Oktober 2019 - Kall start gav ovanligt tidig höst i hela landet

Det blev en allmänt kall inledning på månaden och sommaren lämnade landet ovanligt tidigt. Mildare luft fördes efter hand in i söder. I landets norra halva höll kylan i sig större delen av månaden och vintern bredde ut sig över norra Norrland och i södra Norrlandsfjällen. Månadens högsta temperatur noterades först den 24 i Göteborg, vilket blev Göteborgs varmaste dag så sent i oktober på över 100 år. I Karesuando blev det den kallaste oktobermånaden sedan 1992.

Temperatur - Sommaren lämnade ovanligt tidigt

Det blev en kall inledning på oktober med temperaturer under det normala i så gott som hela landet. Den 6-7 var temperaturen mycket under det normala i Götaland och flera platser fick den kallaste inledningen på oktober på mer än 20 år. Ulricehamn noterade -6,3° natten till den 7, och det är rekord för att vara så tidigt i oktober. Här går mätningar tillbaka till 1892.

Den kalla luft som svepte ner över landet under månadens första vecka bidrog till att den meteorologiska sommaren gjorde sitt tidigaste tillbakadragande på 40 år. Kylan bet sig fast i Norrland under större delen av månaden. Detta bidrog till att vintern avancerade söderut redan i mitten av månaden, och därmed anlände 1-2 veckor tidigare än normalt. För Götaland och Svealand gav däremot kylan med sig och efter 1½ vecka vände det och blev mildare. Natten till den 13 var väldigt mild i söder och runt midnatt noterade Skillinge 17,6°, som ett bra tag stod sig som månadens högsta temperatur. Den 24 fördes däremot varm luft för årstiden in över Götaland och Göteborg noterade 17,8°. Detta är den högsta temperaturen i Göteborg så sent i oktober på mer än 100 år.

Norrland fick många dagar med temperaturer under det normala. Kallast var det i Karesuando den 28 då det här noterades -23,9°, som är månadens lägsta temperatur och även den lägsta oktobertemperaturen i Karesuando på 35 år.

Månaden blev som helhet temperaturmässigt ganska normal i Götaland och östra Svealand men i övrigt kallare än normalt. På många håll i Norrland räcker det med att gå tillbaka till 2009 för att hitta en lika kall oktobermånad, i stora delar av Lappland 2002. För Karesuando blev det den kallaste oktobermånaden sedan 1992.

Månadsmedeltemperaturen under oktober 2019..
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2019. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2019. Förstora Bild

Nederbörd - Torrt i norr

En stor del av oktober blev torr i norra Norrland men den 24-25 föll här en del välbehövlig nederbörd vilket gjorde att delar av Norrbotten och södra Lappland fick ganska normalt med nederbörd för månaden som helhet. I övriga delar av norra Norrland samt fjällen i södra Norrland blev oktober torrare än normalt, lokalt föll bara runt 50% av normala månadsnederbörden. Men där räcker det i allmänhet att gå tillbaka till 2016 för att hitta en betydligt torrare oktobermånad.

I övrigt föll det mer nederbörd än normalt, i allmänhet 100-200%. Blötast blev det i Gävleborgs län. Här räcker det att gå tillbaka till 2014 för att hitta en blötare oktobermånad. Några dagar föll det lokalt större nederbördsmängder. Månadens största dygnsnederbörd föll den 25 när Vänersborg i Västergötland fick 46,5 mm.

Karta över nederbörd oktober 2019.
Nederbördssumma i mm oktober 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2019 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i oktober 2019 (100 kB, pdf)

Vind - Ingen storm i sikte

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2019. Förstora Bild

Det blev en del blåsiga tillfällen under månaden men det blev ingen höststorm. I fjällen blev det några blåsiga tillfällen, i synnerhet den 22 då ett djupt lågtryck rörde sig in över Norrland. Vinden var extra kraftig över Stekenjokk som noterade både månadens högsta medelvind på 29,3 m/s och månadens högsta byvind på 38,6 m/s. Den högsta medelvinden utanför fjällen noterades ute vid Bjuröklubb i Västerbotten den 2 på 22,8 m/s, och samtidigt noterades även högsta byvinden utanför fjällen här, på 28 m/s.

