Oktober 2017 - Tropiska cykloner stod för väderdramatiken

Orkanaktiviteten fortsatte att vara hög på Atlanten. Ophelia lyckades den 14 utvecklas till en "major hurricane" i nordöstra Atlanten, något som är unikt för den regionen. Resterna av den gamla tropiska septemberorkanen Lee gav den 1-2 mycket stora regnmängder i Norge. I västra Stilla havet gav ett tropiskt lågtryck upphov till ymniga regn i östra Taiwan. Havsisens utbredning kring Antarktis nådde sitt säsongsmaximum extremt sent. 

Global temperaturanomali (vänster bild) i oktober 2017 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i oktober 2017 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Global temperaturanomali

Oktober 2017 blev globalt sett den näst varmaste oktobermånaden som observerats enligt Copernicus Climate Change Service. Den var dock bara marginellt varmare än oktober 2016 som hamnar på tredje plats. Varmast var oktober 2015 då El Niño var på väg att nå sin kulmen.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till oktober 2017 jämfört med medelvärdet för 1981-2010.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt (överst) och i Europa (underst) från januari 1979 till oktober 2017 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive oktobermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Mycket varmt i Spanien, Portugal och på Island

På Iberiska halvön blev det en osedvanligt varm månad med temperaturöverskott som i Portugal och västra Spanien var 3-4 grader varmare än normalt. För Portugals del var detta den absolut varmaste oktobermånaden som observerats sedan nationella mätningar inleddes 1931. Det tidigare rekordet var från 2014. Iberiska halvön uppmätte även, som så många gånger förr, månadens högsta temperatur då Alvega i Portugal rapporterade 38,5° den 6 oktober. Enligt den franska sidan Geoclimat är detta värde nytt oktoberrekord för Portugal och även för Iberiska halvön. Portugals tidigare oktoberrekord var 37,6° och från 2004.

På Island var månaden i allmänhet 2-3 grader varmare än genomsnittet för 1961-1990. Även i delar av Tyskland, Benelux-länderna, Frankrike, Danmark och Storbritannien var det en varm oktober med överskott på drygt 2 grader. Överskott på drygt 2 grader över normalvärdet noterades också i nordostligaste Europa vid ryska Uralbergen.

I takt med allt snabbare avkylning under oktober noteras de lägsta temperaturerna vanligtvis i slutet av månaden. Årets oktober utgjorde inget undantag från detta. Allra kallast, oaktat höjd över havet, var det uppe på Colle Major på Mont Blanc (4750 möh) som den 22 och den 23 uppmätte månadens lägsta temperatur med -23,9°. Från stationer på lägre höjder, under 1000 meter över havet, rapporterades -22,7° i Salla Naruska, Finland, på kvällen den 31.

På Island uppmättes månadens högsta temperatur dock först den 27 då Kvisker rapporterade 21,3° medan vägstationen där kom upp i 22,1°. Vid båda stationerna var detta kuriöst nog årets hittills högsta temperatur. Månaden var för ovanlighetens skull inte bara varm utan även torr. I Stykkisholmur var detta den sjunde torraste oktobermånaden som observerats.

Resterna av septemberorkanen Lee gav lokala värme- och regnrekord i Norge

Oktober inleddes med busväder i Norge då ett intensivt lågtryck som innehöll resterna av den gamla tropiska septemberorkanen Lee drog in över landet. Samtidigt strömmade ovanligt mild luft in över Norge där nya fylkesrekord på 20,5° respektive 21,5° sattes i Troms och Finnmark. Det sistnämnda värdet blev även månadens högsta temperatur i Norge. Bland stationer med längre mätserier noterade Tromsø (startår 1924) nytt oktoberrekord med 18,6°. Det tidigare rekordet var från 1984 då det var 17,2° där. Resterna av Lee gav även ifrån sig stora mängder regn i Norge och på flera håll i landet, främst i fylkena Aust-Agder och Vest-Agder, sattes nya oktoberrekord i största dygnsnederbördsmängd den 1-2. Av dessa har fem stationer mer än 100-åriga mätserier, däribland Lindesnes fyr i fylket Vest-Agder där nederbördsmätningarna inleddes 1863. Den största dygnsmängden noterades dock i Senumstad där man fick 173 mm.

