April 2017 - Fortfarande låga vattenstånd i de fyra största sjöarna

Vattenståndet var fortfarande lågt i de fyra största sjöarna. Det steg dock mot slutet av månaden.

Vattenföring

I stora delar av Götaland och östra Svealand var vattenföringen under den för månaden normala. Fjällkedjan och norra Norrland hade flöden över det för månaden normala hela månaden. Östra delarna av Norrland hade stigande flöden mot slutet av månaden. I västra delarna av Svealand och södra Norrland steg flödet i början av månaden för att sedan minska igen.

Vattenföring vid 20 mätstationer april 2017 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var fortfarande under det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I Storsjön var vattenståndet över det normala. Lägst vattenstånd uppmättes i början av månaden i Vänern, Hjälmaren och Storsjön, medan det lägsta vattenståndet i Vättern och Mälaren var i mitten på månaden. Vättern låg fortfarande 3 dm under normalvattenståndet. Hjälmaren låg 16 cm under vilket inte är lika mycket under som tidigare i vinter. Vattenståndet steg mot slutet av månaden i alla de stora sjöarna.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar april 2017 (76 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var den för årstiden normala i hela landet.

Snö

I början av månaden låg det snö från nordvästra Svealand upp över stora delar av Norrland. I mitten av månaden föll nederbörd i form av snö i stora delar av landet. Snön försvann igen från de södra delarna av landet innan det åter kom stora snömängder på många håll den 24-25.

Öland, Gotland, delar av Götaland och östra Svealand hade barmark i mitten av månaden. Vatteninnehållet i snön var högt eller mycket högt i de flesta snötäckta delar av Götaland, Närke, delar av Västmanland och Södermanland. Övriga snötäckta delar av Svealand utom Dalafjällen hade ett vatteninnehåll som var under det normala. Snön i södra Norrland och delar av norra Norrland hade ett vatteninnehåll som var under det för månaden normala. Stora delar av norra Norrland hade ett normalt vatteninnehåll. I fjällkedjan var vatteninnehållet över det normala och t.o.m. mycket över det normala i de norra delarna. De delar som var snötäckta hela månaden hade ungefär samma vatteninnehåll hela tiden. Den snö som föll i slutet av månaden i Götaland och sydöstra Svealand hade ett högt vatteninnehåll.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 april 2017. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan mars sjunkit i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit något i västra Svealand och Norrland vilket är tämligen normala förändringar för årstiden. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige hade nivåer mycket under de normala i både små och stora grundvattenmagasin.

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 april 2017 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 april 2017 enligt SGU. Förstora Bild

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna i Götaland och Svealand sedan mars sjunkit med ca 20 centimeter. I större delen av Norrland har nivåerna stigit, i mellersta delarna med upp till 50 centimeter. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala för årstiden. De södra delarna av Norrlandskusten, östra Svealand och östra Götaland hade nivåer som för årstiden är mycket under de normala. Öland och Gotland hade nivåer som är under de normala. I nordvästra Norrland var nivåerna över de normala.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen var i stort sett oförändrad jämfört med mars månad. Nivåerna var under eller mycket under de normala i större delen av landet. Nordligaste Norrland hade grundvattennivåer över eller nära de normala.

Stora delar av Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland har låga nivåer i både små och stora grundvattenmagasin och stora nederbördsmängder behövs för att få ett bra utgångsläge inför sommaren. De stora magasinen behöver mycket nederbörd under lång tid för att få en normal grundvattennivå.