April 2017 - Vårvärme följdes av blåst och snö

April 2017 började med vårvärme som övergick i betydligt kyligare väder efter den 11. Påskhelgen den 13-17 blev därför kylig och på flera håll passerade snö. I och med den kalla luften blev det många dagar med typiskt aprilväder, dvs. växlande molnighet med skurar och snöbyar. Den 24-25 passerade ett omfattande nederbördsområde över delar av landet och gav på vissa håll stora snömängder.

Temperatur – Vårvärmen övergick i betydligt kyligare väder

April inleddes med vårvärme i hela landet. Den varmaste dagen blev den 1 då Kalmar flygplats uppmätte 19,1°. Från den 11 tog sig kallare luft in över landet. Bortsett från enstaka dagar blev resterande dygn kallare än normalt. I och med den varma inledningen blev månaden ändå något varmare än normalt i stora delar av landet, det var främst i norra Norrland som vi fick en kallare april än normalt. I stora delar av fjällen samt på sina håll i norra Norrland blev det den kallaste april sedan 1997 eller 1998.

Påskhelgen, 13-17, blev kall i hela landet. Lokalt i Svealand var natten mellan den 14 och 15 den kallaste aprilnatten på flera årtionden. I exempelvis Örebro får man gå tillbaka till 1944 för att hitta en kyligare aprilnatt. Den lägsta temperaturen i april fick Naimakka den 18 när temperaturen sjönk till -25,3°.

Månadsmedeltemperaturen under april 2017.
Månadsmedeltemperaturen under april 2017. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2017. Förstora Bild

 

Nederbörd – Regnskurar och snöbyar 

I och med den kyliga aprilluften har det bildats en hel del regnskurar och snöbyar. Under påskhelgen, 13-17 april, samt den 24-25 passerade omfattande nederbördsområden över delar av landet.

Månaden blev ändå torrare än normalt i stora delar av landet. Minst nederbörd har det fallit främst i norra Svealand och södra Norrland. I fjällen samt på många håll i norra Norrland har nederbördsmängden ändå varit rätt så normal för månaden.

Karta över nederbörd april 2017.
Nederbördssumma i mm april 2017. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2017. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2017 (367 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2017 (102 kB, pdf)

Snötäcke – Stora snömängder sent på årstiden

I början av april låg det snö från nordvästra Svealand och upp över stora delar av Norrland. Under de närmaste dagarna försköts snögränsen allt längre norrut. Under påskhelgen, 13-17, passerade snöfall på många håll och det fanns lite snö ända ner i Skåne. Även om temperaturen fortsatte vara låg för årstiden minskade åter snötäcket efter påsk.

För Svealand och sydligaste Norrland kom det dock åter ett bakslag den 24-25 då det kom stora snömängder på flera håll. I exempelvis Fredriksberg i Dalarna föll det 25 cm och man får gå tillbaka till 1986 för att hitta ett större snödjup där så sent i april. Även i Götaland fick man en del snö. I Skara låg det på morgonen den 25 2 cm snö, vilket det inte har gjort där så sent i april sedan den 28 april 1995.

Månadens största snödjup uppmättes i Katterjåkk den 12 till 198 cm.

Snödjupskarta för 30 april 2017.
Snödjupskarta för 30 april 2017. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 april 2017.
Snödjupskarta för 15 april 2017. Förstora Bild

Solskenstid – Fler soltimmar än normalt

I stora delar av landet har det varit fler soltimmar än normalt för april. Flest soltimmar har det varit över Öland och Gotland. 

Karta med soltimmar under april 2017.
Antal soltimmar i april 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2017. Förstora Bild

Åska

En del åskurladdningar registrerades under månaden. Flest urladdningar registrerades den 10 när en kallfront rörde sig in över västkusten. 

Totalt antal blixtar under april 2017.
Totalt antal blixtar under april 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under april 2017.
Antal åskdagar under april 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Vårvärme inledde april

Första dagen i april passerade ett lågtryck med tillhörande nederbördsområde åt nordost över landet. Varm luft rörde sig in och i Götaland steg temperaturen på många håll över 15 grader. Över södra Norrland hade det under morgonen snöat men det övergick under eftermiddagen till en del sol och omkring 10 grader. Snöfallet låg sedan kvar den 2 april. Längre söderut bildades en hel del dimmor. Främst längs västkusten hade de svårt att lätta och det blev där en kylig aprildag.