Kraftigt regn förekom även den 18-19 oktober då ett mindre men ettrigt lågtrycksområde drog över Spanien och med sydostliga vindar förde in kraftigt regn över ett mindre område i södra Frankrike. På 48 timmar föll det lokalt över 200 mm, exempelvis i Les Plans som fick 241 mm. Mont Aigoual fick 149 mm på 24 timmar den 18. I spanska Grazalema noterades 132 mm på 24 timmar.

Månadens allra största dygnsnederbördsmängd i Europa rapporterades dock från Grekland där Platanias Chania fick 242 mm den 26 oktober. Grannstationen Chania fick samma dygn 192 mm.

Ophelia - En sällsynt "major hurricane" i europeiska farvatten

Den 9 oktober bildades den tropiska stormen Ophelia långt österut på Atlanten, 139 mil sydväst om den portugisiska ögruppen Azorerna. Den 11 uppgraderades Ophelia till en orkan, kategori 1 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan, av USAs nationella orkancenter. Därmed tangerades en rekordlång svit av 10 tropiska orkaner i följd på Atlanten vilket, vad man vet, endast inträffat under orkansäsongerna 1878, 1886 och 1893. Det bör dock noteras att kortlivade tropiska stormar kan ha gått förbi obemärkt på den tiden.

Orkanen fortsatte därefter tack vare extremt gynnsamma atmosfäriska och oceanografiska förhållanden att växa i styrka och den 14 oktober uppgraderades Ophelia till kategori 3 då den befann sig söder om Azorerna. Exakt hur ovanligt detta är i den här delen av Atlanten uppmärksammades av Sam Lillos figur på twitter. Intensiva tropiska orkaner är ytterst ovanliga öster om longitud 40°W.

Bilden visar de geografiska positionerna för intensiva orkaner på Atlanten från 1851 och framåt.
Bilden visar de geografiska positionerna för intensiva orkaner på Atlanten från 1851 och framåt. Ophelia, markerad i röd färg, framstår klart och tydligt som en mycket udda särling.Källa: Sam Lillo Förstora Bild

Enligt orkanspecialisten Philip Klotzbachs som twittrat om detta är Ophelia även den ostligaste orkan som nått status som "major hurricane". Statistik över tropiska stormar och orkaner på Atlanten sträcker sig från 1851 och framåt.

Satellitbilden visar den tropiska orkanen Ophelia
Satellitbilden visar orkanen Ophelia då den klassades som en kategori 3 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan på kvällen den 14 oktober. Nordväst om orkanens öga syns den portugisiska ögruppen Azorerna. Källa: NOAA. Förstora Bild

Rekordvärme i spåren av Ophelia

Ophelia omvandlades till en mellanbreddscyklon och den 16 drog resterna av den in över Brittiska öarna med regn och blåst. På sina håll rapporterades om orkanbyar. I Fastnet Lightnouse på Irland rapporterades en maximal byvind på 53 m/s. 

Ophelia förde inte enbart med sig regn och blåst; söder därom drog osedvanligt varm luft från Nordafrika norrut vilket bidrog till nya lokala oktoberrekord i Portugal och Spanien. För tre spanska stationer nära gränsen till Portugal slogs den 15 oktober de gamla oktoberrekorden från 1923 (Zamora, startår 1920), 1977 (Badajoz, startår 1955) och 2011 (Vigo, startår 1956). Det var inte bara på Iberiska halvön som Ophelia bidrog till osedvanligt höga temperaturer. Även i Holland, Belgien, Frankrike och Polen förekom för årstiden extremt höga temperaturer. Den 16 kom Uccel i Bryssel i Belgien upp i 25,7° vilket är det allra senaste datumet för en högsommardag där (minst 25,0°) sedan mätningarna där inleddes 1833. Det tidigare rekorddatumet var från 1990 då man kom upp i 25,7° där den 12 oktober. 

