Oktober 2013 – Mest hågkommen för stormen Simone

Årets oktober kommer att minnas för två väderhändelser: dels den ovanligt sena värmen i Götaland men främst för stormen Simones framfart i Götaland den 28-29. För drygt ett dussin stationer i södra Sverige inträffade det märkliga att mintemperaturen i oktober blev högre jämfört med i september. För Göteborgs del var det blott sjätte tillfället sen 1881.

Högtrycksbetonad inledning

Högtrycksväder inledde oktober med varierande molnighet i landet den 1-4. Längst i norr passerade ett par fronter med ringa nederbörd. Nätterna var kalla i vindskyddade dalgångar i främst södra Sverige och den 2 uppmättes -7,2° vid Jönköpings flygplats vilket även blev Götalands lägsta temperatur för månaden.

Ostadigare väder med brittsommarkänsla

Högtrycket drog efterhand bort åt sydost vilket öppnade upp för lågtryck från Atlanten. Ett regnväder passerade den 5 österut över landet. Ett nytt nederbördsområde drog redan under morgontimmarna den 6 in från Norska Havet. Den mesta av nederbörden fastnade dock i fjällen. I söder fördes varm luft in och temperaturen steg på många håll i Götaland och södra Svealand till omkring 15 grader. Varmast var det i Oskarshamn med 19,5° vilket även var månadens högsta temperatur.

Vädret fortsatte att vara ganska likartat den 7 men temperaturen steg nu i främst Svealand och Norrland. För landet som helhet var detta månadens varmaste dygn. Svealands samt Norrlands månadshögsta rapporterades från Östmark-Åsarna i Värmland samt Hudiksvall i Hälsingland som båda rapporterade 19,3°. I Götaland uppmätte Oskarshamn åter igen 19,5°. Vädret ändrades inte mycket till den 8. Dock var det något lägre temperaturer i norra Norrland samt mer skurbetonat i södra Sverige.

Till den 9 rörde sig ett regnområde in över norra Norrland medan ett annat, mer splittrat regn drog in över Västsverige. Mest regn föll i Linhult i Västergötland samt Tärendö i Norrbotten som fick 31 respektive 24 mm.

Åska i Skåne - orkanbyar i fjällen

Medan det fortsatte att vara ostadigt i södra Sverige den 10 stabiliserades vädret alltmer i norr då ett högtryck med centrum över Brittiska öarna började växa in. Högtrycket fick den 11-12 centrum över Sydnorge och gav då uppehållsväder i praktiskt taget hela landet.

Natten till den 13 blåste det upp till storm eller orkan i delar av norra Lapplandsfjällen i samband med att en kallfront passerade söderut. Allra mest blåste det i Stora Sjöfallet som rapporterade en medelvind på 36 m/s och en byvind på 44 m/s. Den högsta byvindshastighet som uppmätts i Sverige i oktober är 53 m/s från Tarfala 2006. Strax öster om Kebnekaisefjällen uppmätte Nikkaluokta orkanbyar på 35 m/s. Också längre österut var det mycket blåsigt. Vid vår nordligaste väderstation, Naimakka, rapporterades stormbyar på 26 m/s.

Den 13 blev därefter en dag med varierande molnighet på många håll men i södra Götaland rörde sig ett ihållande regnväder med åska upp från kontinenten och blev närmast stillaliggande där samtidigt som det långsamt mattades av. På många håll i Skåne föll det 20-30 mm. Allra mest fick Vinslöv med 34 mm.

Till den 14 hade högtrycket åter tagit kommandot i hela landet och höll sedan i sig fram till den 16 då lågtryck från Atlanten började trycka på västerifrån.

Första snön i delar av Svealand

Kantareller
Efter en dag i skogen kunde dessa kantareller avnjutas den 19 oktober. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Under morgonen den 17 drog ett lågtryck med tillhörande nederbördsområde in över södra och mellersta Sverige. Nederbörden stannade upp i höjd med Svealand. Under kvällen och natten till den 18 övergick nederbörden i snöblandat regn eller ren snö då kallare luft strömmade ner på lågtryckets baksida. I delar av Svealand uppmättes ett par centimeter nysnö på morgonen den 18. Kloten i Västmanland uppmätte Svealands största snödjup för månaden med 10 cm. Även i de allra nordligaste delarna av Götaland, exempelvis Tiveden och Kolmården låg det lite vitt puder på morgonen. Dock uppmättes inget mätbart snödjup i de trakterna.

