November 2013 – Tät lågtryckstrafik

November bjöd på tämligen typiskt väder för årstiden med många lågtrycks- och nederbördsområden som rörde sig över landet. Månadens mest dramatiska väderhändelse blev passagen av stormlågtrycket Hilde. När lågtrycket passerade över Lapplandsfjällen sattes nytt svenskt rekord för tiominuters medelvindhastighet. Hela 47 m/s i medelvindhastighet uppmättes på kvällen den 16 på SMHIs högt belägna station vid Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen.

Ostadig inledning

November bjöd på tämligen typiskt väder för årstiden med många passerande lågtrycks- och nederbördsområden och en del gluggar i molntäcket däremellan. En första frontzon drog den 1 österut över södra delen av landet. I samband med detta förkom en hel del åska i främst Bohuslän och Dalsland. Den 2 berördes bara sydligaste Götaland av fortsatt regn medan en tillfällig högtrycksrygg gav uppehållsväder i övriga landet.
 

Väderläget klockan 13 söndagen den 3 november 2013
Väderläget klockan 13 söndagen den 3 november 2013 med ett lågtryck ute på Nordsjön på väg in över Norge och Sverige. Förstora Bild

Den 3-5 rörde sig ett större lågtrycksområde sakta över Sverige. Tillhörande nederbördsområde gav sig först tillkänna längs västkusten under morgonen den 3 och avancerade sedan vidare åt nordost och låg över Svealandskusten och södra Norrland under kvällen. Den 4 fortsatte nederbörden sakta norrut och övergick allt mer i snö i Norrlands inland. Samtidigt berördes Götaland och Svealand av ett nytt regnväder som kom in västerifrån. På morgonen den 5 hade detta senare nederbördsområde sitt centrum över Stockholms skärgård. Härifrån drog det sedan vidare i mer nordlig riktning och gav regn längs hela Norrlandskusten tills lågtrycket kom in över norra Finland och fylldes ut.

Månadens fem första dygn gav alla nederbördsmängder över 10 mm i Götaland. Högsta noteringen gjordes i Håvelund i Bohuslän på morgonen den 5 då 44 mm uppmättes. Men även i Svealand och längs Norrlandskusten föll betydande mängder den 3 och 4. Exempelvis uppmättes 28 mm både i Härnösand och Höglandsbodarna i Medelpad på morgonen den 4. I Töcksfors i Värmland uppmättes drygt 27 mm den 4 och 22 mm den 5, alltså sammanlagt över 49 mm dessa två dygn. I norra Norrlands inland föll nederbörden som snö och på många håll ökade snödjupet omkring 15 cm.

Kort stabilisering följd av nya nederbördsområden

Den 6-8 rådde stabilare väder och de spridda skurar och snöbyar som förekom gav inga större mängder. Temperaturen låg mestadels över den normala i söder medan det växlade mer mellan milt och kyligt i norr.

Nästa lågtryck med tillhörande nederbördsområde drog in över västkusten under förmiddagen den 9. Lågtrycket drog sig ganska snabbt över landet i nordostlig riktning men även längs kallfronten på baksidan av lågtrycket förekom nederbörd. I högre terräng i Medelpad, Jämtland och norra Dalarna föll nederbörden som snö. De största nederbördsmängderna föll dock över västra Götaland och södra Svealand där det kom över 20 mm på många håll. Högsta noteringen är från Mollsjönäs i västligaste Västergötland där 34 mm uppmättes på morgonen den 10. Ytterligare ett litet nederbördsområde berörde södra Götaland under dagen den 10. Även detta regnväder gav drygt 20 mm i Blekinge och södra Småland.

Kallt i norr

På nordsidan om lågtrycket bredde kallare luft ut sig över främst norra Norrland. Redan morgonen den 10 rapporterade ett par stationer minimitemperaturer under -20°. Den 11 berördes landet av en högtrycksrygg och i kombination med uppklarnande väder och att kallare luft fördes ner över landet från nordväst sjönk temperaturen allmänt. Säsongens dittills lägsta temperatur på -23,5° rapporterades på morgonen den 11 från Naimakka. Men hela vägen ner till södra Götaland var det minusgrader under de tidiga timmarna den 11. Under dagen den 11 bjöds det på en hel del sol i hela landet. Under eftermiddagen började det dock mulna på västerifrån.

Fortsatt lågtryckstrafik

De följande dagarna skulle flera djupa lågtryck röra sig från Island åt nordost och passera norr om eller över nordligaste Skandinavien. Den 12 inleddes därmed en period med milda eller mycket milda västvindar över Sverige som med endast ett par undantag i norra Norrland varade till och med den 19.