Det var inte bara varm luft som fördes norrut i samband med Ophelia. Sandstoft och partiklar från Saharaöknen och sotpartiklar från skogsbränder på Iberiska halvön gav upphov till ett veritabelt mörker som färgade solen röd på Brittiska öarna, Danmark, Sverige och Finland.

Den 25-26 förekom ytterligare en kort period med för årstiden exceptionellt höga temperaturer i sydvästra Frankrike. Exempelvis rapporterade Toulouse 28,2° den 26. 

Stormigt slut på kontinenten

Den 28-29 drog kalla nordvindar ner över kontinenten i samband med et tintensivt lågtryck som namngavs "Herwart". På flera håll i Centraleuropa rapporterades då storm- eller orkanvindar. Höjdstationerna Sniezka (1603 möh) i Polen och Mourgash (1687 möh) i Bulgarien rapporterade en medelvind på 42 m/s respektive 40 m/s. På tredje plats kom tyska Brocken (1142 möh) som uppmätte en medelvind på 33 m/s. Högsta byvinden stod Feuerkogel (1618 möh) i Österrike för där man kom upp i 50 m/s. På andra plats kom Fichtelberg (1213 möh) i Tyskland där byvinden kom upp i 49 m/s. Det var inte bara på höjden det blåste mycket, även stationer på lägre höjder uppmätte osedvanligt höga medelvindar. Tyska Leuchtturm alte Weser (32 möh) noterade 31 m/s i medelvind medan List (Tyskland, 26 möh) hade 29 m/s i medelvind. Högsta byvinden på lägre höjder uppmättes i Milesovka (833 möh) i Tjeckien där man registrerade 42 m/s medan tyska List kom upp i 40 m/s.

Högtrycksbetonad månad gav mycket torrt väder i bland annat Frankrike  

Över sydvästra Europa rådde högtrycksbetonat väder i oktober. Detta medförde att månaden blev rekordtorr på flera håll i sydöstra Frankrike samt på nordvästra Korsika. Fyra stationer med mätserier från 1920-talet slog då sina gamla oktoberrekord. I Nice (startår 1942) uppmättes endast 0,2 mm. 

Medellufttryck över Europa i oktober 2017.
Medellufttryck över Europa i oktober 2017. Förstora Bild

Nordamerika - Rekordvarm månad i nordöstra USA 

I stora delar av Nordamerika blev det en varm höstmånad. Detta gäller särskilt gränstrakterna mellan USA och Mexiko, nordöstra USA, sydöstra Kanada och delar av Alaska där temperaturöverskotten allmänt var 3-4 grader över de normala. Lokalt i Alaska och sydöstra Kanada var överskotten drygt 5 grader från referensnormalen.

För de till ytan små delstaterna Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island och Vermont i nordöstra USA blev det en rekordvarm oktobermånad. På delstatsnivå gäller statistiken från 1895 och framåt. I bland annat Central Park i New York slogs det gamla oktoberrekordet i månadsmedeltemperatur från 2007 och 1947. Temperaturmätningarna i Central Park inleddes anno 1870. I Boston där mätningar finns från 1872 och framåt blev månaden den näst varmaste. Även i delstaten Quebec i Kanada sattes lokalt nya månadsrekord, bland annat i Montreal och Sherbrooke. Båda stationernas tidigare oktoberrekord härrörde från 1947. 

I nordvästra USA, sydvästra Kanada samt delar av östra Mexiko var månaden allmänt lite kyligare än normalt med temperaturunderskott på 0-1,5 grader. I Memphis i delstaten Tennessee noterades frost för första gången i oktober sedan 1993. Detta har endast inträffat tre gånger sedan 1965 och framåt.

