Oktober 2017 - Blött med nya nederbördsrekord

Oktober 2017 blev blöt. Praktiskt taget hela landet bortsett från västligaste fjällkedjan har fått mer nederbörd än normalt. Den största nederbördsavvikelsen var i ett område i Norduppland där det har regnat mer än tre gånger mer än vad som är normalt. Det slogs även nederbördsrekord för oktober vid några stationer i landet. Månadens kanske mest ovanliga händelse var den mörka morgonen och solens rödaktiga utseende den 17 oktober. Anledningen till detta var tjocka moln och mycket partiklar i luften.

Temperatur - Lite varmare än normalt, men kallt slut

Medeltemperaturen var lite högre än normalt i nästan hela landet. Bara i ett litet område i sydligaste fjällkedjan var månaden lite kyligare än normalt. I Götaland, delar av Norrlandskusten och delar av norra Norrland var avvikelsen större än i resten av landet. Där var avvikelsen en till två grader medan resten av Sverige hade en avvikelse på mindre än en grad.

Tarfala var först ut med att få meteorologisk vinter den 2 oktober. Den 20 hade stora delar av norra Norrland fått vinter. I slutet av oktober hade i stort sett hade hela landet fått höst eller vinter, det var bara delar av kustområdena längst i söder som fortfarande hade meteorologisk sommar. Normalt brukar hela landet ha fått höst i mitten av oktober.

Den högsta temperaturen som uppmättes i oktober var i Gladhammar i Småland med 19,5° den 16. Samma dag hade Gävle 17,0°, vilket blev den högsta temperaturen i Norrland i oktober. Även Svealand mätte sin högsta temperatur den 16 i Uppsala med 17,9°. Den 16 var ovanligt varm för att vara så sent i oktober.

Den lägsta temperaturen i oktober uppmättes den 31 i Pajala i Norrbotten med -18,2°.

Månadsmedeltemperaturen under oktober 2017.
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2017. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2017. Förstora Bild

 

Nederbörd - Rekordblött på en del håll

Oktober har varit en nederbördsrik månad. I stort sett har hela landet fått mer nederbörd än normalt, bortsett från norra Lapplandsfjällen där det var torrare än normalt. Den största avvikelsen ifrån det normala blev ett område i Norduppland där det regnade mer än tre gånger mer än vad som är normalt för oktober.

Flera stationer med långa mätserier fick nya oktoberrekord för högsta månadsnederbörd.

Station Oktober 2017 Tidigare oktoberrekord Startår
Rekordhög oktobernederbörd
Gävle 172,8 mm 172,1 mm 2006 1858
Films kyrkby 182,0 mm 116,1 mm 2006 1982
Åkroken 166,8 mm 159,9 mm 1998 1956
Lövsta 170,0 mm 157,0 mm 1952 1901
Varberg 196,9 mm 177,1 mm 1998 1879
Norrveda 172,5 mm 170,5 mm 1980 1936

Vidare kan nämnas att Örskär i norra Uppland fick en andraplacering i blötaste oktober sedan startåret 1881. Där noterades 115,4 mm. Rekordet är från 1885 med 127,0 mm. Även Osby i norra Skåne fick den näst blötaste oktober sedan startåret 1923. Där kom det 160,6 mm regn och rekordet är 161,5 mm från 1981. I Vattholma i Uppland regnade det 136,6 mm vilket är den tredje blötaste oktober sedan stationen startade 1905. Rekordet är 146,0 mm från 1934. I Västerås kom det 109,0 mm nederbörd vilket är den fjärde blötaste oktober sedan 1859. Rekordet i Västerås är från 2006 med 119,4 mm. I Karlshamn var det också den fjärde blötaste oktobermånaden sedan 1860 där det noterades 123,2 mm regn. Rekordet är från 1974 då det kom 147,4 mm. Stockholm har med 102,6 mm haft den blötaste oktobermånaden sedan 1981.

