svåra översvämningar förekom i delstaterna Missouri och Arkansas. Längre västerut föll för årstiden ovanligt stora mängder snö, vilket i kombination med blåst orsakade kraftigt snödrev. Inter Canyon, nära Denver i Colorado, hade 51 cm snö den sista i månaden. Stationens tidigare rekord för det datumet var 25 cm.

Månadens lägsta temperatur rapporterades från stationen Cam Four i norra Kanada med -31,4° den 13.

Från Mexiko rapporterades ett antal höga temperaturer i slutet av månaden, exempelvis 46,0° från Soto la Marina den 29. Enligt den mexikanska vädertjänstens hemsida var det upp till 50,0° vid stationen Huejutla den 26, men den siffran är kanske värd att ta med en nypa salt tills vidare.

Ovanligt tidig tropisk storm på Atlanten

Den 20 april bildades säsongens första namngivna tropiska storm på Atlanten (Arlene). Den tog "bakvägen" genom att först utvecklas till en subtropisk cyklon, vilket är en förklaring till att Arlene utvecklades över betydligt svalare havsvatten än vad som brukar krävas för tropiska cykloner.

Svåra översvämningar i Dominikanska republiken

I slutet av månaden drabbades både Dominikanska republiken och Haiti av kraftiga regn och översvämningar. På 24 timmar mellan den 22 och 23 uppmättes 396 mm i Barahona i Dominikanska republiken.

Asien – 50° varmt i Pakistan redan i april

I större delen av Asien var det en varmare eller mycket varmare aprilmånad än normalt.

Svår hetta rådde under en stor del av månaden i framför allt Pakistan och Indien. I Larkana i Indusdalen i södra Pakistan var det rekordhöga 50,0° den 19 april följt av 49,5° dagen därpå.

Tweet från vädertjänsten i Pakistan
Tweet från vädertjänsten i Pakistan om hettan i april 2017. Förstora Bild

De i absoluta tal största temperaturavvikelserna återfanns i norra Sibirien där det på många håll var 5-8 grader varmare än referensvärdet för perioden 1961-1990. Som vanligt så återfanns dock även de i absoluta tal lägsta temperaturerna i Sibirien med ner till -37,2° i Delyankir den 8.

Under april brukar det fortfarande råda torrtid i en stor del av Asien och några riktigt exceptionella dygnsmängder rapporterades inte. Från den regnrika stationen Yanase i Japan rapporterades dock 315 mm den 17.

Arktis – Temperaturöverskotten minskade något jämfört med tidigare månader

Liksom tidigare månader fortsatte det ovanligt varma vädret i Arktis även under april. Men under sommarhalvåret brukar temperaturanomalierna minska i amplitud, och denna aprilmånad var det som mest 7-8 grader över det normala i ryska delen av Arktis. Det fanns även områden med lite lägre temperaturer än normalt, till exempel delar av Grönland.

Grönland svarade dock för både de högsta och lägsta temperaturerna under månaden med 15,7° i Nuuk den 22 och -54,5° vid Geosummit (3280 möh) på inre Grönland den 1. I lägre höjdnivåer uppmättes -36,3° i Mould Bay den 11 och Eureka den 12, båda stationerna är kanadensiska.

Utbredningen av havsisen låg i stort sett konstant i början av april och sjönk sedan i relativt maklig takt.

Sydamerika – Översvämningar på många håll

Som nämndes redan i artikeln om marsvädret så drabbades staden Mocoa i Colombia av kraftiga regn och ett förödande lerskred. Problemen kvarstod i början av april. Ett annat lerskred med minst 15 dödsoffer drabbade den colombianska staden Manizales efter kraftiga regn den 18-19.

På flera andra håll i Sydamerika förekom kraftiga och långvariga regn med svåra översvämningar som följd. Den 9 rapporterade Rivera i Uruguay 225 mm, vilket är nästan den dubbla normala månadsmängden där. Samma dygn rapporterades 205 mm från Presidencia i nordligaste Argentina och 209 mm från Quarai i sydligaste Brasilien.

Temperaturen varierade från -12,5° i Vilacota i Peru den 26 till 41,3° den 2 i Valledupar i Colombia. Den sistnämnda temperaturen avviker i och för sig ett par grader från grannstationer.

Afrika - Varm månad

I stora delar av Afrika var april varmare än normalt. I exempelvis Marocko och västra Algeriet förekom temperaturöverskott på 3-5 grader.

Den 2 april hade Linguere i Senegal 46,5°, medan Buffelsfontein i Sydafrika rapporterade -8,0° den 20.

Den 28 föll 283 mm under en 24-timmarsperiod i Grand-Coude på Réunion, varav 81 mm på en timme.

Australien/Oceanien – Åtskilliga regnrekord på Nya Zeeland

För Australien var det en blandad väderkompott under april. Både temperatur- och nederbördsmässigt hamnade månaden i genomsnitt i det statistiska mittfältet.

För ett så stort land som Australien finns dock alltid regionala avvikelser. I stora delar av södra Australien var aprilmånaden bland de tio blötaste. Det gäller även nordligaste Australien. Warruwi i Northern Territory rapporterade en dygnsmängd på222 mm den 11.

Den högsta temperaturen var 40,2° i Carnarvon den 10 och den lägsta -6,1° i Thredbo den 27.

Fuktighet från tropiska cykloner gav rekordregn på Nya Zeeland

Under april strömmade mild och fuktig luft av tropisk ursprung ner över Nya Zeeland med kraftigt regn. Bland annat bidrog rester av de tropiska cyklonerna Debbie och Cook till de mycket stora regnmängderna. Det var framför allt Nordön och de norra och östra delarna av Sydön som berördes.

Den tropiska cyklonen Cokk hade tidigare under sin passage över Nya Kaledonien gett upp till 409 mm regn vid Thio-Plateau den 10.

Antarktis – Kallt i det inre

April månad var kallare än normalt över stora delar av inre Antarktis. Den 19 var temperaturen nere i -75,3° vid Dome Fuji (3 810 möh).

I Västantarktis och vissa kustnära områden var det däremot varmare än normalt. Den 1 var temperaturen uppe i 9,1° vid Base Esperanza.

Havsisen växte stadigt i utbredning efter bottenläget i början av mars, men var fortfarande långt under långtidsmedelvärdet.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.