Oktober 2013 - Milt i Alaska, vindrekord i Danmark

Det var mycket milt i Alaska och nordvästra Kanada under oktober. I Europa medförde stormen Simone rekordhöga vindhastigheter i Danmark. Indien träffades av den starkaste orkanen för landet på över ett decennium och i Japan kom mer än 800 mm regn på ett dygn i samband med en tropisk cyklon.

Globala temperaturanomalier oktober 2013
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i oktober 2013. Förstora Bild

Europa

Oktober var varmare än normalt i nästan hela Europa. Störst var temperaturöverskottet i sydöstra Spanien med omkring 4 grader. Lågtrycksbetonat väder över Atlanten och högtryck över Svarta havet medförde att varm eller mild luft tidvis strömmade upp, framförallt i slutet av månaden.

I Österrike var det en av de 25 varmaste oktobermånaderna sedan mätningarna började 1767, i Frankrike den sjätte varmaste sedan 1900 och i Storbritannien preliminärt en av de tio varmaste sedan mätningarna startade 1910.

I Turkiet och vid Svarta havet var medeltemperaturerna för oktober i allmänhet omkring eller någon grad under de normala.

Medellufttryck över Europa i oktober 2013.
Medellufttryck över Europa i oktober 2013.

I Alperna kom det snö ovanligt tidigt i en del dalgångar natten till den 11 respektive 12. Även på högre höjder föll det sina håll ovanligt mycket snö. Stationerna i Sils-Maria och Samedan i Schweiz uppmätte 44 cm den 11, vilket är de största mängderna nysnö som stationerna någonsin har uppmätt så tidigt i oktober. I Sils-Maria började mätningarna 1864.

Den 12-13 regnade det kraftigt i Nederländerna och i de sydvästra delarna kom det på vissa platser mer än 120 mm under 24 timmar.

Sydöstra Frankrike drabbades av flera åskoväder den 19-23 och sammanlagt föll 100-350 mm nederbörd. Åska förekom även på andra håll i Frankrike och den 20 rapporterades fyra tromber i landet. Den starkaste nådde EF2 på den omarbetade Fujitaskalan och slog till mot samhället Bailleul.

Den 20-22 blåste en kraftig föhnvind i Alperna och temperaturerna steg över 20°. Bl a noterade Feldkirch i Österrike 26,4° den 22. Det varma vädret i Alptrakterna fortsatte och den 28 oktober slog några stationer sina rekord för högsta temperatur så sent i oktober. I Schweiz uppmätte Neuchâtel 21,1° och Bern 22,0°. De tidigare rekorden var 20,9° för Neuchâtel och 21,1° för Bern den 25 oktober 1923. Zürichberg tangerade sitt rekord på 22,1° från den 31 oktober 1892.

Kvällen den 27 slog en höststorm till mot Storbritannien och fortsatte sedan österut över Frankrike, Tyskland, Danmark, södra Sverige och de baltiska länderna. Minst 15 personer omkom i stormen som kallade Simone i Sverige, St. Jude i Storbritannien och Christian i Tyskland.

I Storbritannien uppmättes vindbyar på 44 m/s på Isles of Wight. Ovädret tilltog i stryka och när det nådde Danmark den 28 uppmättes en medelvind på 39,5 m/s vid Røsnæs Fyr samt vindbyar på 53,5 m/s vid Kegnæs Fyr. Det är den högsta medelvind respektive byvind som någonsin har uppmätts i Danmark.

Även vid några stationer i Tyskland blåste det minst 32,6 m/s i medelvind den 28, dvs orkanstyrka. T ex Leuchtturm Kiel noterade 36 m/s i medelvind och 47 m/s i byvind. UFS Deutsche Bucht hade 35 m/s i medelvind och 47 m/s i byvind, Brocken 34 m/s i medelvind och 45 m/s i byvind.

När Simone passerade södra Sverige var den högsta registrerade medelvindhastigheten 31 m/s och högsta byvindhastigheten 42 m/s, båda uppmätta på Hallands Väderö. För byvinden är det nytt svenskt oktoberrekord om man räknar bort fjällstationer.

Morgonen den 29 nådde ovädret Estland och hade då avtagit i styrka. I Vilsandi blåste det som mest 33 m/s i byarna.

Stormen Simone syns i slutet av EUMETSATs satellitanimation över det europeiska oktobervädret nedan.
 

Nordamerika

I västra USA och delar av sydvästra Kanada var oktober kylig. I de inre delarna av området var temperaturerna ned till 3 grader under de normala. Winslow i Arizona noterade sin sjätte kallaste oktober sedan mätningarna började 1898.