Karta över nederbörd oktober 2017.
Nederbördssumma i mm oktober 2017. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2017. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2017 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i oktober 2017 (102 kB, pdf)

Vind - Första höststormen

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2017.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2017. Förstora Bild

Första höststormen kom den 29 oktober. Fårösund på Gotland och Söderarm i Uppland noterade stormstyrka i medelvinden med 26,8 m/s respektive 26,0 m/s och orkanstyrka i byvinden med 33,9 m/s respektive 32,9 m/s.

Den kraftigaste vinden i oktober var i Blåhammaren i Jämtland som registrerade 28,2 m/s i medelvind och 37,1 m/s i byvinden den 2.

Snötäcke - Snösäsongen började i norr

Säsongens första uppmätta snödjup uppmättes den 7 oktober i Svartberget i Lapplandsfjällen, där det noterades ett snödjup på 1 cm. Dagen efter hade snön smält bort. Den 11 registrerade nio stationer i norra Norrland att det hade kommit snö. Bastansjö rapporterade det största snödjupet av dem på 9 cm. Men även den snön smälte bort till dagen efter. På morgonen den 25 uppmättes ett snödjup på 23 cm i Gördalen i nordvästra Dalarna. Katterjåkk fick oktobers största snödjup på 32 cm uppmätt morgonen den 31.

Solskenstid

Solskenstiden varierade kring det normala under oktober.

Karta med soltimmar under oktober 2017.
Antal soltimmar i oktober 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2017. Förstora Bild

Åska - Kraftig åska den 17

Det åskrikaste dygnet i oktober blev den 17 då det registrerades 64 urladdningar. De flesta urladdningarna var över Uppland, där det rapporterades att åskan hade varit ovanligt kraftig. För övrigt har det varit lite åska i oktober. 

Totalt antal blixtar under oktober 2017.
Totalt antal blixtar under oktober 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under oktober 2017.
Antal åskdagar under oktober 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Blöt och blåsig start på oktober

Oktober började med uppehåll i stort sett hela landet.  Högtrycket som styrde vädret under slutet av september försvagades och försköts österut. Ett lågtryck med tillhörande fronter närmade sig västerifrån. Molnigheten ökade och vindarna tilltog. Den 2 kom det nederbörd i hela landet bortsett från några platser i norra Norrland. De största regnmängderna uppmättes vid Norrlandskusten, mest nederbörd kom det i Hattsjöbäcken i norra Ångermanland med 69,4 mm. I Norrland var det stormstyrka i medelvinden vid två mätstationer och byvinden nådde stormstyrka på ett antal mätstationer. Blåhammaren i Jämtland registrerade 28,2 m/s i medelvind och 37,1 m/s i byvinden, vilket är orkanstyrka. På västkusten uppmättes också stormstyrka i vindbyarna där Väderöarna i Bohuslän registrerade de kraftigaste vindbyarna på 29,7 m/s. Även i Stockholms skärgård var det stormstyrka i vindbyarna, där Svenska Högarna i Uppland registrerade 26,2 m/s.

Ett omfattande lågtrycksområde låg över Sverige den 3 och bidrog till ostadigt väder med regnskurar och byig vind från väster. En front rörde sig över norra Norrland och gav ifrån sig stora regnmängder främst i Ångermanland, Västerbotten och sydligaste Lapplandsfjällen. Mest regn kom i Nordanbäck i Ångermanland med 43,6 mm. Den 4 fortsatte det omfattande lågtrycket att styra vädret. Regnområdet i norra Norrland dröjde sig kvar och en ny front med regn drog in västerifrån över södra Sverige. De största nederbördsmängderna kom i inre Halland där Torup fick mest med 31,5 mm.

Under natten till den 5 drog fronten och regnet i söder bort från Sverige och solen visade sig på många håll. Över Norrland låg lågtrycket fortfarande kvar och gav ostadigt väder med skurar. Till den 6 rörde sig lågtrycket över Norrland österut vilket gjorde att det blev nordvästliga vindar som drog ner kall luft över landet. Vädret var klart på morgonen i Götaland och delar av Svealand, men under dagen växte det till en del moln. I östra Svealand och i Norrland förekom en del skurar.