Även fronter utgående från de i norr passerande lågtrycken kom att korsa landet. Redan under kvällen den 11 nådde ett första nederbördsområde landets västligaste delar. I norr drog nederbörden snabbt förbi österut utan att ge ifrån sig några större mängder. I söder blev dock fronten liggande tvärs över Götaland. Återigen uppmättes nederbördsmängder över 20 mm. Under natten mellan den 11 och den 12 fick Kållered i Västergötland 23 mm och under den 12 föll det 24 mm i Eftra och 20 mm i Ullared, båda i Halland.

Lugn före storm

En solig novemeberdag på västkusten
En solig novemberdag på västkusten. Foto Thomas Carlund

Två vädermässigt odramatiska dagar följde sedan den 13-14. Den 13 bjöd på en hel del sol i praktiskt taget hela landet. I kombination med uppklarnande väder och en liten portion ishavsluft kröp temperaturen ner ganska rejält i Norrbotten. På morgonen både den 14 och den 15 rapporterades minimitemperaturer under -20° på många håll. Som lägst var det -25,6° under tidig morgon den 14 i Naimakka. Senare på dagen i samband med en passage av en svag frontzon kom det lite nederbörd i främst mellersta och nordöstra delarna av Sverige. Det kom inga stora mängder men det magra snötäcket ökade i alla fall med några centimeter i främst nordligaste Ångermanland, Västerbotten och södra Lappland.

Storm före storm

Den 15 var det dags för nästa frontsystem att passera över främst norra delen av landet. Som alltid i dylika västvindslägen drabbades fjällen värst med både de hårdaste vindarna och den mesta nederbörden. Från fjällstationer rapporterade både storm- och orkanstyrka i vindbyarna. Mest nederbörd fick Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen. Från Sandnäs i Jämtlandsfjällen, rapporterades 46 mm på morgonen den 16. I det milda vädret med plusgrader åtminstone i lägre terräng i Jämtlandsfjällen föll merparten av nederbörden som regn eller mycket blöt snö. Den största snödjupsökningen på en dryg decimeter fick man därför i södra Lapplandsfjällen där det var något kallare.

Mycket milt

Månadens mest dramatiska väderhändelser inträffade den 16-17. Efter varmfrontspassagen den 15 rådde mycket milda temperaturer i hela landet. Jämfört med den för årstiden normala temperaturen hade man de största temperaturöverskotten i södra Norrland. Allra varmast var det den 16 i Järvsö i Hälsingland där det var 14,4° som högst. Detta blev också månadens högsta temperatur i landet.

Storm med orkanstyrka

Ute på Atlanten hade ett djupt lågtryck bildats och detta rörde sig österut in mot norra Skandinavien. Detta stormlågtryck döptes till Hilde av norska vädertjänsten. Hilde drog in över norska kusten och fjällkedjan med full kraft under natten mellan den 16 och 17. På svenska sidan drabbades södra Lapplandsfjällen allra hårdast.

SMHIs station i Stekenjokk är belägen mycket exponerat på en flack fjälltopp på 1036 meters höjd. Som mest uppmättes där hela 47 m/s i medelvind, vilket är nytt rekord för Sverige. Gränsen för orkan på 32,7 m/s överskreds alltså med råge. Högsta byvind uppmättes till hela 56 m/s. Detta blev nytt rekord för byvind i november men det var ändå en god bit ifrån det gällande rekordet för Sverige på 81 m/s som uppmättes i Tarfala den 20 december 1992. (Helt jämförbara mätningar av medelvind- och byvindhastighet finns dock inte längre tillbaka än från 1995.) Även andra fjällstationer rapporterade storm i medelvind och byvindar av orkanstyrka.
 

Väderläget klockan 01 söndagen den 17 november 2013
Väderläget klockan 01 söndagen den 17 november 2013 med stormlågtrycket ”Hilde” över norra Norrland. De svarta linjerna är isolinjer för lufttrycket vid havsytans nivå. Vinden blåser nära parallellt med dessa linjer och ju tätare det är mellan linjerna desto högre är vindhastigheten. Förstora Bild

Öster om fjällkedjan var vindarna inte lika hårda men även här blåste det mycket hårda vindar med stormstyrka i byarna. Många träd blåste omkull och skapade strömavbrott när de föll över ledningar eller trafikproblem när de föll över vägar. Som mest var ca 35 000 abonnenter utan ström i Västerbotten och det var stora trafikproblem både på E12 och E45. Det var även avbrott i tusentals fasta teleförbindelser.

Södra Lapplandsfjällen fick också mest nederbörd under stormpassagen. Högsta noteringen gjordes i Hemavan där 32 mm uppmättes på morgonen den 17. Snödjupsökningen var dock mycket liten, åtminstone i lägre terräng, där mycket av nederbörden föll som regn. Nederbörden började som snö men under eftermiddagen steg temperaturen kraftigt. Exempelvis var det hela 6,2 plusgrader klockan 19 den 16 i Hemavan . Under natten till den 17 sjönk temperaturen åter och regnet övergick i snöbyar.
 