Tropiska cykloner

Den 5 bildades den tropiska stormen Nate i sydvästra Karibien strax öster om Nicaragua och Costa Rica. I spåren av Nate föll stora mängder regn. Särskilt hårt drabbades Nicaragua och Costa Rica där åtminstone ett dussin människor miste livet. Den största 24-timmarsmängden uppmättes den 4 i Daniel Oduber i Costa Rica där det föll 301 mm på 24 timmar.

När Nate nådde Mexikanska Golfen intensifierades den till en kategori 1 – orkan, en styrka den behöll fram till dess att den nådde land i södra USA. De största mängderna föll i Alabama, nordvästra delen av Florida och South Carolina samt västra delen av North Carolina. Den största mängden totalt i samband med Nate rapporterades från Great Falls i North Carolina där man fick 295 mm.

I kölvattnet av Nate fördes varm och fuktig luft norrut. Vid Washington Reagan National Airport sjönk temperaturen söndagen den 8 till 23,9° som lägst. Detta är den allra högsta minimitemperatur som observerats där i oktober. Det tidigare oktoberrekordet var 23,3° från 1898 och 1941. Mätningar finns därifrån ända från 1874. 

I slutet av månaden bildades den tropiska stormen Philippe som drog in över Kuba och Florida. West Palm Beach på Floridas ostkust rapporterade 170 mm på 24 timmar. Resterna av Philippe omvandlades därefter till en kraftfull mellanbreddscyklon som gav besvärligt väder i nordöstra USA den 30. Lokalt föll över 100 mm nederbörd i delstaterna New York, New Jersey och Connecticut. Då Philippe aldrig nådde orkanstyrka ändades den rekordlånga svit om 10 tropiska orkaner i följd från Franklin till Ophelia (se avsnittet om Ophelia i Europa).

I östra Stilla havet bildades två svaga och kortlivade tropiska stormar under oktober, Ramon och Selma. Mest uppseendeväckande var Selma som den 28 oktober drog in över El Salvador. Detta är första gången en tropisk storm gör ett ”landfall” där. Tropiska cykloner som rört sig från Atlanten till östra Stilla havet har dock berört landet tidigare. Även det är dock en ovanlig företeelse. Statistik över tropiska cykloner i östra Stilla havet sträcker sig från 1949 och framåt och anses vara tillförlitlig från 1970 och framåt.

Noterbart är att de två lågtryck som "födde" de tropiska stormarna Philippe och Selma gav upphov till kraftiga regn i Nicaragua, Honduras och Guatemala. Camoapa i Nicaragua rapporterade 338 mm på 24 timmar den 25-26 oktober vilket även blev månadens största regnmängd i Nordamerika. I grannlandet Guatemala noterade Flores under samma tidsrymd 320 mm medan Roatan i Honduras uppmätte 266 mm på 24 timmar den 26-27 oktober. 

Extremt varmt i sydvästra USA i slutet av oktober

Omkring den 23 växte ett mäktigt högtryck in över sydvästra USA och norra Mexiko vilket gav extremt höga temperaturer för årstiden i samband med föhn när nordostvindarna från öknen drog ner mot kusten. På några håll där vinden höll i sig även under natten sjönk temperaturen inte under 30°, bland annat i Fillmore i Kalifornien nordväst om Los Angeles. I San Luis Obispa och Miramar, båda belägna i Kalifornien, uppmättes hela 42,2° den 24. Värdet är, tillsammans med Indio Fire Stations värde från 1959, tangerat rekord för högsta temperatur uppmätt så sent på säsongen. I Mexiko rapporterade Hermosillo 45,7° den 24 vilket även blev månadens högsta temperatur för Nordamerika. Flera stationer i trakterna kring Los Angeles uppmätte temperaturer omkring 40°. För flera stationer renderade värmen de högsta temperaturerna som observerats så sent på året. Detta gäller i exemeplvis Los Angeles Downtown (startår 1877) där man den 23 uppmätte 38,9°. 