Den 7 var det flera lågtryck som gjorde att vädret blev ostadigt. Flera regnområden passerade över Svealand och Norrland. Under eftermiddagen kom ett mer omfattande nederbördsområde in från väster och passerade över Götaland. De nordliga vindarna fortsatte att dra ner kylig luft över landet. Säsongens fösta snödjup på 1 cm registrerades av stationen i Svartberget i Lappland.

Lågtryck över Östersjön

Den 8 var det ett lågtryck med centrum över Östersjön som styrde vädret i den sydöstra delen av landet. Lågtrycket medförde blåsigt och regnigt väder. De kraftigaste vindbyarna uppnådde stormstyrka vid mätstationen i Örskär i Uppland där 26,9 m/s registrerades. Den största regnmängden uppmättes i Gävle med 54,4 mm, vilket medförde översvämningar där. Det kom även mycket regn på många håll i Uppland, Films Kyrkby fick 48,3 mm och Risinge 44,6 mm. Även på Gotland och i östra Sörmland mättes stora regnmängder. I övriga landet var det mestadels uppehåll och längs västkusten visade sig solen.

Den 9 låg lågtrycket kvar över Östersjön och det regniga vädret fortsatte i de sydöstra delarna av landet. På västkusten och i Skåne visade sig solen. Även den 10 var lågtrycket fortfarande kvar över Östersjön. Nederbörden från lågtryckets fronter berörde stora delar av Norrland och Uppland. Under sen eftermiddag kom ett regnområde in västerifrån och berörde Götaland. Regnområdet fortsatte sedan österut under natten och hade passerat landet på morgonen den 11.

Regn och snö

Den 11 oktober var det nio stationer i Lappland som rapporterade att det hade kommit snö. Det största snödjupet uppmättes i Bastansjö med 9 cm. Lågtrycket över Östersjön drog vidare österut, men det var fortfarande kvar skurar över Norrlandskusten.

I övriga landet var det mestadels uppehåll tills ett nytt nederbördsområde närmade sig västerifrån den 11. Nederbördsområdet drog in över landets västra delar under eftermiddagen. Senare på kvällen hade regnområdet berört stora delar av Götaland och Svealand. De största regnmängderna kom i västligaste Västergötland. Regnområdet fortsatte åt nordost under natten och på morgonen den 12 låg det över Svealand och södra Norrland. Temperaturen steg då något i Götaland eftersom vinden vred till mer västlig.

Ett nytt nederbördsområde kom in över västkusten under tidig morgon den 12. Även detta område rörde sig åt nordost. Området följdes av en del skurar och blåst. Det var fem stationer på västkusten och Skåne som registrerade stormstyrka i vindbyarna. Nidingen i Halland hade de kraftigaste vindbyarna på 26,2 m/s. Gävle fick återigen stora regnmängder där stationen registrerade 34,3 mm. Norra Uppland fick också stora regnmängder, där bland annat Östervåla mätte 33,0 mm.

Tillfälliga högtrycksryggar

Lågtrycket som hade gett det blåsiga och regniga vädret drog vidare österut och lämnade plats för en högtrycksrygg den 13 oktober. Det var uppehåll i stort sett hela landet och tidvis soligt på de flesta håll i landets södra halva. Vindbyarna nådde stormstyrka vid Fårösund på Gotland och Ölands norra udde. Under dagen mulnade det på västerifrån och till kvällen kom det ett nederbördsområde in västerifrån, vilket passerade stora delar av landet under natten till den 14. Till morgonen hade den mesta nederbörden lämnat landet men i norra Norrland dröjde sig nederbördsområdet kvar.

Bakom nederbördsområdet strömmade mild luft upp över södra delen av landet. Temperaturen steg och det blev varmare än normalt för oktober. Varmast i Götaland var det i Oskarshamn med 17,9° och i Svealand i Arvika med 17,1°.

