Oktober 2013 - Stormen Simone gav högt och lågt vattenstånd

Stormen Simone gav upphov till både låga och höga vattenstånd. Signifikanta våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen. Vattentemperaturerna längs kusterna sjönk sakta men höll sig 1-1,5° över det normala.

Avkylningen av ytvattnet fortsatte i jämn takt

Vattentemperaturen längs kusterna sjönk sakta men säkert men höll
sig hela tiden 1-1,5° över den normala.

Till sjöss i Bottenhavet och Bottenviken var temperaturmönstret fortsatt ganska utjämnat, inledningsvis 10-11°, mot månadens slut 7-8°. Östersjön och Västerhavet följde efter med 2-3 graders eftersläpning.

Stormen Simone, som snabbt passerade förbi Kattegatt och Ålands hav natten mellan den 28 och 29 tvingade fram en viss uppvällning utanför Öland samt i Östergötlands och Södermanlands ytterskärgårdar, men som endast kortvarigt orsakade ett temperaturfall uppemot 2 grader.

Ytvattentemperatur i kustvatten oktober 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2013
Ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2013
Ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2013. Förstora Bild

Högt och lågt vattenstånd

Månaden inleddes med högtrycksbetonat väder och låga vattenstånd som följd. Efter några dygn försköts högtrycket österut och vattenstånden steg.

Den 10 var det en nordostlig vind av kulingstyrka längs västkusten som pressade vattnet västerut. Kungsvik registrerade då -51 cm och Göteborg hade -37 cm.

Den 18 gav ett lågtryck öster om Sverige en nordlig vind över Bottenviken vilket pressade vattnet söderut. Kalix och Ratan noterade då -50 cm.

Natten mot den 29 rörde sig stormen Simone in över södra Sverige. Längst västkusten var det en väst- till sydvästlig vind. Detta i kombination med det låga lufttrycket gjorde att vattnet steg snabbt vid kusten. Månadens högsta vattenstånd på en SMHI station registrerades då i Göteborg till +110 cm. Samtidigt hade Sjöfartsverkets station i Halmstad +170 cm då vinden med storm i medelvind och orkanstyrka i byarna pressade vattnet in i Laholmsbukten.
 
När vindfältet sedan flyttade sig österut minskade trycket på vattnet och vattenståndet sjönk snabbt. Som mest med en hastighet av 28 cm på 10 minuter. När vindfältet sedan kom ut över södra Östersjön pressade den sydvästliga vinden vattnet österut och månadens lägsta vattenstånd -121 cm registrerades då i Skanör samtidigt som Kungsholmsfort hade -74 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2013.

Höga vågor

Den 4 var det en sydostlig vind på västkusten av kulingstyrka och den signifikanta* våghöjden vid Väderöarna steg till 2,7 meter. Den 9 blåste det återigen upp längs västkusten denna gång från sydväst och Väderöbojen noterade en signifikant våghöjd på 2,6 meter.

Sedan var det en lugnare period fram till den 18. Då gav ett lågtryck öster om Sverige en nordvästlig vind av kuling styrka på de östra farvattnen. Bojen vid Knollsgrund registrerade då en signifikant våghöjd på 3,6 meter och Finngrundet 3,1 meter.

Den 22 var det sydostliga vindar av kulingstyrka över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden steg då till 2,6 meter vid Finngrundet.

Den 24 rörde sig ett lågtryck upp över norska havet och längs västkusten var det en sydvästlig vind på upp mot 20 m/s. Den signifikanta våghöjden steg då till 4,2 meter vid Väderöarna.

Stormen Simone passerade södra Sverige natten mot den 29. De starkaste vindarna var i de södra delarna.  Den högsta signifikanta våghöjden observerades av bojen vid Knollsgrund till 4,3 meter. Väderöarna hade 2,9 meter. Tittar man på modellfälten ser man att de högsta signifikanta vågorna var över de östra delarna av Östersjön. Modellen säger att de var upp mot 7 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i oktober 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i oktober 2013 Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i oktober 2013 Förstora Bild