3-4 april sträckte sig ett högtryck in över främst den södra halvan av landet. Dagarna inleddes med dimma och dimmoln, som på många håll lättade på dagen. Över Norrland blev det blåsiga dagar då ett djupt lågtryck närmade sig på Norska havet.

Blåsigt med skurar och snöbyar

Det djupa lågtrycket passerade österut över Sverige den 5 april och följdes av lite kallare luft med byar av regn, blötsnö och snö. Det rapporterades även om snöhagel och i Värmland blev det några åskurladdningar. Det blev även blåsigt och bland inlandsstationerna var Torup blåsigast med 21,2 m/s i vindbyarna.

Den 6-9 april var det över Götaland och Svealand till stor del högtrycksbetonat. Detta gav mest uppehåll och varmt väder. Nattetid däremot var det kallt med minusgrader. Över Norrland dominerade lågtrycken under samma period. Det gav en del snö och regn som passerade österut.

Årets första åskfront och övergång till kallare väder

Den 10 passerade ett lågtryck österut över Sverige. På tillhörande kallfront som sträckte sig söderut över landet blev det en hel del åska. Flest urladdningar observerades under morgonen i nordvästra Götaland. Över Götaland och Svealand blev det regn och skurar, på en del håll var skurarna kraftiga och det rapporterades även om hagel. Det var samtidigt blåsigt med hårda vindbyar. Över Norrland passerade ett område med regn eller snö. Det sista av nederbörden rörde sig bort från Sverige den 11. Bakom detta började kallare luft strömma ner över landet med friska nordvästvindar.

Den 12 passerade ett nytt lågtryck med tillhörande nederbörd österut över Sverige. Under morgonen föll det snö så långt söderut som i Småland, men under dagen övergick nederbörden allt mer i regn.

Kallt påskväder

På skärtorsdagen den 13 rörde sig ett lågtryck in från Norge under fördjupning. Från kvällen blev det snöfall från Jämtland, ner över södra och mellersta Svealand och vidare ner över östra Götaland. Snöfallet fortsatte även under långfredagen då lågtrycket bara rörde sig sakta åt sydost. På flera håll föll det 1-2 dm snö, allra mest fick Kindsjön i Värmland där snödjupet ökade till 25 cm mellan den 12 och 14. Över Norrland var det växlande molnighet med lokala snöbyar.

Bakom snöfallet sprack molntäcket upp och det blev en kall natt mellan den 14 och 15. Örebro fick -12,9° vilket är den kallaste aprilnatten där sedan 1944. I Karlstad sjönk temperaturen till -9,0° vilket är den kallaste aprilnatten där sedan 1985.

På påskafton den 15 passerade ett lågtryck över södra Götaland och gav en del regn och snö. Under resten av påskhelgen förekom lokala snöbyar eller regnskurar, men mellan varven blev det även en del sol.

Blåsigt och typiskt aprilväder

Den 18 och 19 sträckte sig ett högtryck in över Sverige från sydväst. I Götaland blev det en hel del snöbyar i nordostvinden, av och till även en del snöhagel. I Norrland däremot ökande molnighet då ett lågtryck närmade sig västerifrån.

Den 20 passerade lågtryckets nederbördsområde österut över landet. I söder rörde det sig om regn medan det i norr övergick allt mer i snö. Den 21 rörde sig lågtrycket in över Sverige med sitt centrum över norra Norrland. Det blev en blåsig dag i hela landet. I exempelvis Helsingborg och Torup blåste det nästan 21 m/s i vindbyarna. Över Götaland och Svealand passerade ett område med skurar, snöbyar, snöhagel och även enstaka åskurladdningar söderut. Det blåsiga vädret fortsatte även den 22 men det blev åter mer typiskt aprilväder med växlande molnighet, skurar och snöbyar. Den 23 hade vinden mojnat utom i Jämtlands- och Härjedalsfjällen där det blev en blåsig dag.