En svag högtrycksrygg växte in över landet den 15 och gav till en början uppehåll i stora delar av landet. Ett nederbördsområde drog dock in från väster och berörde norra Svealand och Norrland. I söder fortsatte det att strömma in varmare luft söderifrån. Ett djupt lågtryck passerade norra Sverige österut den 16. Lågtrycket gav ifrån sig mycket blåsigt väder i fjällen och nederbörd i norra Norrland. I fjällkedjan registrerade två stationer vindar som nådde stormstyrka. Stekenjokk mätte som mest 28,0 m/s i medelvind och en byvind på 34,6 m/s. Blåhammaren mätte 25,7 m/s i medelvind och 36,7 m/s i byvind.  I övriga Sverige var det mestadels uppehåll men blåsigt på många håll. Det var fortsatt för årstiden milda temperaturer i södra Sverige. Gladhammar i östra Småland mätte 19,5°, vilket blev den högsta temperaturen som mättes under oktober. Det var även varmt i södra Norrland med som mest 17,0° i Gävle.

Mörk morgon

Satellitbild som visar ett grått band av smutsig luft 17 oktober.
Satellitbild som visar ett grått band av smutsig luft som bland annat täckte sydöstra Sverige den 17 oktober. Förstora Bild

Det var många som reagerade över att morgonen den 17 oktober var ovanligt mörk i delar av södra Sverige. Detta berodde på riktigt kompakta moln i kombination med partiklar i luften från bränder i Portugal och Spanien som spred och absorberade ljuset. På vissa platser upplevdes även solen vara röd när den kom fram bakom de kompakta molnen.

Ett regnområde rörde sig norrut över Svealand och södra Norrland. I Uppsala län var det ett kraftigt åskväder under morgonen. Rapporter kom in om att det luktade bränt (sannolikt från bränderna på den Iberiska halvön) och många rapporterade att de upplevt ovanligt kraftig åska. I södra Sverige låg den milda luften kvar.

Utanför Norrköping sågs den röda solen den mörka morgonen 17 oktober.
Utanför Norrköping sågs den röda solen den mörka morgonen 17 oktober. Foto Amanda Lundgren Förstora Bild

Kallare luft

Klart väder den 19 oktober utanför SMHI i Norrköping.
Klart väder den 19 oktober utanför SMHI i Norrköping. Foto Lisette Edvinsson Förstora Bild

Under natten till den 18 oktober ändrade nederbördsområdet över mellersta Sverige riktning till sydlig. Nederbörden försvagades och upphörde senare under dagen. Bakom nederbördsområdet var det kallare och torrare luft som strömmade söderut med nord - nordvästvindar. Natten till den 19 var klar och kall på många håll i landet. Det blev minusgrader på många håll ända ner över mellersta Götaland. Kallast i Götaland var det vid Jönköpings flygplats som noterade -5,2°. Det klara vädret fortsatte under dagen för i stort sett hela landet, med undantag av nordligaste Norrland och sydvästra Götaland. Till kvällen kom det in ett regnområde över Götaland från väster, vilket fortsatte österut och försvagades under natten till den 20. Norr om regnområdet var det en kall och klar natt med minusgrader ner över Svealand.

Högtryck i norr, regn i söder

Den 21 oktober var det ett högtryck över Norrland som gav fortsatt kall och torr luft. I norra Norrland blev det klart på många håll men i södra Norrland förekom dimmoln. I södra Sverige dominerade molnen med tidvis regn i västra och södra Götaland. Högtrycket låg kvar över Norrland även den 22 med fortsatt kallt väder. I södra Sverige var det mildare och regnigt. Mest regn kom det i sydost där Oskarshamn noterade 42,7 mm regn. Regnområdet mattades sedan av under dagen. Även den 23 låg högtrycket kvar över Norrland med de lägsta temperaturerna längst i norr. Kallast blev Naimakka med -16,3°.

Regn och snö

Högtrycket över Norrland försvagades under den 24 oktober. Säsongens dittills lägsta temperatur registrerades i Nikkaluokta i Lappland med -17,7°. Fronter med nederbörd närmade sig västerifrån och berörde främst mellersta och södra Sverige. Nederbörden kom främst som regn i de södra delarna av nederbördsområdet och som snö eller blötsnö i de norra delarna av nederbördsområdet.