Ovanligt sen oktobervärme

Den 19 bjöd på uppehållsväder på många håll i landet men ett nytt nederbördsområde närmade sig från sydväst och rörde sig den 20 in över södra Sverige. Längre norrut höll ett högtryck emot vilket gjorde att nederbörden begränsades till Götaland. Vädersituationen ändrades inte till den 21. I delar av Götaland gav det nära nog stillaliggande regnet stora mängder på sina håll detta dygn. Hörby i Skåne fick 31 mm.

Nya nederbördsområden matade på från sydväst och natten till den 22 orkade högtrycket inte längre hålla emot vilket öppnade upp för nederbörden att röra sig åt nordost över landet med stora regnmängder i främst norra Svealand och upp till Ångermanland. Mest föll i Kasa i Ångermanland med 41 mm följt av Västmarkum, även det i Ångermanland, med 40 mm.

Samtidigt strömmade för årstiden mycket varm luft upp från kontinenten. Värmen kulminerade den 23 då Kristianstad rapporterade 18,9° medan Lund hade 18,1°. För Lunds del var detta den högsta maximitemperatur som noterats så sent på året sedan mätningar med maxtermometer inleddes där 1881. Ända upp till södra Norrland rapporterades temperaturer på runt 15 grader.

Dygnets lägsta temperatur den 23 blev i Göteborg +13,9°. Detta värde är den högsta minimitemperaturen som uppmätts så här sent på året på minst 50 år i landet. År 2006 var det +13,7° som lägst i Utklippan i Blekinge den 23 oktober vilket var tidigare rekordvärde.

Ostadigt och blåsigt väder

Den 24 präglades av ostadigt väder i praktiskt taget hela landet. I söder var det dessutom blåsigt. Ett område med lätt snöfall passerade över norra Norrland den 25 medan vädret lugnade ner sig lite i södra Sverige som fick en solig dag då en högtrycksrygg mycket snabbt passerade österut.

Ett nytt nederbördsområde rörde sig dock in från sydväst natten till den 26 och vidare åt nordost. Nederbörden övergick i snö i norra Norrland. Längst i norr var det dock klart på sina håll och därmed mycket kallt. Nikkaluokta rapporterade då -21,4° vilket även blev månadens lägsta temperatur. I södra Sverige drog skurar från väster in under dagen.

Även den 27 bjöd på ungefär samma väder men med större nederbördsintensitet i de västra delarna av landet i samband med att ett nytt område med regn eller snö drog in från väster. Exempelvis uppmättes 20 mm i Gördalen i norra Dalarna. Till mitt på dagen den 28 hade gårdagens nederbördsområde nått upp till norra Norrland där det allmänt föll 10-15 mm. Mest i Arjeplog-Myrheden i Lappland med 25 mm.

Stormen Simone

Satellitbild över Simone
Satellitbild klockan 12.50 den 28 oktober visar stormen Simone på väg in över Sverige. Förstora Bild

I södra Sverige mulnade det på västerifrån då ett mycket djupt stormlågtryck, som av SMHI gavs namnet Simone, närmade sig från Storbritannien. På sin väg österut över Nordsjön fördjupades Simone och under eftermiddagen drog Simone in med full kraft över Götaland. Över södra och mellersta västkusten blåste det upp till full storm i medelvinden samtidigt som byvinden nådde orkanstyrka. Hallands Väderö i Skåne uppmätte en medelvind på 31 m/s och med en byvind på 42 m/s. Detta är den högsta uppmätta byvinden i oktober månad vid en svensk kuststation. För att finna en högre byvind vid någon kuststation får vi gå tillbaka till den 3 december 1999 då Hanö rapporterade 43 m/s. Med Simone avslutades en rekordlång period med stormfria dygn i Sverige, 594 stycken. I samband med Simone föll stora mängder regn över stora delar av Götaland upp till södra Svealand. Allra mest föll i Torup i Halland med 41,9 mm vilket även var månadens största dygnsnederbörd.

Simone drog under natten den 29 snabbt österut med storm- och orkanbyar längs delar av Östersjölandskapen. Under morgontimmarna den 29 hade Simone lämnat Sverige och det blev en dag präglad av ostadigt väder.

Varierande väder

Den 30 blev en mellandag i landet med skurar på sina håll. I norra Norrland var det istället fråga om byar av regn eller snö. Oktober avslutades med att ett nytt nederbördsområde drog in över landet västerifrån. I Götaland var det delvis fråga om kraftig nederbörd och Källsjö i Västergötland uppmätte 31 mm. I norr fortsatte vintervädret och där uppmättes ett snödjup på 33 cm i Gittun i Lappland.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2013.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i oktober 2013

Betydligt varmare än normalt i söder

Årets oktobermånad blev mycket varm i södra Götaland, med en medeltemperatur omkring 2° högre än normalt. I Lund var detta den åttonde varmaste oktobermånaden som uppmätts sedan 1860.