I söder blev det blåsigt längs västkusten den 26 med mycket hårda vindbyar, ute vid Vinga noterades till och med stormbyar. Göteborg noterade vindbyar på 23,5 m/s men vi behöver bara gå tillbaka till 2010 för att hitta ett tillfälle med kraftigare byvind i oktober.

Snö - Långsamt ökat snötäcke

Månadens största snödjup på 32 centimeter uppmättes i Katterjåkk den 31.
Den 1 uppmätte Södersel i nordligaste Ångermanland 10 centimeter snö och den 9 noterade Myskelåsen i Härjedalen 10 centimeter snö. Annars var snötäckets utbredning ganska tunt och det var oftast främst i fjällen och delar av norra Norrlands inland som det förekom fläckvis snö på marken.

Eftersom månaden var ganska torr i norr så dröjde det först fram mot slutet av månaden innan snötäcket började breda ut sig över Lappland och närmare kustlandet hade man främst fläckvis med snö. I södra Norrland var det främst i fjälltrakterna som det låg någon eller några centimeter snö fram mot slutet av oktober.

Snödjup den 31 oktober 2019
Snödjup den 31 oktober 2019. Förstora Bild
Snödjup den 15 oktober 2019
Snödjup den 15 oktober 2019. Förstora Bild

Solskenstid - Lite färre soltimmar än vanligt

På de flesta av våra solstationer noterades något färre soltimmar än normalt för månaden. Det största underskottet hade Svenska Högarna med drygt 30 soltimmar färre än normalt.

Några platser fick lite mer sol än normalt och det var bland annat Nordkoster, Växjö, Hoburg och Katterjåkk. Överskottet var störst i Katterjåkk, med 22 soltimmar mer än normalt. Mest sol i landet registrerades i Karlskrona med 131 soltimmar. Sistaplatsen gick till Tarfala som noterade totalt 46 soltimmar.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2019. Förstora Bild
Karta med soltimmar under oktober 2019.
Antal soltimmar i oktober 2019. Förstora Bild

Åska - Låg åskaktivitet

Den 13 oktober förekom en del åska i samband med ett lågtryck som passerade över sydligaste Götaland och 86 åskurladdningar registrerades. I övrigt förekom bara enstaka tillfällen med åska.

Totalt antal blixtar under oktober 2019.
Totalt antal blixtar under oktober 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under oktober 2019.
Antal åskdagar under oktober 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Kall luft fördes ner över landet

Ett nederbördsområde rörde sig 1 oktober ner över Norrland. I mellersta Norrland föll det snö som efter hand övergick i regn och i Norrbottensfjällen var det blåsigt i kombination med snö och regn. Södra Sverige fick en solig men kylig dag. Till den 2 rörde regnet sig ner över Svealand och delar av Götaland, i Skåne förekom åska.

Ett högtryck började den 3 växa in över norra Norrland. I Jämtland förekom snöfall som på några platser gav någon enstaka centimeter snö på marken. Lågtrycket i söder befann sig nu över Östersjön och gav en del regn och skurar i Östersjölandskapen. 

Den 4-7 var det högtrycksbetonat väder i landet. Dagarna var molniga på flera håll men nätterna var, i synnerhet i Götaland och upp över södra Norrland, tidvis klara och kalla. I Norrland blev det vanligare med minusgrader nattetid och natten till den 5 blev det säsongens första natt med utbredd frost även i större delen av Götaland och Svealand. I Norrbottensfjällen blev det blåsigt den 6 i kombination med snöbyar.

frost bohultaskogen
Då den kalla luften fördes ner över landet blev nätterna kyliga, även i söder. Bohultaskogen, Småland, var vackert frostklädd morgonen den 7 oktober. Foto Cilla Persson

Säsongens första snöfall i söder

Högtrycket gav till slut med sig och den 8 rörde ett lågtryck sig in över Götaland och Svealand. Nederbörden föll i form av regn men inledningsvis förekom inslag av blötsnö i inre Götaland. Även i norra Värmland och i Norrland förekom under dagen byar av blötsnö och regn.