Solsken

Efter att stormen Hilde snabbt dragit vidare österut över Finland och Ryssland klarnade det upp i hela Sverige utom längst i norr och den 17 blev den dag som totalt sett fick flest soltimmar i landet. Den maximala solskenstiden så här års är dock bara knappt åtta timmar längst i söder och omkring fyra timmar längst i norr.

Redan under natten till den 18 var det dags för nästa omgång med hårt väder i fjällen. Ett lågtryck rörde sig norrut utmed Norges kust vilket åter resulterade i hårda vindar och snöbyar i Lapplandsfjällen. På morgonen den 18 hade snödjupet ökat med omkring 1 dm i västligaste Lapplandsfjällen. I södra delen av landet var det allmänt ostadigt väder i den fortsatt milda och mestadels sydvästliga vinden både den 18 och den 19.

Kallt i norr, första snön i söder

Novembersnö 2013 Sydsvenska höglandet
Lite försmak av vinter på Sydsvenska höglandet. Foto Thomas Carlund

Den 20 stabiliserades vädret och temperaturen sjönk allmänt men särskilt i norr. Redan på morgonen den 20 hade man -27,0° som lägst i Nattavaara i mellersta Lappland. Vid några stationer i Norrbotten blev också dygnsmedeltemperaturen under -20°.

I norr fortsatte det högtrycksdominerade och kalla vädret den 21 medan ett nederbördsområde under kvällen den 20 och dagen därpå rörde sig över Götaland och östra Svealand mot nordost. I de norra delarna av Sydsvenska höglandet var det tillräckligt kallt för att nederbörden skulle falla som snö och därmed bildades säsongens första snötäcke i Götaland. Som mest rapporterades 8 cm snödjup från Svinhult i sydligaste Östergötland. Ute vid Smålandskusten var temperaturen högre och nederbörden intensivare och i Gladhammar fick man 30 mm regn.

Åter milt och blåsigt i norr

Högtrycksbetonat väder fortsatte den 22. Undantaget var nordligaste Lappland där ytterligare ett lågtryck med centrum norr om Skandinavien gav hårda vindar och en del snöbyar i fjällen. En kallfront kopplat till lågtrycket i norr passerade österut över Norrland under natten till den 23. Den 23 bjöd sedan på förhållandevis lugnt väder och det klarnade upp på många håll främst i norr. Därmed sjönk också temperaturen. Månadens lägsta temperatur noterades i Nattavaara under tidig morgon den 24 då det var -27,1° som lägst.

Den 24 rörde sig lågtrycket över Ishavet in över Nordkalotten vilket gav friska men i norr tämligen milda nordvästvindar och det bildades åter snöbyar i västra fjällen. Under och efter lågtryckspassagen i norr växte en högtrycksrygg in söderifrån. Redan den 24 klarnade det upp ytterligare på många håll och det blev en solig dag, liksom den 25. I söder fortsatte det lugna och vackra vädret den 26 medan ännu ett nederbördsområde snabbt passerade österut över Norrland. Återigen var det mycket milt och även i fjällen föll nederbörden som regn eller snöblandat regn.

Stegvis under dagen den 27 ökade styrkan i den nordvästliga vinden över landet då ett djupt lågtryck passerade österut över norra Skandinavien och Finland. Särskilt i Jämtlands- och Lapplandsfjällen blev vädret åter hårt. Främst i väster förekom även nederbörd. Det var för årstiden åter mycket milt särskilt i Norrland med 10-12 grader högre dygnsmedeltemperaturer än genomsnittet för årstiden. Efterhand sjönk dock temperaturen och under kvällen och natten övergick allt mer av nederbörden i snö. Förändringen av snödjupet blev emellertid väldigt varierande. På vissa håll både i Jämtlands- och Lapplandsfjällen minskade snödjupet från den 27 till den 28 medan det ökade på andra håll. Största ökningen fick man i Jämtland öster om fjällen där snödjupet ökade 1-2 decimeter.