För övriga Nord- och Mellanamerika var månaden varmare än normalt. I nordvästra Kanada och en stor del av Alaska var temperaturöverskottet 4-8 grader. En högtrycksrygg över östra Alaska medförde att varma och torra vindar dominerade vädret i inre Alaska, där temperaturavvikelsen var störst. För Fairbanks i Alaska var det den tredje varmaste och fjärde snöfattigaste oktober sedan mätningarna började för 103 år sedan.

Den 2-6 drabbades flera delstater i USA av snö, kraftiga regn, åska och virvelstormar när ett lågtryck tog sig ner norrifrån. Bl a drog ett tidigt snöoväder in över Wyoming samt South Dakota den 4-6 och under loppet av 24 timmar täcktes Black Hills i South Dakota av ett upp till 1,1 m blött och tungt snötäcke.

Tre tropiska stormar var aktiva på Atlanten under månaden, men ingen av dem nådde fastland.

På östra Stilla havet bildades fyra tropiska cykloner, varav två påverkade landområden. Den tropiska stormen Octave passerade över Kaliforniska halvön och vidare till Mexikos fastland den 15.

Den tropiska cyklonen Raymond bildades den 19 och var aktiv fram till slutet av månaden. Den nådde som mest en kategori 3-orkan och dess centrum höll sig strax utanför Mexikos sydvästkust. Några områden i Mexiko som hade fått stora regnmängder i samband med tropiska cykloner under september drabbades återigen av skyfall. Några nederbördsmängder som rapporterades under perioden var 300 mm i Cuetzalan den 22 och 233 mm i Madisa den 23.

Orkanen Raymond den 22 oktober 2013.
Satellitbilden visar orkanen Raymond med sitt centrum söder om Mexiko den 22 oktober. Foto NASA Goddard MODIS Rapid Response Team Förstora Bild

Den tropiska cyklonen Raymond medförde att fuktig luft strömmade upp från Stilla havet in över södra USA. Tillsammans med en kallfront bidrog det till att regn- och åskskurar gav stora regnmängder där den 30-31. Morgonen den 31 uppmättes en dygnsnederbörd på 316 mm i Wimberley nordost om San Antonio i Texas.

Asien

Större delen av Asien hade en varmare oktobermånad än vanligt. I delar av inre Asien var temperaturerna 4-5 grader över de normala. Kyligare var det i nordöstra Sibirien, där några områden hade ett temperaturunderskott på 2-5 grader.

Åtta tropiska cykloner var aktiva över västra Stilla havet i oktober.

Orkanen Fitow var som mest uppe i kategori 2 på Saffir-Simpsonskalan. Den passerade över Japans sydligaste öar sent den 4 och slog till mot sydöstra Kinas kust tidigt den 7.

Orkanen Danas nådde kategori 4 strax innan den passerade nära norra Okinawa den 7 och svängde sedan upp i sundet mellan Japan och Korea den 8, där den försvagades över det svala vattnet.

Orkanen Nari var en kategori 3 strax innan den passerade över norra Filipinerna den 11 och fortsatte sedan vidare västerut mot Vietnam, där den drog in över land den 14.

Orkanen Wipha nådde kategori 4 och svängde upp längs Japans sydostkust den 15 där den medförde stora regnmängder och starka vindar. På Oshima, en liten ö söder om Tokyo, föll 824 mm på mindre än 24 timmar den 15-16 varav 335 mm under tre timmar.

Under andra halvan av månaden nådde orkanerna Francisco och Lekima kategori 5. Båda höll sig kvar ute till havs, men Francisco var relativt nära de japanska Ryukyuöarna omkring den 24.

Den tropiska cyklonen Krosa bildades i slutet av månaden och var under oktober som mest en kategori 2-orkan. Krosa passerade över nordligaste Filipinerna morgonen den 31 och fortsatte sedan mot nordväst.

Orkanen Phailin den 11 oktober 2013.
Satellitbilden visar orkanen Phailin med sitt centrum öster om Indien den 11 oktober. Foto NASA Goddard MODIS Rapid Response Team Förstora Bild

I Indiska oceanen nådde den tropiska cyklonen Phailin stormstyrka den 9, efter att ha passerat över nordligaste Andamanerna och Nikobarerna på sin väg mot nordväst. Den 11 hade Phailin ökat till en kategori 5-orkan och nådde sent den 12 nordöstra Indiens kust som en kategori 4. Morgonen den 13 uppmättes en dygnsnederbörd på ca 380 mm i Banki i Odisha.

Phailin var den starkaste orkanen som slagit till mot Indien sedan 1999 och det var fjärde gången som en kategori 5-orkan observerats i norra Indiska oceanen. Mer än en miljon människor evakuerades inför Phailins ankomst.

Arktis

Isutbredningen i Arktis under oktober var större än den 2012, men mindre än normalvärdet för perioden 1981-2010. Årets oktober påminde om den 2006.