Månadens lägsta temperatur noterades den 25 i Umiat i Alaska där temperaturen sjönk till -28,3°. Samma dag noterades osedvanligt höga temperaturer i nordöstra Kanada. Makkovik (startår 1986) uppmätte hela 21,0° vilket är den högsta temperatur som uppmätts där i oktober. 

Asien – Stora mängder regn i Taiwan i mitten av månaden

I ett band från Okhotska havet i öster till Bajkalsjön i väster var månaden i allmänhet lite kallare än en normal oktober med i allmänhet 0-1 graders underskott. I den södra och norra delen av Asien var det istället varmare än genomsnittet. De allra största överskotten på 3-4 grader från normalvärdet återfanns i sydvästra Pakistan samt ryska Taimyrhalvön kring floden Ob där det var 3-4 grader varmare än normalt. De japanska öarna Ryukyu Islands förtjänar även de att nämnas i sammanhanget då man där fick en mycket varm oktober med drygt 2 graders överskott.

Månadens högsta temperatur i Asien stod Mekka i Saudiarabien för där man den 3 kom upp i 45,0°. Avkylningen av Sibirien fortgick under månaden och den 31 rapporterades månadens lägsta temperatur på -38,9° från Verkhojansk i Ryssland.

Tropiska cykloner gav mycket regn

Årets orkansäsong i västra Stilla havet har så här långt varit extremt inaktiv. Även i oktober var det glest mellan de tropiska stormarna och de tropiska orkanerna. Ett tropiskt lågtryck utvecklades den 8 över Sydkinesiska havet och nådde den 10 in över norra Vietnam. I samband med detta föll stora mängder regn i norra Vietnam den 10-11. Bai Thuong fick 290 mm på 24 timmar.

Khanun

I anslutning till den tropiska stormen Khanun som bildades strax öster om norra Filippinerna den 12 föll stora mängder regn i östra Taiwan den 12-15. Detta berodde på kraftiga regnband från Khanun i kombination med en nordostlig vind som drog in mot Taiwans bergiga delar vilket förstärkte nederbörden orografiskt. Åtminstone två stationer noterade då sammanlagt över 1000 mm regn på 48 timmar. Den 14-15 uppmättes totalt 1149 mm i Xidawushan. Den största 24-timmarsmängden blev 708 mm den 14 där vilket även var den största 24-timmarsmängden globalt sett i oktober.

På kvällen den 14 uppgraderades Khanun till en orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center och den 15 klassades orkanen som en kategori 2. Senare under dagen den 15 svensk tid nådde Khanun land i sydligaste Kina samtidigt som den började försvagas. I dess spår föll stora mängder regn. Shipu i Kina fick 315 mm på 24 timmar varav 249 mm på 12 timmar.

Lan

Den 16 bildades månadens kraftigaste tropiska oväder, Lan, i västra Stilla havet. Den 17 nådde Lan orkanstyrka och den 21 nådde orkanen sin maximala intensitet då den klassades som en kategori 4 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Lans bana var nästan rent nordlig innan den böjde av in i västvindbältet. Den 22 drog orkanen in över Japan där det föll stora mängder regn. Owase (startår 1938) i Mie prefektur fick då 587 mm regn vilket är den största mängd som observerats där i oktober. Det gamla oktoberrekordet på 571 mm härrörde från 2001. Noterbart är att 490 mm föll på 12 timmar. Även i Wakayama prefektur föll regnet ymnigt och Shingu (startår 1976) noterade då sin högsta dygnsmängd oavsett kalendermånad med 532 mm vilket med god marginal överträffade den tidigare toppnoteringen på 419 mm från september 2011.

Saola

Ytterligare en tropisk storm, Saola, bildades i västra Stilla havet i oktober. Saola, som utvecklades till en minimal kategori 1-orkan, nådde aldrig Japans fastland men genererade ändå även den stora mängder regn när den passerade sydost om landet den 28-29. Aburatsu noterade exemeplvis 424 mm på 24 timmar.

Det var inte bara tropiska cykloner som fick himlen att öppna sig. I slutet av månaden drabbades området kring Tamil Nadu i Indien av kraftiga regn. Sirkali rapporterade 309 mm regn den 31.