Ordentligt bakslag

Den 24 rörde sig ett lågtryck med tillhörande nederbördsområde in västerifrån över den södra halvan av landet. I Götaland rörde det sig om regn och blötsnö medan det över Svealand och sydligaste Norrland blev allt mer snö. Snön lade sig på många håll och i Värmland och Dalarna rapporterades det om flera trafikolyckor.

Snödjupsförändringen i Svealand och sydligaste Norrland från 24 till 25 april 2017. Siffrorna anger
Snödjupsförändringen i Svealand och sydligaste Norrland från 24 till 25 april 2017. Siffrorna anger ökningen eller minskningen av snödjupet. Förstora Bild

På morgonen den 25 uppmättes vid flera stationer i Svealand samt i landskapet Hälsingland decimeterdjupa snödjup.

Station Snödjupsökning i cm
Dessa stationer fick mer än 2 dm snö
Bollnäs i Hälsingland 26
Fredriksberg i Dalarna 25
Kindsjön i Värmland 24
Ställdalen i Västmanland 23
Letafors i Värmland 21
Lesjöfors i Värmland 21

Lågtrycket låg kvar även den 25 och gav ytterligare ett par cm snö, mest föll det i Sänningstjärn i norra Hälsingland med 12 cm. Både den 24 och 25 var det blåsigt på många håll i landet med friska eller hårda vindbyar.

Det är ovanligt med så stora snömängder i slutet av april. Lokalt får man gå tillbaka till mitten av 1990-talet eller 1980-talet för att finna så stora snödjup så sent på säsongen.

Återigen aprilväder

Den 26 hade lågtrycket rört sig vidare till Finland och gav mycket moln in över nordöstra Norrland. I resten av landet blev det återigen växlande molnighet med lokala regnskurar eller snöbyar. Den här vädertypen fortsatte även den 27, samtidigt som ett högtryck började växa in norrifrån.

Den 27 april passerade snöhagel över Norrköping men bara en stund senare sken åter solen.
Den 27 april passerade snöhagel över Norrköping men bara en stund senare sken åter solen. Foto Sandra Andersson Förstora Bild

Den 28 låg ett lågtryck över Danmark och gav regn in över västra Götaland. Över västra Svealand blev det en del regn och snö.

April avslutades med snöfall

Den 29 rörde sig ett lågtryck norrut öster om Sverige och gav regn över främst Öland och Gotland. På valborgsmässoafton, den 30, rörde sig lågtrycket in över norra Norrland med snöfall. I resten av landet blev det på valborg växlande molnighet och ganska kyligt väder, även om man på många håll i söder fick över 10° på dagen.

Högsta temperatur, april 2017
Norrland +15.6° den 9 Gävle (Gästrikland)
Svealand +17.5° den 8 Säffle (Värmland)
Götaland +19.1° den 1 Kalmar flygplats (Småland)
Lägsta temperatur, april 2017
Norrland -25.3° den 18 Naimakka (Lappland)
Svealand -16.9° den 15 Floda (Södermanland)
Götaland -9.5° den 15 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, april 2017
Norrland 107.4 mm Jormlien (Jämtland)
Svealand 70.3 mm Grythyttan (Västmanland)
Götaland 79.3 mm Knäred (Halland)
Lägsta nederbörd, april 2017
Norrland 7.4 mm Brämön A (Medelpad)
Svealand 7.8 mm Trängslet (Dalarna)
Götaland 19.5 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, april 2017
Norrland 1034.3 hPa den 29 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1035.0 hPa den 19 Blomskog (Värmland)
Götaland 1037.0 hPa den 19 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, april 2017
Norrland 980.8 hPa den 21 Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland)
Svealand 989.6 hPa den 25 Kloten (Västmanland)
Götaland 990.4 hPa den 25 Gårdsjö (Västergötland)
Största snödjup, april 2017
Norrland 198 cm den 12 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 81 cm den 1 Gördalen (Dalarna)
Götaland 16 cm den 15 Godegård (Östergötland)

Dygnsnederbörd över 40 mm april 2017 (76 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i april 2017 (76 kB, pdf)