Temperaturerna var över de normala på västra Grönland, i kanadensiska Arktis och centrala ryska Arktis. Mildast var det i kanadensiska Arktis som hade överskott på 2-6 grader. I övriga Arktis var temperaturerna omkring de normala.

Afrika

Det var varmare än normalt på flera håll i Afrika, framförallt i nordväst. Norra Algeriet fick ett temperaturöverskott på 5-6 grader.

I Sydsudan medförde ovanligt kraftiga regn för säsongen omfattande översvämningar.

Australien/Oceanien

Det var varmare än normalt i en stor del av Australien och på östra Nya Zeeland, som mest 2-3 grader i Australien. I sydöstra Australien och på västra Nya Zeeland var temperaturerna omkring eller strax under de normala.

Sett till medeltemperaturen var det den sjunde varmaste oktober i Australien sedan mätningarna började 1910. Avseende maxtemperaturen var det den tredje varmaste. Oktober var femtonde månaden i rad som medeltemperaturen för landet var högre än normalt. Rekordet för högsta medeltemperaturen för en 12-månaders period slogs för tredje gången på lika många månader.

Fitzroy Crossing Aerodrome hade en medelmaxtemperatur på 42,0° för månaden, vilket är det högsta medelmaxtemperaturvärde för oktober som någonsin uppmätts i Australien. Det tidigare var 41,9° vid samma station 2002. Dessutom hade stationen en maxtemperatur på 40° eller mer 29 dagar i rad (från den 1 till den 29). Det är den längsta dylika perioden för oktober för alla stationer i Australien.

Vid flygplatsen i Alice Springs var det 42,6° den 10, vilket är nytt oktoberrekord för stationen som har en 72 år lång mätserie.

Den 18 uppmättes både den högsta och lägsta temperaturen för månaden i Australien. Fitzroy Crossing Aero noterade då 44,8° och Perisher Valley -8,7°.

Nederbördsmässigt var det en torr månad i många delar av Australien. Tasmanien var den enda delstat som sammanlagt fick mer nederbörd än normalt. På några platser i västra Tasmanien var det den blötaste oktober på 20 år eller mer. 

I New South Wales var årets oktober den åttonde torraste sedan mätningarna började 1910. I de östra delarna av delstaten härjade omfattande bränder som var svårsläckta pga av de varma och torra förhållandena. Majoriteten av bränderna påverkade kuststräckan och bergskedjan Great Dividing Range framförallt mellan den 17 och 23. Bl a förstördes mer än 200 hus och 50 000 hektar mark av bränder i Blue Mountains mellan den 17 och 20.

Månaden var torr även på norra halvan av Nordön i Nya Zeeland. Där kom på några platser mindre än 20% av den normala nederbörden. På södra Nya Zeeland fick en del områden mer än dubbelt så mycket nederbörd än vanligt. Månadsnederbörden i Milford Sound uppgick till 1295 mm, vilket är stationens näst högsta oktobernederbörd sedan mätningarna började 1929.

Årets oktober var ovanligt blåsig på Tasmanien samt i delar av South Australia och Victoria.

Sydamerika

Temperaturerna var omkring eller över de normala i princip i hela Sydamerika. I delar av Brasilien, nordöstra Argentina och nordvästra Venezuela var temperaturöverskotten 2-4 grader.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 35,5° den 1 Carcaixent, Spanien
 • -25,3° den 27 Hoseda-Hard, Ryssland
 • 170 mm den 24 Puerto El Pico, Spanien

Asien

 • 45,0° den 1 Mekka, Saudiarabien
 • -38,6° den 31 Delyankir, Sibirien
 • 824 mm den 16 Oshima, Japan

Arktis

 • 16,7° den 15 Narsarsuaq, Grönland
 • -48,7° den 26 Geosummit och den 28 Summit, Grönland (3 200 möh)
 • -39,1° den 31 Eureka, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 39,7° den 6 Hermosillo, Mexiko
 • -27,3° den 28 Taloyoak, Kanada och den 29 Shepherd Bay, Kanada
 • 353 mm den 13 Crystal City, Texas (USA)

Sydamerika

 • 44,5° den 31 Bermejo, Bolivia
 • -17,2° den 23 Pampa Umalzo, Peru (4 600 möh)
 • 166 den 15 Villavicencio, Colombia

Antarktis

 • 8,6° den 29 Base Esperanza
 • -68,9° den 12 Vostok (3 400 möh)

Afrika

 • 44,0° den 19 Matam, Senegal och Nouakchott, Mauretanien
 • -9,7° den 14 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 197 mm den 30 Bellecombe, Reunion

Australien/Oceanien

 • 44,8° den 18 Fitzroy Crossing Aero, Australien
 • -8,7° den 18 Perisher Valley, Australien
 • 247 mm den 21 Milford Sound, Nya Zeeland
Temperaturextremer oktober 2013
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i oktober 2013. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.