Arktis – Månadens högsta och lägsta temperatur samma dag

I Arktis växte havsisen till sig betydligt snabbare jämfört med i fjol då tillväxten var extremt långsam i oktober. Den sista oktober var havsisens utbredning 8,04 miljoner vilket är det femte lägsta värdet som observerats för datumet. Havsisens utbredning var mycket under normalnivån men klart över jämfört med 2016 då utbredningen var en miljon kvadratkilometer mindre.

Det blev en mild eller mycket mild oktobermånad i större delen av Arktis. De största temperaturöverskotten på drygt 6 grader noterades i farvattnen norr om Berings sund där havsisen ännu inte lagt sig, i den norska delen av Arktis samt inre och östra Grönland med tillhörande isfria farvatten. På Svalbard har man nu haft 83 månader i följd utan temperaturunderskott. I delar av kanadensiska Arktis liksom på nordligaste Grönland var temperaturerna normala eller även strax under de normala.

28 oktober - månadens kallaste och varmaste dag

Märkligt nog uppmättes månadens högsta och lägsta temperatur i Arktis på samma dag och i samma land. På Grönland, som tillhör Danmark, rapporterades 14,8° den 28 i Nuuk (Godthåb) på västsidan. Uppe på Geosummit (3280 möh) på den grönländska inlandsisen uppmättes några timmar tidigare -47,7°. Noterbart är att det därefter skedde en kraftig temperaturstegring på Geosummit och 15 timmar senare var temperaturen där för Geosummits del blygsamma -10,9°. På lägre höjder var Eureka C på Ellesmere Island i Kanada kallast med -37,1° vilket man uppmätte den 30 oktober.

Den 1 oktober uppmättes extremt höga temperaturer på Svalbard. Allra varmast var det då på Bjørnøya (startår 1937) där man kom upp i 11,6° vilket är den högsta temperatur som observerats i oktober. Det gamla rekordet på 11,0° från 2014 och 2000 fick därmed se sig slaget. Även vid Ny-Ålesund noterades nytt oktoberrekord den 1 då man kom upp i 10,6° där men den mätserien startade först 1974. Den tidigare högsta noteringen för oktober där var 8,6° från år 2000.

På Svalbard lufthavn (startår 1964) uppmätte man den 24 en nederbördsmängd på 18,9 mm. Värdet må förefalla blygsamt för de flesta men är faktiskt den största dygnsnederbördsmängd som observerats där i oktober månad. Det förra rekordvärdet var 18,3 mm och uppmättes så sent som 2016.

Sydamerika – Kyligt längs Perus kust men varmt i Brasilien

I de inre delarna av norra Brasilien blev det en mycket varm vårmånad med temperaturöverskott på 4-6 grader. Även i resten av landet var månaden avsevärt varmare än normalt. Även i grannländerna Paraguay, Uruguay och Colombia var månaden varm. Dock var överskotten där mer modesta och i storleksordningen 0-2,5 grader. I Perus kustnära områden, stora delar av Chile och Argentina blev det däremot en lite kyligare vårmånad med i allmänhet 0-2 graders underskott. Störst avvikelser noterades i kusttrakterna i Peru där väderfenomenet La Niña kan vara på väg att utvecklas senare i år.

Månadens lägsta temperatur uppmättes i Mazo Cruz i Peru där temperaturen under månadens inledande tio dygn sjönk till som lägst -18,0°. Månadens högsta temperatur på 43,8° uppmättes i Bermejo i Bolivia den 18. Samma dag rapporterade Pena i norra Argentina 43,6°.  

I argentinska Posadas slogs det gamla oktoberrekordet i nederbörd från 1997. Där föll det hela 320 mm regn på 24 timmar den 21 vilket var frukten av ett åskoväder. 