Mildare luft fördes in i söder och varmaste natten

Något mildare luft fördes in över södra halvan av landet den 9-10 medan kalluften envist låg kvar över Norrland. Götaland fick en del eftermiddagssol men i övrigt var det molnigt. Här och var förekom spridda skurar, i Norrland byar av regn eller snö.

Ett lågtryck med regn drog den 11 in över Götaland och Svealand, i sydligaste Götaland föll på en del håll stora regnmängder. Norrland hade molnigt och lokala snöbyar som ökade i antal till dagen därpå. I Götaland och Svealand blev det istället efterhand en del sol under den 12.

Solchanserna förbättrades i norra Götaland, Svealand och södra Norrland den 13 men norra Norrland fick fortsatt mycket moln och längst i norr förekom snöbyar. Ett regnområde drog in från sydväst under eftermiddagen. Under natten till den 14 var det ihållande regn, lokalt föll stora regnmängder och även åska. Natten var väldigt mild längst i söder och varmast blev det i Skillinge som noterade 17,6° runt midnatt.

Kylan tog sitt grepp om Norrland

Regnet rörde sig under början av den 14 norrut, upp över Svealand för att under dagen försvinna bort österut. Söder om regnet tilltog vinden och på flera håll i Götaland blev det friska till hårda vindbyar. Norrland fick molnigt i söder och i norr klart till halvklart och fortsatt kallt. Kylan höll i sig över Norrland de kommande dagarna och för norra Norrlands del blev det temperatur mycket under det normala för årstiden. Kylan bidrog till att den meteorologiska vintern avancerade söderut, på flera håll 1-2 veckor tidigare än normalt.

Halo
En frostig morgon den 14 oktober bildade iskristaller delar av en 22°-halo vid Hörnsjöns naturreservat utanför Örnsköldsvik. Foto Sverker Hellström


Den 15 avancerade ett nytt nederbördsområde in över norra Götaland och Svealand och nådde efter hand även sydligaste Norrland. I Dalarna föll det på en del håll stora regnmängder.

3D-väder

Fuktig luft täckte vid det här laget landet och molnen dominerade på de flesta håll. Främst i södra halvan av landet kändes det extra höstlikt med 3D-väder; dis, dimma och duggregn. Ett regnområde berörde västra Götaland och västra Svealand den 16. Under slutet av dagen berörde det även södra Norrland med regn som på en del håll övergick i snö. Längst i norr var det högtrycksbetonat med klart väder i fjällen. Nikkaluokta uppmätte nytt säsongslägsta den 17 med -21,1°, vilket därmed blev första gången sedan 2009 som temperaturen så här tidigt i oktober föll under -20,0°.

Det gråmulna vädret höll i sig på övriga håll i landet den 17-18 med tidvis regn eller duggregn i söder, i Norrland enstaka byar av regn eller snö som ökade i antal till den 18.

Den 19 passerade regn över Svealand. Ett högtryck växte in i norr och i norra Norrland klarnade det upp under slutet av dagen och det klara vädret höll i sig in under den 20. Det i kombination med svaga vindar gjorde att Nikkaluokta återigen fick en kall natt och noterade -23,4°. Den kalla luften berörde även Svealand och gjorde att det regnområde som passerade här och i sydligaste Norrland den 20 på en del håll övergick i snö.

Blåsväder över Norrland

Ett högtryck växte tillfälligt in över södra Sverige den 21. Molnen fortsatte att dominera i stora delar av Götaland, Svealand samt i Norrlandsfjällen men i Norrlands kust- och inland blev det en del sol innan molnigheten ökade under slutet av dagen då ett djupt lågtryck ute på Norska havet närmade sig. Lågtryckscentrumet rörde sig in över nordligaste Norrland den 22 och det blev blåsigt på många håll i Norrland med hård till lokalt mycket hård vind i fjällen och öster om fjällen hårda vindbyar. Det föll även snö som efter hand övergick i regn då mildare luft fördes in över Norrland. Lågtrycket märktes även av i Götaland och Svealand i form av byig vind.