Svealand fick säsongens första snötäcke, största snödjupet uppmättes i Gördalen med 23 cm på morgonen den 25. Det var även blåsigt i fjällen med stormvindar. Mätstationen i Blåhammaren i Jämtland registrerade 25,5 m/s i medelvind både den 24 och 25.

Ett nytt nederbördsområde passerade och berörde stora delar av landet. Ångermanlandskusten fick rikliga regnmängder och stationen i Nora-Östanö uppmätte 49,5 mm. Det kom också stora regnmängder i Stockholms skärgård, exempelvis fick Djurö 30,9 mm.

Den 26 var det uppehåll i nästan hela landet. Ett lågtryck som befann sig över Baltikum gav dock lättare nederbörd över norra Norrlandskusten. I Götaland var det en del skurar under dagen och natten till den 27.

Nordliga vindar och första höststormen

Den 27 passerade en högtrycksrygg landet österut och solen visade sig på några håll. Nya fronter med nederbörd närmade sig dock från Norska havet och rörde sig åt sydost under dagen. Fronterna passerade landet den 28 och bakom frontsystemet drog det in torrare luft med nordvästvindar och det blev klart på många håll i landet.

Natten till den 29 nådde ett lågtryck västkusten och fortsatte sedan österut. Det blev stora regnmängder på en del håll i södra Sverige. Markaryd i sydligaste Småland fick 32,9 mm regn. Bakom lågtrycket klarnade det återigen upp under dagen. Det blev ett blåsigt dygn i södra Sverige och första höststormen i svenska farvatten. Fårösund på Gotland och Söderarm i Uppland noterade stormstyrka i medelvinden med 26,8 m/s respektive 26,0 m/s och byvindar med orkanstyrka.

Den 30 var det högtryck i väster och lågtryck i öster, vilket gjorde att det var nord – nordvästlig vind som förde ner kall och torr luft över landet. Natten till den 31 blev den kallaste natten i oktober. Det var minusgrader vid i stort sett alla inlandsstationer. Lägst temperatur blev det i Pajala i Tornedalen med -18,2°. Kallast i Götaland blev Hagshult i Småland där det noterades -6,3°. Ett snöområde passerade Norrlands inland men övergick till regn under dagen.

Högsta temperatur, oktober 2017
Norrland +17.0° den 16 Gävle (Gästrikland)
Svealand +17.9° den 16 Uppsala (Uppland)
Götaland +19.5° den 16 Gladhammar (Småland)
Lägsta temperatur, oktober 2017
Norrland -18.2° den 31 Pajala (Norrbotten)
Svealand -5.9° den 20 Älvdalen (Dalarna)
Götaland -6.3° den 31 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, oktober 2017
Norrland 172.8 mm Gävle-Åbyggeby (Gästrikland)
Svealand 182.0 mm Films kyrkby A (Uppland)
Götaland 210.5 mm Ullared A (Halland)
Lägsta nederbörd, oktober 2017
Norrland 5.2 mm Abisko (Lappland)
Svealand 56.1 mm Nornäs (Dalarna)
Götaland 43.5 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, oktober 2017
Norrland 1033.6 hPa den 1 Haparanda och Boden (Norrbotten) Arvidsjaur (Lappland) samt Norsjö (Västerbotten)
Svealand 1030.3 hPa den 1 och 24 Örskär (Uppland)
Götaland 1028.7 hPa den 1 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, oktober 2017
Norrland 978.5 hPa den 29 Bjuröklubb (Västerbotten)
Svealand 978.4 hPa den 29 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 974.8 hPa den 29 Skillinge (Skåne)
Största snödjup, oktober 2017
Norrland 32 cm den 31 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 23 cm den 25 Gördalen (Dalarna)
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm oktober 2017 (89 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i oktober 2017 (88 kB, pdf)