Afrika - Mycket regn i Sydafrika den 9-10

Kraftiga åskregn drabbade den 9-10 delar av delstaten Gauteng i nordöstra Sydafrika och omgivande provinser. På sina håll förekom även mycket hårda byvindar av kulingstyrka, exempelvis i Durban South Merebank (startår 1953) där man även uppmätte en regnmängd på hela 108 mm den 10. Detta är den största mängd som observerats där i oktober. Det gamla oktoberrekordet på 105 mm var från 1985. Den största 24-timmarsmängden på 220 mm erhölls emellertid i Paddock den 9.

I det böldpestdrabbade Madagaskar var månaden på sina håll drygt 2 grader varmare än normalt. De allra största överskotten uppmättes dock i Marocko där det var 2-5 grader varmare än normalt. I övriga Nordafrika samt i Sydafrika var månaden normal eller något kallare än normalt (avser 1961-1990). Månadens högsta temperatur uppmättes för ovanlighetens skull i Mozambique där Tete kom upp i 45,3° den 27.

I samband med orkanen Ophelia (se Europa), fördes extremt varm luft norrut. På spanska Kanarieöarna gav uppmättes extremt höga temperaturer. Den 13 slog Teneriffa North Airport (startår 1941) sitt tidigare oktoberrekord från 2002. Allra varmast var det dock i Pájara-Morro Jable vid sydspetsen på ön Fuerteventura där man kom upp i hela  43,2°. Redan på morgonen var det 39° grader varmt där. De höga temperaturerna var resultatet av lokal föhneffekt. Värdet är det näst högsta som observerats i oktober månad och överträffas endast av 43,3° den 6 oktober 2002. 

Sutherland i Sydafrika noterade månadens lägsta temperatur. Dock brukar stationen sommartid få tampas med Buffelsfontein om förstaplatsen. Den här gången var emellertid Sutherland kallast med -8,0° den 4.

Australien/Oceanien – Varmt och blött i nordöstra Australien

Det blev en varm eller mycket varm andra vårmånad i östra Australien där det på många håll var 1-2 grader varmare än normalt. På Tasmanien var detta den näst varmaste oktobermånaden på 108 år och överträffades endast av oktober 1963. För öns största ort, Hobart, var detta den allra varmaste oktobermånaden som observerats under de 135 år som temperaturmätningar pågått där. Det gamla oktoberrekordet från 1963 slogs med 0,4°. För Australien som helhet var månaden den tionde varmaste oktober som uppmätts. Månadens högsta temperatur på 45,0° uppmättes den 30 i West Roebuck i Western Australia. Månadens lägsta temperatur stod Thredbo i den australiska delstaten New South Wales för med sina -5,7° den 31 oktober.

Bortsett från delstaterna Tasmanien och Victoria var oktober även i allmänhet en blöt månad. I Queensland blev månaden extremt blöt och den tredje blötaste som observerats på 118 år. Bara oktobermånaderna 1975 och 1949 har varit mer nederbördsrika där. Under både 1949 och 1975 utvecklades för övrigt en kraftig La Niña vilket ofta tenderar till att ge mer nederbörd i delstaten. Hela 15 stationer med minst 100 års mätningar noterade nya oktoberrekord i månadsnederbörd. I Sandy Cape Lighthouse med kontinuerliga mätningar från 1887 och framåt fullständigt krossades det gamla oktoberrekordet på 230 mm från 1984 då man i år fick hela 519 mm. Lika imponerande var rekordputsningen i Rosedale Post Office med kontinuerliga mätningar från 1903 där man i år fick 827 mm vilket kan jämföras med det tidigare rekordvärdet på 359 mm år 1961. Rosedale Post Office noterade även ett nytt dygnsnederbördsrekord då man både den 17 och den 18 slog det gamla dygnsnederbördsrekordet på 184 mm från 1961. Den 17 föll där 270 mm vilket följdes av 340 mm regn den 18.

Föga förvånande stod Queensland även för månadens största dygnsmängd i Australien/Oceanien som uppgick till 389 mm och uppmättes vid Makowata den 18 oktober. Detta är den åttonde största dygnsmängden som observerats i delstaten i oktober månad. En annan stor dygnsmängd från Queensland som förtjänar att omnämnas är de 319 mm som föll i Bundaberg den 3.