Även i resten av Götaland och södra Svealand var månaden varm men från norra Svealand och längre norrut tog kalla och varma perioder i stort sett ut varandra med resultatet att månaden där var förhållandevis normal. Dock med en övervikt åt det varma hållet, särskilt i fjällen.

För några stationer i södra Sverige, däribland Göteborg, Varberg, Örebro, och Arvika inträffade det märkliga förhållandet att minimitemperaturen i september faktiskt var lägre än den lägsta temperaturen i oktober. Sedan mätningar med minimitermometer inleddes i Göteborg 1881 har detta bara inträffat åren 1906, 1907, 1957, 1977 och 1986.

Oktober 2013 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2013. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i oktober 2013.
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2013. Förstora Bild

Blött längst i norr och i söder

Längst i norr, lokalt i Svealand samt delar av Götaland blev oktober en blöt månad med mer än 150 % över det normala. Några rekord var det dock inte frågan om. För Götalands del var nederbördsöverskottet välkommet efter det mycket torra väder som dominerat där sen i juli med låga vattenstånd som följd.

I resten av landet blev månaden torrare än normalt, särskilt längs södra Norrlands kustland. Relativt torrast var det i trakterna kring Söderhamn där bara drygt 50 % av den normala oktobernederbörden föll.
 

Oktober 2013 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under oktober 2013. Förstora Bild
Karta över nederbörd oktober 2013.
Nederbörd under oktober 2013. Förstora Bild

Åska

Åskaktiviteten under oktober var låg. Den 13 och den 26 blev månadens mest åskrika dygn med den 13 som klar etta. Den 13 var det Skåne som drabbades medan det den 26 var norra västkusten som fick ta del av detta skådespel.

Karta över antal blixtdagar i oktober 2013.
Åskdagar under oktober 2013. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i oktober 2013
Totalt antal blixtar i oktober 2013. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Solskenstid

Månaden blev soligare än normalt i mellersta och norra Sverige. Några nya rekord blev det inte. Östersund hade dock sin näst soligaste oktober. Där har solskensmätningar pågått sen 1957. I Götaland fick man i allmänhet något mindre sol än normalt.

Karta med soltimmar under oktober 2013.
Antal soltimmar under oktober 2013. Förstora Bild
Oktober 2013 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2013. Förstora Bild

Snö

Snödjupskarta för 31 oktober 2013.
Snödjup den 31 oktober 2013. Förstora Bild

Från den 18 oktober etablerades ett mer stadigvarande snötäcke. Den 20 uppmättes månadens största snödjup, 40 cm, i Mjölkbäcken i södra Lapplandsfjällen. Vid oktobers slut hade snötäcket byggts på och täckte en stor del av norra Norrland med de största snödjupen kring Sareksfjällen. Även i södra Norrlandsfjällen fanns ett mycket tunt snötäcke.

 
Högsta temperatur, oktober 2013
Norrland +19.3° den 7 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +19.3° den 7 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +19.5° den 6 och 7 Oskarshamn (Småland)
 
Lägsta temperatur, oktober 2013
Norrland -21.4° den 26 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -15.7° den 21 Storbo (Dalarna)
Götaland -7.2° den 2 Jönköpings flygplats (Småland)
 
Högsta nederbörd, oktober 2013
Norrland 143 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 134 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 184 mm Heden (Bohuslän)
 
Lägsta nederbörd, oktober 2013
Norrland 15 mm Kilafors (Hälsingland)
Svealand 27 mm Fågelsjö (Dalarna)
Götaland 26 mm Ölands norra udde A (Öland)
 
Högsta lufttryck, oktober 2013
Norrland 1036.1 hPa den 12 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1035.3 hPa den 12 Malung (Dalarna)
Götaland 1034.4 hPa den 3 Hoburg (Gotland) och Ölands södra udde (Öland)
 
Lägsta lufttryck, oktober 2013
Norrland 970.9 hPa den 29 Gällivare (Lappland)
Svealand 970.7 hPa den 28 Svanberga (Uppland)
Götaland 968.1 hPa den 28 Vinga (Västergötland)
 
Största snödjup, oktober 2013
Norrland 40 cm den 20 Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 10 cm den 18 Kloten (Västmanland)
Götaland -

Medelvind över 21 m/s i oktober 2013

Dygnsnederbörd över 40 mm i oktober 2013