Mildluften spreds norrut

Den kraftiga blåsten i norr avtog under början av den 23. Det blev en dag med mycket moln men här och var tidvis lite solglimtar. Det var milt i hela landet, inte bara i söder utan mildluften fortsatte ligga kvar över en stor del av Norrland. Under kvällen och natten drog ett regnområde in över mellersta och nordligaste Norrland, efter hand övergick det i snö i norra Lappland. Nederbörden höll i sig här den 24, under början av dagen förekom regn som orsakade halka i Norrbottens län. I övrigt molnigt och i västra Götaland och västra Svealand efter hand något regn. I Norrland låg mildluften kvar och i söder var det varm luft för årstiden med flera stationer som uppmätte temperatur på över 15°. Varmast var det i Göteborg som fick 17,8°.

Ett regnområde rörde sig under början av den 25 in över mellersta Norrland, i Norrbottens län föll regnet på kalla vägytor och på en del håll var det även inslag av underkylt regn. Tillhörande lågtryck fördjupades under dagen och söder om det blev det blåsigt med hårda till mycket hårda vindbyar i södra Norrland. Kallare luft drog in längst i norr och regnet övergick efter hand i snö.

Blåsigt i söder och ökat snödjup i norr

Inledningen av den 26 var blåsig vid västkusten i samband med att ett lågtryck rörde sig in över Götaland men även Svealand med regn. Nära kusten uppmättes mycket hårda vindbyar och lite längre in över land hårda vindbyar. Södra Norrland fick en del sol medan norra Norrland fick snöfall. På morgonen uppmätte Jukkasjärvi 30 centimeter snö, vilket var en ökning med 9 centimeter i samband med snöfallet dagen innan. Snötäcket började nu breda ut sig alltmer över norra Norrland.

Även den 27 inleddes dagen med regn i Götaland och Svealand, efter hand övergick det i spridda skurar. I mellersta och nordligaste Norrland snöfall som avtog fram mot kvällen och under natten började det klarna upp på många håll.

Kall avslutning

Det blev en kall start på dagen den 28 med minusgrader från norra Götaland och norrut. Kallast var det i Karesuando som noterade -23,9°, vilket är den kallaste oktobertemperaturen i landet på 13 år och för Karesuandos del den kallaste oktobertemperaturen sedan 1984. Götaland och Svealand fick soligt väder på många håll och även i Norrland blev det en del klara områden. Kall luft berörde landet under resten av månaden. I söder var det soliga dagar och även om solen tidvis visade sig i norr så passerade periodvis moln som gav en del snöbyar.

Högsta temperatur, oktober 2019
Norrland +14.0° den 25 Gävle (Gästrikland)
Svealand +15.2° den 12 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +17.8° den 24 Göteborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, oktober 2019
Norrland -23.9° den 28 Karesuando (Lappland)
Svealand -9.5° den 27 Särna (Dalarna)
Götaland -8.0° den 7 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, oktober 2019
Norrland 127.6 mm Gävle-Åbyggeby (Gästrikland)
Svealand 145.3 mm Svaneholm (Värmland)
Götaland 196.8 mm Ed (Dalsland)
Lägsta nederbörd, oktober 2019
Norrland 18.0 mm Naimakka A (Lappland)
Svealand 46.2 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 34.0 mm Ljugarn (Gotland)
Högsta lufttryck, oktober 2019
Norrland 1029.6 hPa den 6 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1029.5 hPa den 30 Blomskog (Värmland)
Götaland 1031.3 hPa den 30 Malmö/Sturup och Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, oktober 2019
Norrland 976.4 hPa den 22 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 983.5 hPa den 1 Örskär (Uppland)
Götaland 988.5 hPa den 1 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, oktober 2019
Norrland 32 cm den 31 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 9 cm den 21 Fågelsjö (Dalarna)
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm oktober 2019 (88 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i oktober 2019 (85 kB, pdf)