Det var inte bara i nordöstra Australien som det förekom ymniga regn. På Hawaiis huvudö, Big Island, drabbades man den 24 av omfattande strömavbrott och översvämningar då ett lågtryck nordväst om delstaten förde in ymniga regn från sydväst. Allra mest regn föll uppe på Keeamu där man fick 328 mm på 24 timmar.

Vid månadsskiftet oktober-november drabbades Hawaiiön Kauai av kraftiga regn. Mount Waialeale fick då 339 mm på 24 timmar den 31. 

Varmt i nästan hela Nya Zeeland

Högtrycksdominerat väder gjorde att oktober blev varmare eller mycket varmare än normalt i praktiskt taget hela landet, framför allt på Sydön. För några stationer i landet var månaden den andra eller tredje varmaste som observerats. Detta gäller exempelvis för Queenstown (startår 1871), Richmond (startår 1862) samt Ranfurly (startår 1897). Den 19-20 gav en varm nordvästlig föhnvind upphov till extremt höga temperaturer i Otagoregionen i den sydöstra delen av Sydön. Cromwell (startår 1949) uppmätte då 30,0° den 20 vilket var nytt oktoberrekord för stationen och även Nya Zeelands högsta temperatur i oktober. Den 30 drog en ny nordvästlig föhnvind in över den sydöstra delen av Sydön. Invercargill (startår1905) slog då sitt gamla oktoberrekord då man uppmätte 25,9° där.

Det högtrycksbetonade vädret gjorde att månaden blev solig eller mycket solig på den södra delen av Sydön. Queenstown (startår 1930) och Gore (startår 1941) erfor sin absolut soligaste oktobermånad. I den nordvästra delen av Sydön samt en stor del av Nordön, framförallt i den norra delen, lyste solen med sin frånvaro under månaden. I miljonstaden Auckland blev det den allra solfattigaste oktobermånaden som observerats. Solskensmätningarna inleddes där 1963. Över större delen av den södra delen av Sydön var månaden torr eller mycket torr, vissa stationer fick bara omkring 5 mm totalt. I Mt Cook (startår 1928) var detta den allra torraste oktobermånad som noterats. I Queenstown (startår 1871) föll endast 5 mm vilket gjorde oktober 2017 till den näst torraste oktobermånaden där.

Antarktis – Rekordsent säsongsmaximum av havsisen

Månaden var varmare än normalt i stora delar av kontinenten. Störst var överskotten i Östantarktis där de låg på 4-6 grader från vad som är normalt i oktober relativt nuvarande referensperiod 1961-1990. På antarktiska halvön var månaden dock lite kallare än normalt.

Oktober månads lägsta temperatur globalt sett uppmättes den 4 då Dome Argus (4084 möh) rapporterade  -68,7°. Den högsta temperaturen på kontinenten uppmättes både den 29 och den 30 då Base Esperanza kom upp i 7,2°. Sannolikt var den 30 månadens varmaste dag men maximivärde saknades dock för detta dygn.

Havsisen kring Antarktis nådde i mitten av september ett maximum varefter utbredningen började minska. Från slutet av september växte dock havsisen till sig och den 8 oktober överskreds det tidigare maximumet. Till slut stannade säsongsmaximumet på 18,03 miljoner km² vilket är det näst lägsta säsongsmaximum som observerats sedan regelbunden övervakning av havsisens utbredning med satelliter inleddes 1978. Endast säsongsmaximumet 1986 var marginellt lägre. Årets säsongsmaximum inträffade dessutom så sent som den 11 och den 12 oktober enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Detta är, tillsammans med 2002, det allra senaste datumet som säsongsmaximumet inträffat. Efter att årets säsongsmaximum nåtts följde en relativt blygsam avsmältning fram till månadsskiftet. Den sista oktober var utbredningen den nionde lägsta för årstiden.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.