Lugnare avslutning

Efter lågtryckspassagen i norr avtog vinden och vred mer mot nordlig riktning den 28 samtidigt som temperaturen sjönk till för årstiden mer normala nivåer. Under den 29 växte en tillfällig högtrycksrygg in österifrån vilket gav en relativt lugn dag i större delen av landet. Redan under kvällen kom dock ett mindre lågtryck in västerifrån över sydligaste Götaland och i Skåne kom det som mest drygt 10 mm regn. Månadens sista dag var mest en väntan på nästa lågtryckspassage i norr vilket under den 30 föregicks av milda västvindar, särskilt över södra Norrland.
 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2013.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2013

Övervägande milt väder

Generellt blev årets november mild med 1-3 grader högre medeltemperatur än genomsnittet för månaden under referensnormalperioden 1961-1990. Detta var dock långt ifrån de stora temperaturöverskott som rådde i november 2011 och även något lägre än under förra årets november. Under perioden  från den 12 till och med den 19 var det som allra mildast. Månadens högsta temperatur på 14,4° uppmättes då den 16 i Järvsö i Hälsingland. Detta är både ovanligt sent och ovanligt långt norrut för att vara en notering av Sveriges högsta temperatur under en novembermånad.

Månadens lägsta temperatur noterades i Nattavaara under tidig morgon den 24 då det var -27,1° som lägst.

November 2013 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2013. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i november 2013.
Månadsmedeltemperaturen under november 2013. Förstora Bild

Mycket nederbörd i fjällen

Mest nederbörd föll det fjällen, och då nederbördsområdena huvudsakligen kom in västerifrån var det de västligaste delarna av fjällen som fick den mesta nederbörden. Undantaget fjällen och delar av ostkusten blev november något torrare än normalt. För att hitta en nederbördsfattigare respektive nederbördsrikare november behöver man inte gå tillbaks längre än till 2011 respektive 2009.

Månadens preliminärt högsta dygnsnederbörd uppmättes på morgonen den 16 i Sandnäs i Jämtlandsfjällen där det då hade kommit 46 mm. Under de tre dygnen från den 15 till den 17 föll också mycket nederbörd i Lapplandsfjällen. Exempelvis Hemavan fick sammanlagt 67 mm under dessa dygn.
 

Karta över nederbörd november 2013.
Nederbörd under november 2013. Förstora Bild
November 2013 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under november 2013. Förstora Bild

Snö

I Lapplandsfjällen växte snödjupet med några decimeter under månaden. Allra högst blev ökningen längst i norr. I Katterjåkk ökade snödjupet från 20 centimeter den 1 till hela 98 centimeter den 30. Så mycket snö har det inte varit i Riksgränsfjällen i slutet av november sedan 1983. I övrigt blev snötäckets vidare avancemang öster- och söderut över landet inte särskilt stort.

Mot slutet av månaden fick Sydsvenska höglandet ett par omgångar med lite snö, vilken var borta igen i början av december.

Snödjupskarta för 15 november 2013.
Snödjup den 15 november 2013. Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 november 2013.
Snödjup den 30 november 2013. Förstora Bild

Åska

I främst Bohuslän och Dalsland inleddes månaden med en hel del blixtar och dunder i samband med en frontpassage och den 1 blev månadens åskrikaste dygn. Under den följande veckan förekom sedan en del ytterligare urladdningar mestadels över västra Götaland.

Karta över antal blixtdagar i november 2013.
Åskdagar under november 2013. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i november 2013
Totalt antal blixtar i november 2013. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Solskenstid

November blev nära normalsolig i större delen av landet. Av SMHIs strålningsstationer var det Nordkoster som med sina 93 timmar fick mest solskenstid.

Karta med soltimmar under november 2013.
Antal soltimmar under november 2013. Förstora Bild
November 2013 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2013. Förstora Bild
Högsta temperatur, november 2013
Norrland +14.4° den 16 Järvsö (Hälsingland)
Svealand +13.1° den 16 Arvika (Värmland)
Götaland +12.6° den 27 Vänersborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, november 2013
Norrland -27.1° den 24 Nattavaara (Lappland)
Svealand -19.5° den 22 Särna (Dalarna)
Götaland -12.2° den 26 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, november 2013
Norrland 191 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 77 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 123 mm Håvelund (Bohuslän)
Lägsta nederbörd, november 2013
Norrland 13 mm Näsåker (Ångermanland)
Svealand 18 mm Fågelsjö (Dalarna)
Götaland 24 mm Visingsö (Småland)
Högsta lufttryck, november 2013
Norrland 1029.0 hPa den 25 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1032.2 hPa den 25 Arvika (Värmland)
Götaland 1032.5 hPa den 25 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, november 2013
Norrland 969.4 hPa den 27 Karesuando (Lappland)
Svealand 972.4 hPa den 5 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 974.4 hPa den 5 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, november 2013
Norrland 98 cm den 30 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 16 cm den 28-30 Gördalen (Dalarna)
Götaland 8 cm den 21-22 Svinhult (Östergötland) och den 21 Prästkulla och den 22 Malmbäck (Småland)

Medelvind över 21 m/s i november 2013

Dygnsnederbörd över 40 mm i november 2013